Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Maniewo (pow. obornicki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1917 Wtóropisy (sygn.: 79-120) - przechowywane w APPO Konin
W zespole zmikrofilmowano 31 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 42875-42886), 15-33 (nr O: 56233-56251), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-78, 121-123, 166-168, 178-186, 196-199, 203-205
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1891/0/3/2 Księga małżeństw 1874 13
53/1891/0/3/5 Księga małżeństw 1875 16
53/1891/0/3/8 Księga małżeństw 1876 33
53/1891/0/3/11 Księga małżeństw 1877 22
53/1891/0/3/14 Księga małżeństw 1878 37
53/1891/0/3/17 Księga małżeństw 1879 46
53/1891/0/3/20 Księga małżeństw 1880 66
53/1891/0/3/23 Księga małżeństw 1881 33
53/1891/0/3/26 Księga małżeństw 1882 34
53/1891/0/3/29 Księga małżeństw 1883 28
53/1891/0/3/32 Księga małżeństw 1884 32
53/1891/0/3/35 Księga małżeństw 1885 39
53/1891/0/3/38 Księga małżeństw 1886 33
53/1891/0/3/41 Księga małżeństw 1887 29
53/1891/0/3/44 Księga małżeństw 1888 29
53/1891/0/3/47 Księga małżeństw 1889 45
53/1891/0/3/50 Księga małżeństw 1890 42
53/1891/0/3/53 Księga małżeństw 1891 49
53/1891/0/3/56 Księga małżeństw 1892 41
53/1891/0/3/59 Księga małżeństw 1893 43
53/1891/0/3/62 Księga małżeństw 1894 31
53/1891/0/3/65 Księga małżeństw 1895 33
53/1891/0/3/68 Księga małżeństw 1896 38
53/1891/0/3/71 Księga małżeństw 1897 39
53/1891/0/3/74 Księga małżeństw 1898 41
53/1891/0/3/77 Księga małżeństw 1899 33
53/1891/0/3/80 Księga małżeństw 1874 0
53/1891/0/3/83 Księga małżeństw 1875 0
53/1891/0/3/86 Księga małżeństw 1876 0
53/1891/0/3/89 Księga małżeństw 1877-1887 0
53/1891/0/3/92 Księga małżeństw 1878 0
53/1891/0/3/95 Księga małżeństw 1879 0
53/1891/0/3/98 Księga małżeństw 1880 0
53/1891/0/3/101 Księga małżeństw 1881 0
53/1891/0/3/104 Księga małżeństw 1882 0
53/1891/0/3/107 Księga małżeństw 1883 0
53/1891/0/3/110 Księga małżeństw 1884 0
53/1891/0/3/113 Księga małżeństw 1885 0
53/1891/0/3/116 Księga małżeństw 1886 0
53/1891/0/3/119 Księga małżeństw 1887 0
53/1891/0/3/122 Heiraths-Haupt-Register 1900-1901 52
53/1891/0/3/125 Heiraths-Neben-Register 1888 0
53/1891/0/3/128 Heiraths-Neben-Register 1889 0
53/1891/0/3/131 Heiraths-Neben-Register 1890 0
53/1891/0/3/134 Heiraths-Neben-Register 1891 0
53/1891/0/3/137 Heiraths-Neben-Register 1892 0
53/1891/0/3/140 Heiraths-Neben-Register 1893 0
53/1891/0/3/143 Heiraths-Neben-Register 1894 0
53/1891/0/3/146 Heiraths-Neben-Register 1895 0
53/1891/0/3/149 Heiraths-Neben-Register 1896 0
53/1891/0/3/152 Heiraths-Neben-Register 1897 0
53/1891/0/3/155 Heiraths-Neben-Register 1898 0
53/1891/0/3/158 Heiraths-Neben-Register 1899 0
53/1891/0/3/161 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1891/0/3/164 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1891/0/3/167 Heiraths-Haupt-Register 1902-1903 65
53/1891/0/3/170 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1891/0/3/173 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1891/0/3/176 Heiraths-Neben-Register 1904 0
53/1891/0/3/179 Heiraths-Haupt-Register 1904-1905 53
53/1891/0/3/182 Heirarts-Neben-Register 1905 0
53/1891/0/3/186 Heiraths-Haupt-Register 1906-1907 79
53/1891/0/3/188 Heirarts-Neben-Register [wtóropis] 1906-1906 0
53/1891/0/3/191 Heirarts-Neben-Register [wtóropis] 1907-1907 0
53/1891/0/3/194 Heirarts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1891/0/3/198 Heirats-Haupt-Register 1908-1909 61
53/1891/0/3/201 Heirarts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1891/0/3/204 Heirarts-Neben-Register 1910-1910 46
53/1891/0/3/207 [Rejestr główny małżeństw] 1910-1910 0
53/1891/0/3/210 [Rejestr główny małżeństw] 1911-1911 0
53/1891/0/3/213 Heirarts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1891/0/3/216 [Rejestr główny małżeństw] 1912-1912 0
53/1891/0/3/219 Heirarts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1891/0/3/222 [Rejestr główny małżeństw] 1913-1913 0
53/1891/0/3/225 Heirarts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1891/0/3/228 [Rejestr główny małżeństw] 1914-1914 0
53/1891/0/3/233 [Rejestr główny małżeństw] 1915-1915 0
53/1891/0/3/235 [Rejestr główny małżeństw] 1916-1916 0
53/1891/0/3/236 [Rejestr główny małżeństw] 1917-1917 0
53/1891/0/3/246 Heirarts-Neben-Register 1914-1914 0
53/1891/0/3/247 Heirarts-Neben-Register 1915-1915 0
53/1891/0/3/248 Heirarts-Neben-Register 1916-1916 0
53/1891/0/3/249 Heirarts-Neben-Register 1917-1917 0
53/1891/0/3/250 Heirarts-Neben-Register 1918-1918 0
53/1891/0/3/251 Heirarts-Neben-Register 1919-1919 0
53/1891/0/3/252 Rejestr poboczny małżeństw 1920-1920 0
53/1891/0/3/253 Rejestr poboczny małżeństw 1921-1921 0
53/1891/0/3/262 [Rejestr główny małżeństw] 1918-1918 0
53/1891/0/3/263 [Rejestr główny małżeństw] 1919-1919 0
53/1891/0/3/264 [Rejestr główny małżeństw] 1920-1920 0

Amount of archival material

267

260

0

2.89

2.82

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -