Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Mielżyn (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 79-153) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 42976-42987), 13-33 (nr O: 56276-56296), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-75, 154-156, 161-164, 168-170, 174-176, 180-185, 191-196, 200-212
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1894/0/3/2 Księga małżeństw 1874 17
53/1894/0/3/5 Księga małżeństw 1875 46
53/1894/0/3/8 Księga małżeństw 1876 43
53/1894/0/3/11 Księga małżeństw 1877 43
53/1894/0/3/14 Księga małżeństw 1878 62
53/1894/0/3/17 Księga małżeństw 1879 61
53/1894/0/3/20 Księga małżeństw 1880 30
53/1894/0/3/23 Księga małżeństw 1881 55
53/1894/0/3/26 Księga małżeństw 1882 48
53/1894/0/3/29 Księga małżeństw 1883 49
53/1894/0/3/32 Księga małżeństw 1884 63
53/1894/0/3/35 Księga małżeństw 1885 43
53/1894/0/3/38 Księga małżeństw 1886 47
53/1894/0/3/41 Księga małżeństw 1887 46
53/1894/0/3/44 Księga małżeństw 1888 75
53/1894/0/3/47 Księga małżeństw 1889 59
53/1894/0/3/50 Księga małżeństw 1890 57
53/1894/0/3/53 Księga małżeństw 1891 75
53/1894/0/3/56 Księga małżeństw. 1892 60
53/1894/0/3/59 Księga małżeństw 1893 84
53/1894/0/3/62 Księga małżeństw 1894 45
53/1894/0/3/65 Księga małżeństw 1895 66
53/1894/0/3/68 Księga małżeństw 1896 56
53/1894/0/3/71 Księga małżeństw 1897 69
53/1894/0/3/74 Księga małżeństw 1898 70
53/1894/0/3/77 Księga małżeństw 1899 0
53/1894/0/3/80 Księga małżeństw 1874 0
53/1894/0/3/83 Księga małżeństw 1875 0
53/1894/0/3/86 Księga małżeństw 1876 0
53/1894/0/3/89 Księga małżeństw 1877 0
53/1894/0/3/92 Księga małżeństw 1878 0
53/1894/0/3/95 Księga małżeństw 1879 0
53/1894/0/3/98 Księga małżeństw 1880 0
53/1894/0/3/101 Księga małżeństw 1881 0
53/1894/0/3/104 Księga małżeństw 1882 0
53/1894/0/3/107 Księga małżeństw 1883 0
53/1894/0/3/110 Księga małżeństw 1884 0
53/1894/0/3/113 Księga małżeństw 1885 0
53/1894/0/3/116 Księga małżeństw 1886 0
53/1894/0/3/119 Księga małżeństw 1887 0
53/1894/0/3/122 Księga małżeństw 1888 0
53/1894/0/3/125 Księga małżeństw 1889 0
53/1894/0/3/128 Księga małżeństw 1890 0
53/1894/0/3/131 Księga małżeństw 1891 0
53/1894/0/3/134 Księga małżeństw 1892 0
53/1894/0/3/137 Księga małżeństw 1893 0
53/1894/0/3/140 Księga małżeństw 1894 0
53/1894/0/3/143 Księga małżeństw 1895 0
53/1894/0/3/146 Księga małżeństw 1896 0
53/1894/0/3/149 Księga małżeństw 1897 0
53/1894/0/3/152 Księga małżeństw 1898 0
53/1894/0/3/155 Księga małżeństw 1899 68
53/1894/0/3/159 Heirats-Nebenregister 1900 0
53/1894/0/3/163 Księga małżeństw 1900 66
53/1894/0/3/166 Heirats-Nebenregister 1901 0
53/1894/0/3/169 Księga małżeństw 1901 68
53/1894/0/3/172 Heirats-Nebenregister 1902 0
53/1894/0/3/175 Księga małżeństw 1902 59
53/1894/0/3/178 Heirats-Nebenregister 1903 0
53/1894/0/3/182 Księga małżeństw 1903 74
53/1894/0/3/183 Księga małżeństw 1904 50
53/1894/0/3/187 Heirats-Nebenregister 1904 0
53/1894/0/3/192 Księga małżeństw 1905 44
53/1894/0/3/195 Księga małżeństw 1906 56
53/1894/0/3/198 Heirats-Nebenregister 1906 0
53/1894/0/3/201 Heirats-Nebenregister 1907 61
53/1894/0/3/203 Heirats-Nebenregister 1908-1908 79
53/1894/0/3/207 Heirats-Nebenregister 1909-1909 61
53/1894/0/3/210 Heirats-Nebenregister 1910-1910 35
53/1894/0/3/215 Heirats-Nebenregister 1911-1911 0
53/1894/0/3/217 Heirats-Nebenregister 1912-1912 0
53/1894/0/3/223 Heirats-Nebenregister 1913-1913 0
53/1894/0/3/226 Heirats-Nebenregister 1914-1914 0
53/1894/0/3/229 Heirats-Nebenregister 1915-1915 0
53/1894/0/3/231 Heirats-Nebenregister 1916-1916 0
53/1894/0/3/232 Heirats-Nebenregister 1917-1917 0
53/1894/0/3/233 Heirats-Nebenregister 1918-1918 0
53/1894/0/3/234 Heirats-Nebenregister 1919-1919 0
53/1894/0/3/235 Rejestr poboczny małżeństw 1920-1920 0
53/1894/0/3/241 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1907-1914 0
53/1894/0/3/243 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1915-1919 0
53/1894/0/3/245 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1920-1920 0

Amount of archival material

246

246

0

3.23

3.23

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -