Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Michałowo (pow. średzki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874 - 1914 [1948 - 1969]
- brak danych - 1874 - 1914
1948 - 1948
1957 - 1957
1960 - 1969
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń i małżeństw za lata 1948, 1957, 1960-1969 Wtóropisy (sygn.: 76-150) - przechowywane w APPO Konin
W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 42926-42937), 13-33 (nr O: 56255-56275), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-75, 151-153, 157-159, 169-174, 184-188, 201-217
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1893/0/3/2 Księga małżeństw 1874 24
53/1893/0/3/5 Księga małżeństw 1875 36
53/1893/0/3/8 Księga małżeństw 1876 43
53/1893/0/3/11 Księga małżeństw 1877 54
53/1893/0/3/14 Księga małżeństw 1878 30
53/1893/0/3/17 Księga małżeństw 1879 38
53/1893/0/3/20 Księga małżeństw 1880 40
53/1893/0/3/23 Księga małżeństw 1881 18
53/1893/0/3/26 Księga małżeństw 1882 62
53/1893/0/3/29 Księga małżeństw 1883 32
53/1893/0/3/32 Księga małżeństw 1884 40
53/1893/0/3/35 Księga małżeństw 1885 57
53/1893/0/3/38 Księga małżeństw 1886 65
53/1893/0/3/41 Księga małżeństw 1887 39
53/1893/0/3/44 Księga małżeństw 1888 37
53/1893/0/3/47 Księga małżeństw 1889 35
53/1893/0/3/50 Księga małżeństw 1890 55
53/1893/0/3/53 Księga małżeństw 1891 45
53/1893/0/3/56 Księga małżeństw 1892 51
53/1893/0/3/59 Księga małżeństw 1893 61
53/1893/0/3/62 Księga małżeństw 1894 69
53/1893/0/3/65 Księga małżeństw 1895 66
53/1893/0/3/68 Księga małżeństw 1896 59
53/1893/0/3/71 Księga małżeństw 1897 51
53/1893/0/3/74 Księga małżeństw 1898 56
53/1893/0/3/77 Księga małżeństw 1874 0
53/1893/0/3/80 Księga małżeństw 1875 0
53/1893/0/3/83 Księga małżeństw 1876 0
53/1893/0/3/86 Księga małżeństw 1877 0
53/1893/0/3/89 Księga małżeństw 1878 0
53/1893/0/3/92 Księga małżeństw 1879 0
53/1893/0/3/95 Księga małżeństw 1880 0
53/1893/0/3/98 Księga małżeństw 1881 0
53/1893/0/3/101 Księga małżeństw 1882 0
53/1893/0/3/104 Księga małżeństw 1883 0
53/1893/0/3/107 Księga małżeństw 1884 0
53/1893/0/3/110 Księga małżeństw 1885 0
53/1893/0/3/113 Księga małżeństw 1886 0
53/1893/0/3/116 Księga małżeństw 1887 0
53/1893/0/3/119 Księga małżeństw 1888 0
53/1893/0/3/122 Księga małżeństw 1889 0
53/1893/0/3/125 Księga małżeństw 1890 0
53/1893/0/3/128 Księga małżeństw 1891 0
53/1893/0/3/131 Księga małżeństw 1892 0
53/1893/0/3/134 Księga małżeństw 1893 0
53/1893/0/3/137 Księga małżeństw 1894 0
53/1893/0/3/140 Księga małżeństw 1895 0
53/1893/0/3/143 Księga małżeństw 1896 0
53/1893/0/3/146 Księga małżeństw 1897 0
53/1893/0/3/149 Księga małżeństw 1898 0
53/1893/0/3/152 Księga małżeństw 1899 52
53/1893/0/3/155 Księga małżeństw 1899 0
53/1893/0/3/158 Heiraths-Haupt-Register 1900-1901 77
53/1893/0/3/161 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1893/0/3/164 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1893/0/3/167 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1893/0/3/170 Heiraths-Haupt-Register 1902-1903 101
53/1893/0/3/173 Heiraths-Haupt-Register 1904-1905 81
53/1893/0/3/176 Heirats-Neben-Register 1903 0
53/1893/0/3/179 Heirats-Neben-Register 1904 0
53/1893/0/3/182 Heirats-Neben-Register 1905 0
53/1893/0/3/183 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1893/0/3/185 Heiraths-Haupt-Register 1906-1907 85
53/1893/0/3/190 Heiraths-Neben-Register 1906-1906 0
53/1893/0/3/193 Heirats-Neben-Register 1907-1907 0
53/1893/0/3/196 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1893/0/3/199 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1893/0/3/202 Heirats-Haupt-Register 1908-1909 83
53/1893/0/3/216 Heirats-Neben-Register 1910-1910 48
53/1893/0/3/219 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1893/0/3/222 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1893/0/3/225 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1893/0/3/228 Heirats-Neben-Register 1914-1914 0

Amount of archival material

229

229

0

2.85

2.85

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -