Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Michałowo (pow. średzki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874 - 1914 [1948 - 1969]
- brak danych - 1874 - 1914
1948 - 1948
1957 - 1957
1960 - 1969
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń i małżeństw za lata 1948, 1957, 1960-1969 Wtóropisy (sygn.: 76-150) - przechowywane w APPO Konin
W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 42926-42937), 13-33 (nr O: 56255-56275), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-75, 151-153, 157-159, 169-174, 184-188, 201-217
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1893/0/4/3 Księga zgonów 1874 22
53/1893/0/4/6 Księga zgonów 1875 98
53/1893/0/4/9 Księga zgonów 1876 75
53/1893/0/4/12 Księga zgonów 1877 71
53/1893/0/4/15 Księga zgonów 1878 80
53/1893/0/4/18 Księga zgonów 1879 88
53/1893/0/4/21 Księga zgonów 1880 63
53/1893/0/4/24 Księga zgonów 1881 93
53/1893/0/4/27 Księga zgonów 1882 85
53/1893/0/4/30 Księga zgonów 1883 73
53/1893/0/4/33 Księga zgonów 1884 66
53/1893/0/4/36 Księga zgonów 1885 77
53/1893/0/4/39 Księga zgonów 1886 83
53/1893/0/4/42 Księga zgonów 1887 77
53/1893/0/4/45 Księga zgonów 1888 64
53/1893/0/4/48 Księga zgonów 1889 59
53/1893/0/4/51 Księga zgonów 1890 75
53/1893/0/4/54 Księga zgonów 1891 54
53/1893/0/4/57 Księga zgonów 1892 52
53/1893/0/4/60 Księga zgonów 1893 51
53/1893/0/4/63 Księga zgonów 1894 47
53/1893/0/4/66 Księga zgonów 1895 55
53/1893/0/4/69 Księga zgonów 1896 74
53/1893/0/4/72 Księga zgonów 1897 76
53/1893/0/4/75 Księga zgonów 1898 39
53/1893/0/4/78 Księga zgonów 1874 0
53/1893/0/4/81 Księga zgonów 1875 0
53/1893/0/4/84 Księga zgonów 1876 0
53/1893/0/4/87 Księga zgonów 1877 0
53/1893/0/4/90 Księga zgonów 1878 0
53/1893/0/4/93 Księga zgonów 1879 0
53/1893/0/4/96 Księga zgonów 1880 0
53/1893/0/4/99 Księga zgonów 1881 0
53/1893/0/4/102 Księga zgonów 1882 0
53/1893/0/4/105 Księga zgonów 1883 0
53/1893/0/4/108 Księga zgonów 1884 0
53/1893/0/4/111 Księga zgonów 1885 0
53/1893/0/4/114 Księga zgonów 1886 0
53/1893/0/4/117 Księga zgonów 1887 0
53/1893/0/4/120 Księga zgonów 1888 0
53/1893/0/4/123 Księga zgonów 1889 0
53/1893/0/4/126 Księga zgonów 1890 0
53/1893/0/4/129 Księga zgonów 1891 0
53/1893/0/4/132 Księga zgonów 1892 0
53/1893/0/4/135 Księga zgonów 1893 0
53/1893/0/4/138 Księga zgonów 1894 0
53/1893/0/4/141 Księga zgonów 1895 0
53/1893/0/4/144 Księga zgonów 1896 0
53/1893/0/4/147 Księga zgonów 1897 0
53/1893/0/4/150 Księga zgonów 1898 0
53/1893/0/4/153 Księga zgonów 1899 52
53/1893/0/4/156 Księga zgonów 1899 0
53/1893/0/4/159 Sterbe-Haupt-Register 1900-1901 117
53/1893/0/4/162 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1893/0/4/165 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1893/0/4/168 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1893/0/4/171 Sterbe-Haupt-Register 1902-1903 119
53/1893/0/4/174 Sterbe-Haupt-Register 1904-1905 106
53/1893/0/4/177 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1893/0/4/180 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1893/0/4/186 Sterbe-Haupt-Register 1906-1907 120
53/1893/0/4/191 Sterbe-Neben-Register 1906-1906 0
53/1893/0/4/194 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 0
53/1893/0/4/197 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1893/0/4/200 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1893/0/4/203 Sterbe-Haupt-Register 1908-1909 110
53/1893/0/4/217 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 51
53/1893/0/4/220 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1893/0/4/223 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1893/0/4/226 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1893/0/4/229 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0

Amount of archival material

229

229

0

2.85

2.85

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -