Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Malczewo (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 79-141) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn. 1-9 (nr O: 42866-42874), 10-33 (nr O: 56209-56232), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-78, 158-167, 176-178, 182-184, 191-196, 201-202, 204-206, 208-211
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1890/0/3/2 Księga małżeństw 1874 24
53/1890/0/3/5 Księga małżeństw 1875 37
53/1890/0/3/8 Księga małżeństw 1876 40
53/1890/0/3/11 Księga małżeństw 1877 39
53/1890/0/3/14 Księga małżeństw 1878 35
53/1890/0/3/17 Księga małżeństw 1879 39
53/1890/0/3/20 Księga małżeństw 1880 39
53/1890/0/3/23 Księga małżeństw 1881 39
53/1890/0/3/26 Księga małżeństw 1882 45
53/1890/0/3/29 Księga małżeństw 1883 31
53/1890/0/3/32 Księga małżeństw 1884 49
53/1890/0/3/35 Księga małżeństw 1885 46
53/1890/0/3/38 Księga małżeństw 1886 38
53/1890/0/3/41 Księga małżeństw 1887 44
53/1890/0/3/44 Księga małżeństw 1888 48
53/1890/0/3/47 Księga małżeństw 1889 36
53/1890/0/3/50 Księga małżeństw 1890 36
53/1890/0/3/53 Księga małżeństw 1891 32
53/1890/0/3/56 Księga małżeństw 1892 56
53/1890/0/3/59 Księga małżeństw 1893 22
53/1890/0/3/62 Księga małżeństw 1894 34
53/1890/0/3/65 Księga małżeństw 1895 44
53/1890/0/3/68 Księga małżeństw 1896 42
53/1890/0/3/71 Księga małżeństw 1897 64
53/1890/0/3/74 Księga małżeństw 1898 50
53/1890/0/3/77 Księga małżeństw 1899 48
53/1890/0/3/80 Księga małżeństw 1874 0
53/1890/0/3/83 Księga małżeństw 1875 0
53/1890/0/3/86 Księga małżeństw 1876 0
53/1890/0/3/89 Księga małżeństw 1877 0
53/1890/0/3/92 Księga małżeństw 1878 0
53/1890/0/3/95 Księga małżeństw 1879 0
53/1890/0/3/98 Księga małżeństw 1880 0
53/1890/0/3/101 Księga małżeństw 1881 0
53/1890/0/3/104 Księga małżeństw 1882 0
53/1890/0/3/107 Księga małżeństw 1883 0
53/1890/0/3/110 Księga małżeństw 1884 0
53/1890/0/3/113 Księga małżeństw 1885 0
53/1890/0/3/116 Księga małżeństw 1886 0
53/1890/0/3/119 Księga małżeństw 1887 0
53/1890/0/3/122 Księga małżeństw 1888 0
53/1890/0/3/125 Księga małżeństw 1889 0
53/1890/0/3/128 Księga małżeństw 1890 0
53/1890/0/3/131 Księga małżeństw 1891 0
53/1890/0/3/134 Księga małżeństw 1892 0
53/1890/0/3/137 Księga małżeństw 1893 0
53/1890/0/3/140 Księga małżeństw 1894 0
53/1890/0/3/143 Heiraths-Nebenregister 1895 0
53/1890/0/3/146 Heiraths-Nebenregister 1896 0
53/1890/0/3/149 Heiraths-Nebenregister 1897 0
53/1890/0/3/152 Heiraths-Nebenregister 1898 0
53/1890/0/3/155 Heiraths-Nebenregister 1899 0
53/1890/0/3/160 Rejestr małżeństw 1900 52
53/1890/0/3/163 Rejestr małżeństw 1901 48
53/1890/0/3/166 Rejestr małżeństw 1902 70
53/1890/0/3/168 Heiraths-Nebenregister 1900 0
53/1890/0/3/171 Heiraths-Nebenregister 1901 0
53/1890/0/3/174 Heiraths-Nebenregister 1902 0
53/1890/0/3/177 Rejestr małżeństw 1903 40
53/1890/0/3/180 Heiraths-Nebenregister 1903 0
53/1890/0/3/183 Księga małżeństw 1904 50
53/1890/0/3/186 Heiraths-Nebenregister 1904 0
53/1890/0/3/189 Heiraths-Nebenregister 1905 0
53/1890/0/3/192 Księga małżeństw 1905 45
53/1890/0/3/195 Księga małżeństw 1906-1906 39
53/1890/0/3/198 Heiraths-Nebenregister 1906 0
53/1890/0/3/201 Heirats-Nebenregister 1907-1907 58
53/1890/0/3/204 Heirats-Nebenregister 1908-1908 39
53/1890/0/3/208 Heirats-Nebenregister 1909-1909 51
53/1890/0/3/211 Heirats-Nebenregister 1910-1910 44
53/1890/0/3/213 Heirats-Nebenregister 1911-1911 0
53/1890/0/3/216 Rejestr małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1907-1911 0
53/1890/0/3/219 Heirats-Nebenregister 1912-1912 0
53/1890/0/3/222 Heirats-Nebenregister 1913-1913 0
53/1890/0/3/226 Heirats-Nebenregister 1914-1914 0
53/1890/0/3/228 Rejestr małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1912-1919 0
53/1890/0/3/229 Rejestr małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1920-1920 0
53/1890/0/3/234 Heirats-Nebenregister 1915-1915 0
53/1890/0/3/237 Heirats-Nebenregister 1916-1916 0
53/1890/0/3/241 Heirats-Nebenregister 1917-1917 0
53/1890/0/3/242 Heirats-Nebenregister 1918-1918 0
53/1890/0/3/245 Rejestr małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1921-1921 0
53/1890/0/3/246 Rejestr małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1922-1922 0
53/1890/0/3/247 Rejestr małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1923-1925 0
53/1890/0/3/248 Rejestr małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1926-1926 0
53/1890/0/3/249 Rejestr małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1927-1927 0
53/1890/0/3/250 Rejestr małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1928-1929 0
53/1890/0/3/251 Rejestr małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1929-1929 0
53/1890/0/3/252 Rejestr małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1930-1930 0
53/1890/0/3/253 Rejestr małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1931-1931 0
53/1890/0/3/254 Rejestr małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1932-1932 0
53/1890/0/3/255 Rejestr małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1933-1933 0
53/1890/0/3/256 Rejestr małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1934-1934 0
53/1890/0/3/257 Rejestr małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1935-1935 0

Amount of archival material

272

238

0

3.17

2.84

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -