Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Mielżyn (pow. gnieźnieński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 79-153) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 42976-42987), 13-33 (nr O: 56276-56296), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-75, 154-156, 161-164, 168-170, 174-176, 180-185, 191-196, 200-212
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1894/0/4/3 Księga zgonów 1874 30
53/1894/0/4/6 Księga zgonów 1875 56
53/1894/0/4/9 Księga zgonów 1876 72
53/1894/0/4/12 Księga zgonów 1877 91
53/1894/0/4/15 Księga zgonów 1878 74
53/1894/0/4/18 Księga zgonów 1879 85
53/1894/0/4/21 Księga zgonów 1880 104
53/1894/0/4/24 Księga zgonów 1881 94
53/1894/0/4/27 Księga zgonów 1882 88
53/1894/0/4/30 Księga zgonów 1883 81
53/1894/0/4/33 Księga zgonów 1884 68
53/1894/0/4/36 Księga zgonów 1885 92
53/1894/0/4/39 Księga zgonów 1886 80
53/1894/0/4/42 Księga zgonów 1887 84
53/1894/0/4/45 Księga zgonów 1888 73
53/1894/0/4/48 Księga zgonów 1889 61
53/1894/0/4/51 Księga zgonów 1890 83
53/1894/0/4/54 Księga zgonów 1891 67
53/1894/0/4/57 Księga zgonów 1892 72
53/1894/0/4/60 Księga zgonów 1893 71
53/1894/0/4/63 Księga zgonów 1894 65
53/1894/0/4/66 Księga zgonów 1895 84
53/1894/0/4/69 Księga zgonów 1896 84
53/1894/0/4/72 Księga zgonów 1897 65
53/1894/0/4/75 Księga zgonów 1898 67
53/1894/0/4/78 Księga zgonów 1899 0
53/1894/0/4/81 Księga zgonów 1874 0
53/1894/0/4/84 Księga zgonów 1875 0
53/1894/0/4/87 Księga zgonów 1876 0
53/1894/0/4/90 Księga zgonów 1877 0
53/1894/0/4/93 Księga zgonów 1878 0
53/1894/0/4/96 Księga zgonów 1879 0
53/1894/0/4/99 Księga zgonów 1880 0
53/1894/0/4/102 Księga zgonów 1881 0
53/1894/0/4/105 Księga zgonów 1882 0
53/1894/0/4/108 Księga zgonów 1883 0
53/1894/0/4/111 Księga zgonów 1884 0
53/1894/0/4/114 Księga zgonów 1885 0
53/1894/0/4/117 Księga zgonów 1886 0
53/1894/0/4/120 Księga zgonów 1887 0
53/1894/0/4/123 Księga zgonów 1888 0
53/1894/0/4/126 Księga zgonów 1889 0
53/1894/0/4/129 Księga zgonów 1890 0
53/1894/0/4/132 Księga zgonów 1891 0
53/1894/0/4/135 Księga zgonów 1892 0
53/1894/0/4/138 Księga zgonów 1893 0
53/1894/0/4/141 Księga zgonów 1894 0
53/1894/0/4/144 Księga zgonów 1895 0
53/1894/0/4/147 Księga zgonów 1896 0
53/1894/0/4/150 Księga zgonów 1897 0
53/1894/0/4/153 Księga zgonów 1898 0
53/1894/0/4/156 Księga zgonów 1899 82
53/1894/0/4/160 Sterbe-Nebenregister 1900 0
53/1894/0/4/164 Księga zgonów 1900 86
53/1894/0/4/167 Sterbe-Nebenregister 1901 0
53/1894/0/4/170 Księga zgonów 1901 99
53/1894/0/4/173 Sterbe-Nebenregister 1902 0
53/1894/0/4/176 Księga zgonów 1902 93
53/1894/0/4/179 Sterbe-Nebenregister. 1903 0
53/1894/0/4/184 Księga zgonów 1903 78
53/1894/0/4/185 Księga zgonów 1904 62
53/1894/0/4/188 Akta zgonów 1904 0
53/1894/0/4/190 Sterbe-Nebenregister 1905 0
53/1894/0/4/193 Księga zgonów 1905 67
53/1894/0/4/196 Księga zgonów 1906 85
53/1894/0/4/199 Sterbe-Nebenregister 1906 0
53/1894/0/4/204 Sterbe-Nebenregister 1908-1908 75
53/1894/0/4/205 Sterbe-Nebenregister 1907-1907 81
53/1894/0/4/208 Sterbe-Nebenregister 1909-1909 75
53/1894/0/4/211 Sterbe-Nebenregister 1910-1910 75
53/1894/0/4/216 Sterbe-Nebenregister 1911-1911 0
53/1894/0/4/218 Sterbe-Nebenregister 1912-1912 0
53/1894/0/4/220 Księga zgonów[Rejestr główny zgonów] 1907-1911 0
53/1894/0/4/224 Sterbe-Nebenregister 1913-1913 0
53/1894/0/4/227 Sterbe-Nebenregister 1914-1914 0
53/1894/0/4/230 Sterbe-Nebenregister 1915-1915 0
53/1894/0/4/236 Sterbe-Nebenregister 1916-1916 0
53/1894/0/4/237 Sterbe-Nebenregister 1917-1917 0
53/1894/0/4/238 Sterbe-Nebenregister 1918-1918 0
53/1894/0/4/239 Sterbe-Nebenregister 1919-1919 0
53/1894/0/4/240 Rejestr poboczny zgonów 1920-1920 0
53/1894/0/4/242 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1912-1915 0
53/1894/0/4/244 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1915-1919 0
53/1894/0/4/246 Księga zgonów Rejestr główny zgonów] 1920-1920 0

Amount of archival material

246

246

0

3.23

3.23

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -