Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Mieścisko (pow. wągrowiecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 76-135) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 30 j.a. o sygn.: 1-9 (nr O: 42988-42996), 10-30 (nr O: 56297-56317), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-75, 136-138, 153-155, 166-168, 172-179, 186-188, 192-197, 205-207, 211-213, 217-219
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1895/0/3/2 Księga małżeństw 1875 44
53/1895/0/3/5 Księga małżeństw 1876 20
53/1895/0/3/8 Księga małżeństw 1877 23
53/1895/0/3/11 Księga małżeństw 1878 33
53/1895/0/3/14 Księga małżeństw 1879 23
53/1895/0/3/17 Księga małżeństw 1880 31
53/1895/0/3/20 Księga małżeństw 1881 19
53/1895/0/3/23 Księga małżeństw 1882 29
53/1895/0/3/26 Księga małżeństw 1883 33
53/1895/0/3/29 Księga małżeństw 1884 27
53/1895/0/3/32 Księga małżeństw 1885 30
53/1895/0/3/35 Księga małżeństw 1886 21
53/1895/0/3/38 Księga małżeństw 1887 11
53/1895/0/3/41 Księga małżeństw 1888 37
53/1895/0/3/44 Księga małżeństw 1889 53
53/1895/0/3/47 Księga małżeństw 1890 53
53/1895/0/3/50 Księga małżeństw 1891 45
53/1895/0/3/53 Księga małżeństw 1892 41
53/1895/0/3/56 Księga małżeństw 1893 59
53/1895/0/3/59 Księga małżeństw 1894 41
53/1895/0/3/62 Księga małżeństw 1895 81
53/1895/0/3/65 Księga małżeństw 1896 79
53/1895/0/3/68 Księga małżeństw 1897 51
53/1895/0/3/71 Księga małżeństw 1898 45
53/1895/0/3/74 Księga małżeństw 1899 57
53/1895/0/3/77 Księga małżeństw 1875 0
53/1895/0/3/80 Księga małżeństw 1876 0
53/1895/0/3/83 Księga małżeństw 1877 0
53/1895/0/3/86 Księga małżeństw 1878 0
53/1895/0/3/89 Księga małżeństw 1879 0
53/1895/0/3/92 Księga małżeństw 1880 0
53/1895/0/3/95 Księga małżeństw 1881 0
53/1895/0/3/98 Księga małżeństw 1882 0
53/1895/0/3/101 Księga małżeństw 1883 0
53/1895/0/3/104 Księga małżeństw 1884 0
53/1895/0/3/107 Księga małżeństw 1885 0
53/1895/0/3/110 Księga małżeństw 1886 0
53/1895/0/3/113 Księga małżeństw 1887 0
53/1895/0/3/116 Księga małżeństw 1888 0
53/1895/0/3/119 Księga małżeństw 1889 0
53/1895/0/3/122 Księga małżeństw 1890 0
53/1895/0/3/125 Księga małżeństw 1891 0
53/1895/0/3/128 Księga małżeństw 1892 0
53/1895/0/3/131 Księga małżeństw 1893 0
53/1895/0/3/134 Księga małżeństw 1894 0
53/1895/0/3/137 Małżeństwa 1900 57
53/1895/0/3/142 Heiraths-Nebenregister 1896 0
53/1895/0/3/145 Heiraths-Nebenregister 1897 0
53/1895/0/3/148 Heiraths-Nebenregister 1898 0
53/1895/0/3/151 Heiraths-Nebenregister 1899 0
53/1895/0/3/154 Małżeństwa 1901 75
53/1895/0/3/156 Heiraths-Nebenregister 1895 0
53/1895/0/3/158 Heiraths-Nebenregister 1900 0
53/1895/0/3/161 Heiraths-Nebenregister 1901 0
53/1895/0/3/164 Heiraths-Nebenregister 1902 0
53/1895/0/3/167 Rejestracja małżeństw 1902 59
53/1895/0/3/169 Heiraths-Nebenregister 1903 0
53/1895/0/3/172 Rejestracja małżeństw 1903 59
53/1895/0/3/178 Rejestracja małżeństw 1904 65
53/1895/0/3/181 Heiraths-Nebenregister 1904 0
53/1895/0/3/184 Heiraths-Nebenregister 1905 0
53/1895/0/3/187 Rejestracja małżeństw 1905 76
53/1895/0/3/190 Heiraths-Nebenregister 1906-1906 0
53/1895/0/3/193 Księga małżeństw 1906 91
53/1895/0/3/196 Księga małżeństw 1907 41
53/1895/0/3/200 Heirats-Nebenregister 1907-1907 0
53/1895/0/3/203 Heirats-Nebenregister 1908-1908 0
53/1895/0/3/206 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1908-1908 71
53/1895/0/3/209 Heirats-Nebenregister 1909-1909 0
53/1895/0/3/212 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1909-1909 57
53/1895/0/3/215 Heirats-Nebenregister 1910-1910 0
53/1895/0/3/218 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1910-1910 63
53/1895/0/3/221 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1911-1911 0
53/1895/0/3/224 Heirats-Nebenregister 1911-1911 0
53/1895/0/3/227 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1912-1912 0
53/1895/0/3/230 Heirats-Nebenregister 1912-1912 0
53/1895/0/3/233 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1913-1913 0
53/1895/0/3/236 Heirats-Nebenregister 1913-1913 0
53/1895/0/3/239 Heirats-Nebenregister 1914-1914 0
53/1895/0/3/242 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1914-1914 0
53/1895/0/3/245 [Rejestr główny małżeństw] 1915-1915 0
53/1895/0/3/247 [Rejestr główny małżeństw] 1916-1916 0
53/1895/0/3/248 [Rejestr główny małżeństw] 1917-1917 0
53/1895/0/3/249 [Rejestr główny małżeństw] 1918-1918 0
53/1895/0/3/250 [Rejestr główny małżeństw] 1919-1919 0
53/1895/0/3/251 [Rejestr główny małżeństw] 1920-1920 0
53/1895/0/3/258 Heirats-Nebenregister 1915-1915 0
53/1895/0/3/261 Heirats-Nebenregister 1916-1916 0
53/1895/0/3/264 [Rejestr główny małżeństw] 1921-1921 0
53/1895/0/3/265 [Rejestr główny małżeństw] 1922-1922 0
53/1895/0/3/266 [Rejestr główny małżeństw] 1923-1924 0
53/1895/0/3/267 [Rejestr główny małżeństw] 1925-1925 0
53/1895/0/3/274 Heirats-Nebenregister 1917-1917 0
53/1895/0/3/275 Heirats-Nebenregister 1918-1918 0

Amount of archival material

277

262

0

3.67

3.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -