Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Maniewo (pow. obornicki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1917 Wtóropisy (sygn.: 79-120) - przechowywane w APPO Konin
W zespole zmikrofilmowano 31 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 42875-42886), 15-33 (nr O: 56233-56251), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-78, 121-123, 166-168, 178-186, 196-199, 203-205
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1891/0/4/3 Księga zgonów 1874 10
53/1891/0/4/6 Księga zgonów 1875 61
53/1891/0/4/9 Księga zgonów 1876 41
53/1891/0/4/12 Księga zgonów 1877 53
53/1891/0/4/15 Księga zgonów 1878 69
53/1891/0/4/18 Księga zgonów 1879 50
53/1891/0/4/21 Księga zgonów 1880 68
53/1891/0/4/24 Księga zgonów 1881 74
53/1891/0/4/27 Księga zgonów 1882 61
53/1891/0/4/30 Księga zgonów 1883 64
53/1891/0/4/33 Księga zgonów 1884 66
53/1891/0/4/36 Księga zgonów 1885 77
53/1891/0/4/39 Księga zgonów 1886 70
53/1891/0/4/42 Księga zgonów 1887 40
53/1891/0/4/45 Księga zgonów 1888 48
53/1891/0/4/48 Księga zgonów 1889 51
53/1891/0/4/51 Księga zgonów 1890 45
53/1891/0/4/54 Księga zgonów 1891 69
53/1891/0/4/57 Księga zgonów 1892 54
53/1891/0/4/60 Księga zgonów 1893 42
53/1891/0/4/63 Księga zgonów 1894 59
53/1891/0/4/66 Księga zgonów 1895 46
53/1891/0/4/69 Księga zgonów 1896 65
53/1891/0/4/72 Księga zgonów 1897 62
53/1891/0/4/75 Księga zgonów 1898 45
53/1891/0/4/78 Księga zgonów 1899 56
53/1891/0/4/81 Księga zgonów 1874 0
53/1891/0/4/84 Księga zgonów 1875 0
53/1891/0/4/87 Księga zgonów 1876 0
53/1891/0/4/90 Księga zgonów 1877-1887 0
53/1891/0/4/93 Księga zgonów 1878 0
53/1891/0/4/96 Księga zgonów 1879 0
53/1891/0/4/99 Księga zgonów 1880 0
53/1891/0/4/102 Księga zgonów 1881 0
53/1891/0/4/105 Księga zgonów 1882 0
53/1891/0/4/108 Księga zgonów 1883 0
53/1891/0/4/111 Księga zgonów 1884 0
53/1891/0/4/114 Księga zgonów 1885 0
53/1891/0/4/117 Księga zgonów 1886 0
53/1891/0/4/120 Księga zgonów 1887 0
53/1891/0/4/123 Sterbe-Haupt-Register 1900-1901 95
53/1891/0/4/126 Sterbe-Neben-Register 1888 0
53/1891/0/4/129 Sterbe-Neben-Register 1889 0
53/1891/0/4/132 Sterbe-Neben-Register 1890 0
53/1891/0/4/135 Sterbe-Neben-Register 1891 0
53/1891/0/4/138 Sterbe-Neben-Register 1892 0
53/1891/0/4/141 Sterbe-Neben-Register 1893 0
53/1891/0/4/144 Sterbe-Neben-Register 1894 0
53/1891/0/4/147 Sterbe-Neben-Register 1895 0
53/1891/0/4/150 Sterbe-Neben-Register 1896 0
53/1891/0/4/153 Sterbe-Neben-Register 1897 0
53/1891/0/4/156 Sterbe-Neben-Register 1898 0
53/1891/0/4/159 Sterbe-Neben-Register 1899 0
53/1891/0/4/162 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1891/0/4/165 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1891/0/4/168 Sterbe-Haupt-Register 1902-1903 83
53/1891/0/4/171 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1891/0/4/174 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1891/0/4/177 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1891/0/4/180 Sterbe-Haupt-Register 1904-1905 82
53/1891/0/4/183 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1891/0/4/185 Sterbe-Haupt-Register 1906-1907 65
53/1891/0/4/189 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1906-1906 0
53/1891/0/4/192 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1907-1907 0
53/1891/0/4/195 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1891/0/4/199 Sterbe-Haupt-Register 1908-1909 82
53/1891/0/4/202 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1891/0/4/205 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 44
53/1891/0/4/208 [Rejestr główny zgonów] 1910-1910 0
53/1891/0/4/211 [Rejestr główny zgonów] 1911-1911 0
53/1891/0/4/214 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1891/0/4/217 [Rejestr główny zgonów] 1912-1912 0
53/1891/0/4/220 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1891/0/4/223 [Rejestr główny zgonów] 1913-1913 0
53/1891/0/4/226 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1891/0/4/229 [Rejestr główny zgonów] 1914-1914 0
53/1891/0/4/231 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0
53/1891/0/4/234 [Rejestr główny zgonów] 1915-1915 0
53/1891/0/4/237 [Rejestr główny zgonów] 1916-1916 0
53/1891/0/4/238 [Rejestr główny zgonów] 1917-1917 0
53/1891/0/4/254 Sterbe-Neben-Register 1915-1915 0
53/1891/0/4/255 Sterbe-Neben-Register 1916-1916 0
53/1891/0/4/256 Sterbe-Neben-Register 1917-1917 0
53/1891/0/4/257 Sterbe-Neben-Register 1918-1918 0
53/1891/0/4/258 Sterbe-Neben-Register 1919-1919 0
53/1891/0/4/259 Rejestr poboczny zgonów 1920-1920 0
53/1891/0/4/260 Rejestr poboczny zgonów 1921-1921 0
53/1891/0/4/265 [Rejestr główny zgonów] 1918-1918 0
53/1891/0/4/266 [Rejestr główny zgonów] 1919-1919 0
53/1891/0/4/267 [Rejestr główny zgonów] 19201-920 0

Amount of archival material

267

260

0

2.89

2.82

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -