Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Lwówek - obwód miejski (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 84-158) - przechowywane w APP Konin W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 42819-42830), 13-33 (nr O: 56167-56187) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-83, 165-173, 183-201, 217-222
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1887/0/4/3 Księga zgonów 1874 14
53/1887/0/4/6 Księga zgonów 1875 91
53/1887/0/4/9 Księga zgonów 1876 80
53/1887/0/4/12 Księga zgonów 1877 203
53/1887/0/4/15 Księga zgonów 1878 188
53/1887/0/4/18 Księga zgonów 1879 192
53/1887/0/4/21 Księga zgonów 1880 218
53/1887/0/4/24 Księga zgonów 1881 202
53/1887/0/4/27 Księga zgonów 1882 194
53/1887/0/4/30 Księga zgonów 1883 183
53/1887/0/4/33 Księga zgonów 1884 296
53/1887/0/4/36 Księga zgonów 1885 191
53/1887/0/4/39 Księga zgonów 1886 173
53/1887/0/4/42 Księga zgonów 1887 181
53/1887/0/4/45 Księga zgonów 1888 214
53/1887/0/4/48 Księga zgonów 1889 313
53/1887/0/4/51 Księga zgonów 1890 294
53/1887/0/4/54 Księga zgonów 1891 229
53/1887/0/4/57 Księga zgonów 1892 250
53/1887/0/4/60 Księga zgonów 1893 274
53/1887/0/4/63 Księga zgonów 1894 245
53/1887/0/4/66 Księga zgonów 1895 249
53/1887/0/4/69 Księga zgonów 1896 241
53/1887/0/4/77 Księga zgonów 1897 246
53/1887/0/4/80 Księga zgonów 1898 259
53/1887/0/4/83 Księga zgonów 1899 245
53/1887/0/4/86 Księga zgonów 1874 0
53/1887/0/4/89 Księga zgonów 1875 0
53/1887/0/4/92 Księga zgonów 1876 0
53/1887/0/4/95 Księga zgonów 1877 0
53/1887/0/4/98 Księga zgonów 1878 0
53/1887/0/4/101 Księga zgonów 1879 0
53/1887/0/4/104 Księga zgonów 1880 0
53/1887/0/4/107 Księga zgonów 1881 0
53/1887/0/4/110 Księga zgonów 1882 0
53/1887/0/4/113 Księga zgonów 1883 0
53/1887/0/4/116 Księga zgonów 1884 0
53/1887/0/4/119 Księga zgonów 1885 0
53/1887/0/4/122 Księga zgonów 1886 0
53/1887/0/4/125 Księga zgonów 1887 0
53/1887/0/4/128 Księga zgonów 1888 0
53/1887/0/4/131 Księga zgonów 1889 0
53/1887/0/4/134 Księga zgonów 1890 0
53/1887/0/4/137 Księga zgonów 1891 0
53/1887/0/4/140 Księga zgonów 1892 0
53/1887/0/4/143 Księga zgonów 1893 0
53/1887/0/4/146 Księga zgonów 1894 0
53/1887/0/4/149 Księga zgonów 1895 0
53/1887/0/4/152 Księga zgonów 1896 0
53/1887/0/4/155 Księga zgonów 1897 0
53/1887/0/4/158 Księga zgonów 1898 0
53/1887/0/4/160 Księga zgonów 1899 0
53/1887/0/4/161 Księga zgonów 1900 0
53/1887/0/4/167 Księga pierwopisów zgonów 1900 230
53/1887/0/4/170 Księga pierwopisów zgonów 1901 227
53/1887/0/4/173 Księga pierwopisów zgonów 1902 217
53/1887/0/4/176 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1887/0/4/179 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1887/0/4/182 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1887/0/4/185 Księga zgonów 1903 245
53/1887/0/4/188 Księga zgonów 1904 213
53/1887/0/4/191 Księga zgonów 1905 212
53/1887/0/4/195 Księga zgonów 1906-1906 207
53/1887/0/4/198 Księga akt zgonów 1907-1907 239
53/1887/0/4/201 Księga pierwopisów zgonów [Rejestr główny zgonów] 1908-1908 242
53/1887/0/4/204 Sterbe-Neben-Register 1904-1904 0
53/1887/0/4/207 Sterbe-Neben-Register 1905-1905 0
53/1887/0/4/210 Sterbe-Neben-Register 1906-1906 0
53/1887/0/4/213 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 0
53/1887/0/4/216 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1887/0/4/219 Księga pierwopisów zgonów [Rejestr główny zgonów] 1909-1909 195
53/1887/0/4/222 Księga pierwopisów zgonów [Rejestr główny zgonów] 1910-1910 237
53/1887/0/4/225 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1887/0/4/228 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1887/0/4/231 Księga pierwopisów zgonów [Rejestr główny zgonów] 1911-1911 0
53/1887/0/4/234 Księga pierwopisów zgonów [Rejestr główny zgonów] 1912-1912 0
53/1887/0/4/237 Księga pierwopisów zgonów [Rejestr główny zgonów] 1913-1913 0
53/1887/0/4/240 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1887/0/4/243 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1887/0/4/246 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1887/0/4/249 Księga pierwopisów zgonów [Rejestr główny zgonów] 1914-1914 0
53/1887/0/4/252 Księga pierwopisów zgonów [Rejestr główny zgonów] 1915-1915 0
53/1887/0/4/258 Księga pierwopisów zgonów [Rejestr główny zgonów] 1916-1916 0
53/1887/0/4/259 Księga pierwopisów zgonów [Rejestr główny zgonów] 1917-1917 0
53/1887/0/4/260 Księga pierwopisów zgonów [Rejestr główny zgonów] 1918-1918 0
53/1887/0/4/261 Księga pierwopisów zgonów [Rejestr główny zgonów] 1919-1919 0
53/1887/0/4/262 Księga pierwopisów zgonów [Rejestr główny zgonów] 1920-1920 0

Amount of archival material

262

262

0

5.97

5.97

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -