Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Łopienno (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 76-134 ) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 30 j.a. o sygn.: 1-9 (nr O: 42631-42639), 10-30 (nr O: 56188-56208) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-75, 135-138, 154-156, 166-168, 171-176, 184-186, 190-201
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1889/0/3/2 Księga małżeństw 1875 38
53/1889/0/3/5 Księga małżeństw 1876 45
53/1889/0/3/8 Księga małżeństw 1877 53
53/1889/0/3/11 Księga małżeństw 1878 49
53/1889/0/3/14 Księga małżeństw 1879 57
53/1889/0/3/17 Księga małżeństw 1880 45
53/1889/0/3/20 Księga małżeństw 1881 61
53/1889/0/3/23 Księga małżeństw 1882 61
53/1889/0/3/26 Księga małżeństw 1883 59
53/1889/0/3/29 Księga małżeństw 1884 45
53/1889/0/3/32 Księga małżeństw 1885 61
53/1889/0/3/35 Księga małżeństw 1886 68
53/1889/0/3/38 Księga małżeństw 1887 60
53/1889/0/3/41 Księga małżeństw 1888 46
53/1889/0/3/44 Księga małżeństw 1889 30
53/1889/0/3/47 Księga małżeństw 1890 42
53/1889/0/3/50 Księga małżeństw 1891 34
53/1889/0/3/53 Księga małżeństw 1892 54
53/1889/0/3/56 Księga małżeństw 1893 36
53/1889/0/3/59 Księga małżeństw 1894 42
53/1889/0/3/62 Księga małżeństw 1895 44
53/1889/0/3/65 Księga małżeństw 1896 48
53/1889/0/3/68 Księga małżeństw 1897 44
53/1889/0/3/71 Księga małżeństw 1898 50
53/1889/0/3/74 Księga małżeństw 1899 56
53/1889/0/3/77 Księga małżeństw 1875 0
53/1889/0/3/80 Księga małżeństw 1876 0
53/1889/0/3/83 Księga małżeństw 1877 0
53/1889/0/3/85 Księga małżeństw 1878 0
53/1889/0/3/88 Księga małżeństw 1879 0
53/1889/0/3/91 Księga małżeństw 1880 0
53/1889/0/3/94 Księga małżeństw 1881 0
53/1889/0/3/97 Księga małżeństw 1882 0
53/1889/0/3/100 Księga małżeństw 1883 0
53/1889/0/3/103 Księga małżeństw 1884 0
53/1889/0/3/106 Księga małżeństw 1885 0
53/1889/0/3/109 Księga małżeństw 1886 0
53/1889/0/3/112 Księga małżeństw 1887 0
53/1889/0/3/115 Księga małżeństw 1888 0
53/1889/0/3/118 Księga małżeństw 1889 0
53/1889/0/3/121 Księga małżeństw 1890 0
53/1889/0/3/124 Księga małżeństw 1891 0
53/1889/0/3/127 Księga małżeństw 1892 0
53/1889/0/3/130 Księga małżeństw 1893 0
53/1889/0/3/133 Księga małżeństw 1894 0
53/1889/0/3/137 Małżeństwa 1900 44
53/1889/0/3/140 Heiraths-Nebenregister 1895 0
53/1889/0/3/143 Heiraths-Nebenregister 1896 0
53/1889/0/3/146 Heiraths-Nebenregister 1897 0
53/1889/0/3/149 Heiraths-Nebenregister 1898 0
53/1889/0/3/152 Heiraths-Nebenregister 1899 0
53/1889/0/3/155 Małżeństwa 1901 56
53/1889/0/3/158 Heiraths-Nebenregister 1900 0
53/1889/0/3/161 Heiraths-Nebenregister 1901 0
53/1889/0/3/164 Heiraths-Nebenregister 1902 0
53/1889/0/3/167 Rejestracja małżeństw 1902 58
53/1889/0/3/169 Heiraths-Nebenregister 1903 0
53/1889/0/3/172 Rejestracja małżeństw 1903 40
53/1889/0/3/175 Rejestracja małżeństw 1904 56
53/1889/0/3/179 Heiraths-Nebenregister 1904 0
53/1889/0/3/182 Heiraths-Nebenregister 1905 0
53/1889/0/3/185 Rejestracja małżeństw 1905 44
53/1889/0/3/188 Heiraths-Nebenregister 1906-1906 0
53/1889/0/3/191 Księga małżeństw 1906 40
53/1889/0/3/194 Heirats-Nebenregister 1907-1907 54
53/1889/0/3/197 Heirats-Nebenregister 1908-1908 58
53/1889/0/3/200 Heirats-Nebenregister 1909-1909 40
53/1889/0/3/203 Heirats-Nebenregister 1910-1910 0
53/1889/0/3/209 Heirats-Nebenregister 1911-1911 0
53/1889/0/3/212 Heirats-Nebenregister 1912-1912 0
53/1889/0/3/215 Heirats-Nebenregister 1913-1913 0
53/1889/0/3/218 Heirats-Nebenregister 1914-1914 0
53/1889/0/3/221 [Rejestr główny małżeństw] 1907-1917 0
53/1889/0/3/222 [Rejestr główny małżeństw] 1918-1919 0
53/1889/0/3/223 [Rejestr główny małżeństw] 1920-1920 0
53/1889/0/3/228 Heirats-Nebenregister 1915-1915 0
53/1889/0/3/231 Heirats-Nebenregister 1916-1916 0
53/1889/0/3/233 [Rejestr główny małżeństw] 1921-1921 0
53/1889/0/3/234 [Rejestr główny małżeństw] 1922-1922 0
53/1889/0/3/235 [Rejestr główny małżeństw] 1923-1924 0
53/1889/0/3/236 [Rejestr główny małżeństw] 1925-1925 0
53/1889/0/3/243 Heirats-Nebenregister 1917-1917 0
53/1889/0/3/244 Heirats-Nebenregister 1918-1918 0

Amount of archival material

246

232

0

3.27

3.09

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -