Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Malczewo (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 79-141) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn. 1-9 (nr O: 42866-42874), 10-33 (nr O: 56209-56232), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-78, 158-167, 176-178, 182-184, 191-196, 201-202, 204-206, 208-211
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1890/0/4/3 Księga zgonów 1874 27
53/1890/0/4/6 Księga zgonów 1875 66
53/1890/0/4/9 Księga zgonów 1876 68
53/1890/0/4/12 Księga zgonów 1877 107
53/1890/0/4/15 Księga zgonów 1878 60
53/1890/0/4/18 Księga zgonów 1879 75
53/1890/0/4/21 Księga zgonów 1880 72
53/1890/0/4/24 Księga zgonów 1881 59
53/1890/0/4/27 Księga zgonów 1882 59
53/1890/0/4/30 Księga zgonów 1883 68
53/1890/0/4/33 Księga zgonów 1884 73
53/1890/0/4/36 Księga zgonów 1885 71
53/1890/0/4/39 Księga zgonów 1886 66
53/1890/0/4/42 Księga zgonów 1887 66
53/1890/0/4/45 Księga zgonów 1888 67
53/1890/0/4/48 Księga zgonów 1889 66
53/1890/0/4/51 Księga zgonów 1890 67
53/1890/0/4/54 Księga zgonów 1891 53
53/1890/0/4/57 Księga zgonów 1892 43
53/1890/0/4/60 Księga zgonów 1893 76
53/1890/0/4/63 Księga zgonów 1894 95
53/1890/0/4/66 Księga zgonów 1895 49
53/1890/0/4/69 Księga zgonów 1896 59
53/1890/0/4/72 Księga zgonów 1897 55
53/1890/0/4/75 Księga zgonów 1898 59
53/1890/0/4/78 Księga zgonów 1899 77
53/1890/0/4/81 Księga zgonów 1874 0
53/1890/0/4/84 Księga zgonów 1875 0
53/1890/0/4/87 Księga zgonów 1876 0
53/1890/0/4/90 Księga zgonów 1877 0
53/1890/0/4/93 Księga zgonów 1878 0
53/1890/0/4/96 Księga zgonów 1879 0
53/1890/0/4/99 Księga zgonów 1880 0
53/1890/0/4/102 Księga zgonów 1881 0
53/1890/0/4/105 Księga zgonów 1882 0
53/1890/0/4/108 Księga zgonów 1883 0
53/1890/0/4/111 Księga zgonów 1884 0
53/1890/0/4/114 Księga zgonów 1885 0
53/1890/0/4/117 Księga zgonów 1886 0
53/1890/0/4/120 Księga zgonów 1887 0
53/1890/0/4/123 Księga zgonów 1888 0
53/1890/0/4/126 Księga zgonów 1889 0
53/1890/0/4/129 Księga zgonów 1890 0
53/1890/0/4/132 Księga zgonów 1891 0
53/1890/0/4/135 Księga zgonów 1892 0
53/1890/0/4/138 Księga zgonów 1893 0
53/1890/0/4/141 Księga zgonów 1894 0
53/1890/0/4/144 Sterbe-Nebenregister 1895 0
53/1890/0/4/147 Sterbe-Nebenregister 1896 0
53/1890/0/4/150 Sterbe-Nebenregister 1897 0
53/1890/0/4/153 Sterbe-Nebenregister 1898 0
53/1890/0/4/156 Sterbe-Nebenregister 1899 0
53/1890/0/4/161 Rejestr zgonów 1900 69
53/1890/0/4/164 Rejestr zgonów 1901 57
53/1890/0/4/167 Rejestr zgonów 1902 39
53/1890/0/4/169 Sterbe-Nebenregister 1900 0
53/1890/0/4/172 Sterbe-Nebenregister 1901 0
53/1890/0/4/175 Sterbe-Nebenregister 1902 0
53/1890/0/4/178 Rejestr zgonów 1903 89
53/1890/0/4/181 Sterbe-Nebenregister 1903 0
53/1890/0/4/184 Księga zgonów 1904 48
53/1890/0/4/187 Sterbe-Nebenregister 1904 0
53/1890/0/4/190 Sterbe-Nebenregister 1905 0
53/1890/0/4/193 Księga zgonów 1905 55
53/1890/0/4/196 Księga zgonów 1906-1906 55
53/1890/0/4/199 Sterbe-Nebenregister 1906 0
53/1890/0/4/202 Sterbe-Nebenregister 1907-1907 49
53/1890/0/4/205 Sterbe-Nebenregister 1908-1908 48
53/1890/0/4/209 Sterbe-Nebenregister 1909-1909 44
53/1890/0/4/214 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1911-1911 0
53/1890/0/4/217 Rejestr zgonów [Rejestr główny zgonów] 1907-1911 0
53/1890/0/4/220 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1912-1912 0
53/1890/0/4/223 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1913-1913 0
53/1890/0/4/227 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1914-1914 0
53/1890/0/4/230 Rejestr zgonów [Rejestr główny zgonów] 1912-1916 0
53/1890/0/4/231 Rejestr zgonów [Rejestr główny zgonów] 1917-1919 0
53/1890/0/4/232 Rejestr zgonów [Rejestr główny zgonów] 1920-1920 0
53/1890/0/4/235 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1915-1915 0
53/1890/0/4/238 Sterbe-Nebenregister 1916-1916 0
53/1890/0/4/243 Sterbe-Nebenregister 1917-1917 0
53/1890/0/4/244 Sterbe-Nebenregister 1918-1918 0
53/1890/0/4/259 Rejestr zgonów [Rejestr główny zgonów] 1921-1921 0
53/1890/0/4/260 Rejestr zgonów [Rejestr główny zgonów] 1922-1922 0
53/1890/0/4/261 Rejestr zgonów [Rejestr główny zgonów] 1923-1925 0
53/1890/0/4/262 Rejestr zgonów [Rejestr główny zgonów] 1926-1926 0
53/1890/0/4/263 Rejestr zgonów [Rejestr główny zgonów] 1927-1927 0
53/1890/0/4/264 Rejestr zgonów [Rejestr główny zgonów] 1928-1928 0
53/1890/0/4/265 Rejestr zgonów [Rejestr główny zgonów] 1929-1929 0
53/1890/0/4/266 Rejestr zgonów [Rejestr główny zgonów] 1930-1930 0
53/1890/0/4/267 Rejestr zgonów [Rejestr główny zgonów] 1931-1931 0
53/1890/0/4/268 Rejestr zgonów [Rejestr główny zgonów] 1932-1932 0
53/1890/0/4/269 Rejestr zgonów [Rejestr główny zgonów] 1933-1933 0
53/1890/0/4/270 Rejestr zgonów [Rejestr główny zgonów] 1934-1934 0
53/1890/0/4/271 Rejestr zgonów [Rejestr główny zgonów] 1935-1935 0

Amount of archival material

272

238

0

3.17

2.84

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -