Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Łopienno (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 76-134 ) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 30 j.a. o sygn.: 1-9 (nr O: 42631-42639), 10-30 (nr O: 56188-56208) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-75, 135-138, 154-156, 166-168, 171-176, 184-186, 190-201
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1889/0/4/3 Księga zgonów 1875 110
53/1889/0/4/6 Księga zgonów 1876 114
53/1889/0/4/9 Księga zgonów 1877 87
53/1889/0/4/12 Księga zgonów 1878 86
53/1889/0/4/15 Księga zgonów 1879 84
53/1889/0/4/18 Księga zgonów 1880 74
53/1889/0/4/21 Księga zgonów 1881 64
53/1889/0/4/24 Księga zgonów 1882 77
53/1889/0/4/27 Księga zgonów 1883 101
53/1889/0/4/30 Księga zgonów 1884 73
53/1889/0/4/33 Księga zgonów 1885 85
53/1889/0/4/36 Księga zgonów 1886 125
53/1889/0/4/39 Księga zgonów 1887 82
53/1889/0/4/42 Księga zgonów 1888 68
53/1889/0/4/45 Księga zgonów 1889 56
53/1889/0/4/48 Księga zgonów 1890 83
53/1889/0/4/51 Księga zgonów 1891 58
53/1889/0/4/54 Księga zgonów 1892 71
53/1889/0/4/57 Księga zgonów 1893 88
53/1889/0/4/60 Księga zgonów 1894 58
53/1889/0/4/63 Księga zgonów 1895 70
53/1889/0/4/66 Księga zgonów 1896 57
53/1889/0/4/69 Księga zgonów 1897 68
53/1889/0/4/72 Księga zgonów 1898 70
53/1889/0/4/75 Księga zgonów 1899 55
53/1889/0/4/78 Księga zgonów 1875 0
53/1889/0/4/81 Księga zgonów 1876 0
53/1889/0/4/84 Księga zgonów 1877 0
53/1889/0/4/86 Księga zgonów 1878 0
53/1889/0/4/89 Księga zgonów 1879 0
53/1889/0/4/92 Księga zgonów 1880 0
53/1889/0/4/95 Księga zgonów 1881 0
53/1889/0/4/98 Księga zgonów 1882 0
53/1889/0/4/101 Księga zgonów 1883 0
53/1889/0/4/104 Księga zgonów 1884 0
53/1889/0/4/107 Księga zgonów 1885 0
53/1889/0/4/110 Księga zgonów 1886 0
53/1889/0/4/113 Księga zgonów 1887 0
53/1889/0/4/116 Księga zgonów 1888 0
53/1889/0/4/119 Księga zgonów 1889 0
53/1889/0/4/122 Księga zgonów 1890 0
53/1889/0/4/125 Księga zgonów 1891 0
53/1889/0/4/128 Księga zgonów 1892 0
53/1889/0/4/131 Księga zgonów 1893 0
53/1889/0/4/134 Księga zgonów 1894 0
53/1889/0/4/138 Zgony 1900 60
53/1889/0/4/141 Sterbe-Nebenregister 1895 0
53/1889/0/4/144 Sterbe-Nebenregister 1896 0
53/1889/0/4/147 Sterbe-Nebenregister 1897 0
53/1889/0/4/150 Sterbe-Nebenregister 1898 0
53/1889/0/4/153 Sterbe-Nebenregister 1899 0
53/1889/0/4/156 Zgony 1901 55
53/1889/0/4/159 Sterbe-Nebenregister 1900 0
53/1889/0/4/162 Sterbe-Nebenregister 1901 0
53/1889/0/4/165 Sterbe-Nebenregister 1902 0
53/1889/0/4/168 Rejestracja zgonów 1902 53
53/1889/0/4/170 Sterbe-Nebenregister 1903 0
53/1889/0/4/173 Rejestracja zgonów 1903 62
53/1889/0/4/176 Rejestracja zgonów 1904 49
53/1889/0/4/180 Sterbe-Nebenregister 1904 0
53/1889/0/4/183 Sterbe-Nebenregister 1905 0
53/1889/0/4/186 Rejestracja zgonów 1905 91
53/1889/0/4/189 Sterbe-Nebenregister 1906-1906 0
53/1889/0/4/192 Księga zgonów 1906 45
53/1889/0/4/195 Sterbe-Nebenregister 1907-1907 49
53/1889/0/4/198 Sterbe-Nebenregister 1908-1908 51
53/1889/0/4/201 Sterbe-Nebenregister 1909-1909 49
53/1889/0/4/204 Sterbe-Nebenregister 1910-1910 0
53/1889/0/4/207 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1907-1911 0
53/1889/0/4/210 Sterbe-Nebenregister 1911-1911 0
53/1889/0/4/213 Sterbe-Nebenregister 1912-1912 0
53/1889/0/4/216 Sterbe-Nebenregister 1913-1913 0
53/1889/0/4/219 Sterbe-Nebenregister 1914-1914 0
53/1889/0/4/224 [Rejestr główny zgonów] 1912-1917 0
53/1889/0/4/225 [Rejestr główny zgonów] 1918-1919 0
53/1889/0/4/226 [Rejestr główny zgonów] 1920-1920 0
53/1889/0/4/229 Sterbe-Nebenregister 1915-1915 0
53/1889/0/4/232 Sterbe-Nebenregister 1916-1916 0
53/1889/0/4/237 [Rejestr główny zgonów] 1921-1921 0
53/1889/0/4/238 [Rejestr główny zgonów] 1922-1922 0
53/1889/0/4/239 [Rejestr główny zgonów] 1923-1924 0
53/1889/0/4/240 [Rejestr główny zgonów] 1925-1925 0
53/1889/0/4/245 Sterbe-Nebenregister 1917-1917 0
53/1889/0/4/246 Sterbe-Nebenregister 1918-1918 0

Amount of archival material

246

232

0

3.27

3.09

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -