Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Mieścisko (pow. wągrowiecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 76-135) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 30 j.a. o sygn.: 1-9 (nr O: 42988-42996), 10-30 (nr O: 56297-56317), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-75, 136-138, 153-155, 166-168, 172-179, 186-188, 192-197, 205-207, 211-213, 217-219
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1895/0/1/1 Księga urodzeń 1875 73
53/1895/0/1/4 Księga urodzeń 1876 90
53/1895/0/1/7 Księga urodzeń 1877 71
53/1895/0/1/10 Księga urodzeń 1878 81
53/1895/0/1/13 Księga urodzeń 1879 73
53/1895/0/1/16 Księga urodzeń 1880 78
53/1895/0/1/19 Księga urodzeń 1881 56
53/1895/0/1/22 Księga urodzeń 1882 74
53/1895/0/1/25 Księga urodzeń 1883 69
53/1895/0/1/28 Księga urodzeń 1884 68
53/1895/0/1/31 Księga urodzeń 1885 67
53/1895/0/1/34 Księga urodzeń 1886 73
53/1895/0/1/37 Księga urodzeń 1887 65
53/1895/0/1/40 Księga urodzeń 1888 78
53/1895/0/1/43 Księga urodzeń 1889 138
53/1895/0/1/46 Księga urodzeń 1890 172
53/1895/0/1/49 Księga urodzeń 1891 128
53/1895/0/1/52 Księga urodzeń 1892 128
53/1895/0/1/55 Księga urodzeń 1893 127
53/1895/0/1/58 Księga urodzeń 1894 136
53/1895/0/1/61 Księga urodzeń 1895 139
53/1895/0/1/64 Księga urodzeń 1896 147
53/1895/0/1/67 Księga urodzeń 1897 166
53/1895/0/1/70 Księga urodzeń 1898 171
53/1895/0/1/73 Księga urodzeń 1899 147
53/1895/0/1/76 Księga urodzeń 1875 0
53/1895/0/1/79 Księga urodzeń 1876 0
53/1895/0/1/82 Księga urodzeń 1877 0
53/1895/0/1/85 Księga urodzeń 1878 0
53/1895/0/1/88 Księga urodzeń 1879 0
53/1895/0/1/91 Księga urodzeń 1880 0
53/1895/0/1/94 Księga urodzeń 1881 0
53/1895/0/1/97 Księga urodzeń 1882 0
53/1895/0/1/100 Księga urodzeń 1883 0
53/1895/0/1/103 Księga urodzeń 1884 0
53/1895/0/1/106 Księga urodzeń 1885 0
53/1895/0/1/109 Księga urodzeń 1886 0
53/1895/0/1/112 Księga urodzeń 1887 0
53/1895/0/1/115 Księga urodzeń 1888 0
53/1895/0/1/118 Księga urodzeń 1889 0
53/1895/0/1/121 Księga urodzeń 1890 0
53/1895/0/1/124 Księga urodzeń 1891 0
53/1895/0/1/127 Księga urodzeń 1892 0
53/1895/0/1/130 Księga urodzeń 1893 0
53/1895/0/1/133 Księga urodzeń 1894 0
53/1895/0/1/136 Urodzenia 1900 155
53/1895/0/1/139 Geburts-Nebenregister 1895 0
53/1895/0/1/141 Geburts-Nebenregister 1896 0
53/1895/0/1/144 Geburts-Nebenregister 1897 0
53/1895/0/1/147 Geburts-Nebenregister 1898 0
53/1895/0/1/150 Geburts-Nebenregister 1899 0
53/1895/0/1/153 Urodzenia 1901 159
53/1895/0/1/157 Geburts-Nebenregister 1900 0
53/1895/0/1/160 Geburts-Nebenregister 1901 0
53/1895/0/1/163 Geburts-Nebenregister 1902 0
53/1895/0/1/166 Rejestracja urodzeń 1902 175
53/1895/0/1/171 Rejestracja urodzeń 1903 162
53/1895/0/1/177 Rejestracja urodzeń 1904 164
53/1895/0/1/180 Geburts-Nebenregister 1904 0
53/1895/0/1/183 Geburts-Nebenregister 1905 0
53/1895/0/1/186 Rejestracja urodzeń 1905 185
53/1895/0/1/189 Geburts-Nebenregister 1906-1906 0
53/1895/0/1/192 Księga urodzeń 1906 172
53/1895/0/1/195 Księga urodzeń 1907 187
53/1895/0/1/198 Geburts-Nebenregister 1903-1903 0
53/1895/0/1/199 Geburts-Nebenregister 1907-1907 0
53/1895/0/1/202 Geburts-Nebenregister 1908-1908 0
53/1895/0/1/205 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1908-1908 168
53/1895/0/1/208 Geburts -Nebenregister 1909-1909 0
53/1895/0/1/211 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1909-1909 187
53/1895/0/1/214 Geburts -Nebenregister 1910-1910 0
53/1895/0/1/217 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1910-1910 176
53/1895/0/1/220 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1911-1911 0
53/1895/0/1/223 Geburts -Nebenregister 1911-1911 0
53/1895/0/1/226 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1912-1912 0
53/1895/0/1/229 Geburts -Nebenregister 1912-1912 0
53/1895/0/1/232 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1913-1913 0
53/1895/0/1/235 Geburts -Nebenregister 1913-1913 0
53/1895/0/1/238 Geburts -Nebenregister 1914-1914 0
53/1895/0/1/241 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1914-1914 0
53/1895/0/1/244 [Rejestr główny urodzeń] 1915-1915 0
53/1895/0/1/257 Geburts -Nebenregister 1915-1915 0
53/1895/0/1/260 Geburts -Nebenregister 1916-1916 0
53/1895/0/1/263 [Rejestr główny urodzeń] 1916-1916 0
53/1895/0/1/272 Geburts -Nebenregister 1917-1917 0
53/1895/0/1/273 Geburts -Nebenregister 1918-1918 0

Amount of archival material

277

262

0

3.67

3.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -