Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Mielżyn (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 79-153) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 42976-42987), 13-33 (nr O: 56276-56296), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-75, 154-156, 161-164, 168-170, 174-176, 180-185, 191-196, 200-212
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1894/0/1/1 Księga urodzeń 1874 43
53/1894/0/1/4 Księga urodzeń 1875 143
53/1894/0/1/7 Księga urodzeń 1876 136
53/1894/0/1/10 Księga urodzeń 1877 147
53/1894/0/1/13 Księga urodzeń 1878 142
53/1894/0/1/16 Księga urodzeń 1879 155
53/1894/0/1/19 Księga urodzeń 1880 150
53/1894/0/1/22 Księga urodzeń 1881 94
53/1894/0/1/25 Księga urodzeń 1882 135
53/1894/0/1/28 Księga urodzeń 1883 132
53/1894/0/1/31 Księga urodzeń 1884 126
53/1894/0/1/34 Księga urodzeń 1885 143
53/1894/0/1/37 Księga urodzeń 1886 127
53/1894/0/1/40 Księga urodzeń 1887 121
53/1894/0/1/43 Księga urodzeń 1888 138
53/1894/0/1/46 Księga urodzeń 1889 128
53/1894/0/1/49 Księga urodzeń 1890 146
53/1894/0/1/52 Księga urodzeń 1891 114
53/1894/0/1/55 Księga urodzeń 1892 138
53/1894/0/1/58 Księga urodzeń 1893 132
53/1894/0/1/61 Księga urodzeń 1894 150
53/1894/0/1/64 Księga urodzeń 1895 149
53/1894/0/1/67 Księga urodzeń 1896 143
53/1894/0/1/70 Księga urodzeń 1897 145
53/1894/0/1/73 Księga urodzeń 1898 148
53/1894/0/1/76 Księga urodzeń 1899 0
53/1894/0/1/79 Księga urodzeń 1874 0
53/1894/0/1/82 Księga urodzeń 1875 0
53/1894/0/1/85 Księga urodzeń 1876 0
53/1894/0/1/88 Księga urodzeń 1877 0
53/1894/0/1/91 Księga urodzeń 1878 0
53/1894/0/1/94 Księga urodzeń 1879 0
53/1894/0/1/97 Księga urodzeń 1880 0
53/1894/0/1/100 Księga urodzeń 1881 0
53/1894/0/1/103 Księga urodzeń 1882 0
53/1894/0/1/106 Księga urodzeń 1883 0
53/1894/0/1/109 Księga urodzeń 1884 0
53/1894/0/1/112 Księga urodzeń 1885 0
53/1894/0/1/115 Księga urodzeń 1886 0
53/1894/0/1/118 Księga urodzeń 1887 0
53/1894/0/1/121 Księga urodzeń 1888 0
53/1894/0/1/124 Księga urodzeń 1889 0
53/1894/0/1/127 Księga urodzeń 1890 0
53/1894/0/1/130 Księga urodzeń 1891 0
53/1894/0/1/133 Księga urodzeń 1892 0
53/1894/0/1/136 Księga urodzeń 1893 0
53/1894/0/1/139 Księga urodzeń 1894 0
53/1894/0/1/142 Księga urodzeń 1895 0
53/1894/0/1/145 Księga urodzeń 1896 0
53/1894/0/1/148 Księga urodzeń 1897 0
53/1894/0/1/151 Księga urodzeń 1898 0
53/1894/0/1/154 Księga urodzeń 1899 158
53/1894/0/1/157 [Urodzenia] 1899 0
53/1894/0/1/158 Geburts-Nebenregister 1900 0
53/1894/0/1/162 Księga urodzeń 1900 173
53/1894/0/1/165 Geburts-Nebenregister 1901 0
53/1894/0/1/168 Księga urodzeń 1901 149
53/1894/0/1/171 Geburts-Nebenregister 1902 0
53/1894/0/1/174 Księga urodzeń 1902 191
53/1894/0/1/177 Geburts-Nebenregister 1903 0
53/1894/0/1/180 Księga urodzeń 1903 154
53/1894/0/1/181 Księga urodzeń 1904 166
53/1894/0/1/186 Księga urodzeń 1904 0
53/1894/0/1/189 Geburts-Nebenregister 1905 0
53/1894/0/1/191 Księga urodzeń 1905 138
53/1894/0/1/194 Księga urodzeń 1906-1906 159
53/1894/0/1/197 Geburts-Nebenregister 1906 0
53/1894/0/1/200 Geburts-Nebenregister 1907 159
53/1894/0/1/202 Geburts-Nebenregister 1908-1908 151
53/1894/0/1/206 Geburts-Nebenregister 1909-1909 142
53/1894/0/1/209 Geburts-Nebenregister 1910-1910 141
53/1894/0/1/213 Księga urodzen [Rejestr główny urodzeń] 1907-1909 0
53/1894/0/1/214 Geburts-Nebenregister 1911-1911 0
53/1894/0/1/219 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1909-1911 0
53/1894/0/1/221 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1912-1913 0
53/1894/0/1/222 Geburts-Nebenregister 1913-1913 0
53/1894/0/1/225 Geburts-Nebenregister 1914-1914 0
53/1894/0/1/228 Geburts-Nebenregister 1915-1915 0

Amount of archival material

246

246

0

3.23

3.23

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -