Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Malczewo (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 79-141) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn. 1-9 (nr O: 42866-42874), 10-33 (nr O: 56209-56232), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-78, 158-167, 176-178, 182-184, 191-196, 201-202, 204-206, 208-211
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1890/0/1/1 Księga urodzeń 1874 32
53/1890/0/1/4 Księga urodzeń 1875 108
53/1890/0/1/7 Księga urodzeń 1876 100
53/1890/0/1/10 Księga urodzeń 1877 120
53/1890/0/1/13 Księga urodzeń 1878 117
53/1890/0/1/16 Księga urodzeń 1879 102
53/1890/0/1/19 Księga urodzeń 1880 106
53/1890/0/1/22 Księga urodzeń 1881 88
53/1890/0/1/25 Księga urodzeń 1882 105
53/1890/0/1/28 Księga urodzeń 1883 103
53/1890/0/1/31 Księga urodzeń 1884 102
53/1890/0/1/34 Księga urodzeń 1885 90
53/1890/0/1/37 Księga urodzeń 1886 99
53/1890/0/1/40 Księga urodzeń 1887 111
53/1890/0/1/43 Księga urodzeń 1888 123
53/1890/0/1/46 Księga urodzeń 1889 100
53/1890/0/1/49 Księga urodzeń 1890 116
53/1890/0/1/52 Księga urodzeń 1891 89
53/1890/0/1/55 Księga urodzeń 1892 97
53/1890/0/1/58 Księga urodzeń 1893 111
53/1890/0/1/61 Księga urodzeń 1894 108
53/1890/0/1/64 Księga urodzeń 1895 107
53/1890/0/1/67 Księga urodzeń 1896 125
53/1890/0/1/70 Księga urodzeń 1897 109
53/1890/0/1/73 Księga urodzeń 1898 107
53/1890/0/1/76 Księga urodzeń 1899 119
53/1890/0/1/79 Księga urodzeń 1874 0
53/1890/0/1/82 Księga urodzeń 1875 0
53/1890/0/1/85 Księga urodzeń 1876 0
53/1890/0/1/88 Księga urodzeń 1877 0
53/1890/0/1/91 Księga urodzeń 1878 0
53/1890/0/1/94 Księga urodzeń 1879 0
53/1890/0/1/97 Księga urodzeń 1880 0
53/1890/0/1/100 Księga urodzeń 1881 0
53/1890/0/1/103 Księga urodzeń 1882 0
53/1890/0/1/106 Księga urodzeń 1883 0
53/1890/0/1/109 Księga urodzeń 1884 0
53/1890/0/1/112 Księga urodzeń 1885 0
53/1890/0/1/115 Księga urodzeń 1886 0
53/1890/0/1/118 Księga urodzeń 1887 0
53/1890/0/1/121 Księga urodzeń 1888 0
53/1890/0/1/124 Księga urodzeń 1889 0
53/1890/0/1/127 Księga urodzeń 1890 0
53/1890/0/1/130 Księga urodzeń 1891 0
53/1890/0/1/133 Księga urodzeń 1892 0
53/1890/0/1/136 Księga urodzeń 1893 0
53/1890/0/1/139 Księga urodzeń 1894 0
53/1890/0/1/142 Geburts-Nebenregister 1895 0
53/1890/0/1/145 Geburts-Nebenregister 1896 0
53/1890/0/1/148 Geburts-Nebenregister 1897 0
53/1890/0/1/151 Geburts-Nebenregister 1898 0
53/1890/0/1/154 Geburts-Nebenregister 1899 0
53/1890/0/1/157 Geburts-Nebenregister 1900 0
53/1890/0/1/159 Rejestr urodzeń 1900 97
53/1890/0/1/162 Rejestr urodzeń 1901 107
53/1890/0/1/165 Rejestr urodzeń 1902 111
53/1890/0/1/170 Geburts-Nebenregister 1901 0
53/1890/0/1/173 Geburts-Nebenregister 1902 0
53/1890/0/1/176 Rejestr urodzeń 1903 125
53/1890/0/1/179 Geburts-Nebenregister 1903 0
53/1890/0/1/182 Księga urodzeń 1904 113
53/1890/0/1/185 Geburts-Nebenregister 1904 0
53/1890/0/1/188 Geburts-Nebenregister 1905 0
53/1890/0/1/191 Księga urodzeń 1905 111
53/1890/0/1/194 Księga urodzeń 1906-1906 117
53/1890/0/1/197 Geburts-Nebenregister 1906 0
53/1890/0/1/200 Geburts-Nebenregister 1907-1907 0
53/1890/0/1/203 Geburts-Nebenregister 1908-1908 0
53/1890/0/1/206 Główny Rejestr Urodzenia [Rejestr główny urodzeń] 1907-1909 318
53/1890/0/1/207 Geburts-Nebenregister 1909-1909 0
53/1890/0/1/210 Geburts-Nebenregister 1910-1910 115
53/1890/0/1/212 Geburts-Nebenregister 1911-1911 0
53/1890/0/1/215 Rejestr urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1910-1911 0
53/1890/0/1/218 Geburts-Nebenregister 1912-1912 0
53/1890/0/1/221 Geburts-Nebenregister 1913-1913 0
53/1890/0/1/224 Główny Rejestr Urodzenia [Rejestr główny urodzeń] 1912-1914 0
53/1890/0/1/225 Geburts-Nebenregister 1914-1914 0
53/1890/0/1/233 Geburts-Nebenregister 1915-1915 0
53/1890/0/1/236 Geburts-Nebenregister 1916-1916 0
53/1890/0/1/239 Geburts-Nebenregister 1917-1917 0
53/1890/0/1/240 Geburts-Nebenregister 1918-1918 0

Amount of archival material

272

238

0

3.17

2.84

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -