Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Mieścisko (pow. wągrowiecki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1920 Wtóropisy (sygn.: 76-135) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 30 j.a. o sygn.: 1-9 (nr O: 42988-42996), 10-30 (nr O: 56297-56317), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-75, 136-138, 153-155, 166-168, 172-179, 186-188, 192-197, 205-207, 211-213, 217-219
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1895/0/4/3 Księga zgonów 1875 44
53/1895/0/4/6 Księga zgonów 1876 42
53/1895/0/4/9 Księga zgonów 1877 49
53/1895/0/4/12 Księga zgonów 1878 63
53/1895/0/4/15 Księga zgonów 1879 44
53/1895/0/4/18 Księga zgonów 1880 49
53/1895/0/4/21 Księga zgonów 1881 51
53/1895/0/4/24 Księga zgonów 1882 44
53/1895/0/4/27 Księga zgonów 1883 53
53/1895/0/4/30 Księga zgonów 1884 67
53/1895/0/4/33 Księga zgonów 1885 54
53/1895/0/4/36 Księga zgonów 1886 71
53/1895/0/4/39 Księga zgonów 1887 35
53/1895/0/4/42 Księga zgonów 1888 50
53/1895/0/4/45 Księga zgonów 1889 70
53/1895/0/4/48 Księga zgonów 1890 91
53/1895/0/4/51 Księga zgonów 1891 95
53/1895/0/4/54 Księga zgonów 1892 85
53/1895/0/4/57 Księga zgonów 1893 67
53/1895/0/4/60 Księga zgonów 1894 60
53/1895/0/4/63 Księga zgonów 1895 71
53/1895/0/4/66 Księga zgonów 1896 60
53/1895/0/4/69 Księga zgonów 1897 64
53/1895/0/4/72 Księga zgonów 1898 85
53/1895/0/4/75 Księga zgonów 1899 87
53/1895/0/4/78 Księga zgonów 1875 0
53/1895/0/4/81 Księga zgonów 1876 0
53/1895/0/4/84 Księga zgonów 1877 0
53/1895/0/4/87 Księga zgonów 1878 0
53/1895/0/4/90 Księga zgonów 1879 0
53/1895/0/4/93 Księga zgonów 1880 0
53/1895/0/4/96 Księga zgonów 1881 0
53/1895/0/4/99 Księga zgonów 1882 0
53/1895/0/4/102 Księga zgonów 1883 0
53/1895/0/4/105 Księga zgonów 1884 0
53/1895/0/4/108 Księga zgonów 1885 0
53/1895/0/4/111 Księga zgonów 1886 0
53/1895/0/4/114 Księga zgonów 1887 0
53/1895/0/4/117 Księga zgonów 1888 0
53/1895/0/4/120 Księga zgonów 1889 0
53/1895/0/4/123 Księga zgonów 1890 0
53/1895/0/4/126 Księga zgonów 1891 0
53/1895/0/4/129 Księga zgonów 1892 0
53/1895/0/4/132 Księga zgonów 1893 0
53/1895/0/4/135 Księga zgonów 1894 0
53/1895/0/4/138 Zgony 1900 83
53/1895/0/4/140 Sterbe-Nebenregister 1895 0
53/1895/0/4/143 Sterbe-Nebenregister 1896 0
53/1895/0/4/146 Sterbe-Nebenregister 1897 0
53/1895/0/4/149 Sterbe-Nebenregister 1898 0
53/1895/0/4/152 Sterbe-Nebenregister 1899 0
53/1895/0/4/155 Zgony 1901 70
53/1895/0/4/159 Sterbe-Nebenregister 1900 0
53/1895/0/4/162 Sterbe-Nebenregister 1901 0
53/1895/0/4/165 Sterbe-Nebenregister 1902 0
53/1895/0/4/168 Rejestracja zgonów 1902 86
53/1895/0/4/170 Sterbe-Nebenregister 1903 0
53/1895/0/4/173 Rejestracja zgonów 1903 72
53/1895/0/4/179 Rejestracja zgonów 1904 86
53/1895/0/4/182 Sterbe-Nebenregister 1904 0
53/1895/0/4/185 Sterbe-Nebenregister 1905 0
53/1895/0/4/188 Rejestracja zgonów 1905 103
53/1895/0/4/191 Sterbe-Nebenregister 1906-1906 0
53/1895/0/4/194 Księga zgonów 1906 73
53/1895/0/4/197 Księga zgonów 1907 77
53/1895/0/4/201 Sterbe-Nebenregister 1907-1907 0
53/1895/0/4/204 Sterbe-Nebenregister 1908-1908 0
53/1895/0/4/207 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1908-1908 82
53/1895/0/4/210 Sterbe-Nebenregister 1909-1909 0
53/1895/0/4/213 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1909-1909 72
53/1895/0/4/216 Sterbe-Nebenregister 1910-1910 0
53/1895/0/4/219 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1910-1910 79
53/1895/0/4/222 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1911-1911 0
53/1895/0/4/225 Sterbe-Nebenregister 1911-1911 0
53/1895/0/4/228 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1912-1912 0
53/1895/0/4/231 Sterbe-Nebenregister 1912-1912 0
53/1895/0/4/234 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1913-1913 0
53/1895/0/4/237 Sterbe-Nebenregister 1913-1913 0
53/1895/0/4/240 Sterbe-Nebenregister 1914-1914 0
53/1895/0/4/243 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1914-1914 0
53/1895/0/4/246 [Rejestr główny zgonów] 1915-1915 0
53/1895/0/4/252 [Rejestr główny zgonów] 1916-1916 0
53/1895/0/4/253 [Rejestr główny zgonów] 1917-1917 0
53/1895/0/4/254 [Rejestr główny zgonów] 1918-1918 0
53/1895/0/4/255 [Rejestr główny zgonów] 1919-1919 0
53/1895/0/4/256 [Rejestr główny zgonów] 1920-1920 0
53/1895/0/4/259 Sterbe-Nebenregister 1915-1915 0
53/1895/0/4/262 Sterbe-Nebenregister 1916-1916 0
53/1895/0/4/268 [Rejestr główny zgonów] 1921-1921 0
53/1895/0/4/269 [Rejestr główny zgonów] 1922-1922 0
53/1895/0/4/270 [Rejestr główny zgonów] 1923-1924 0
53/1895/0/4/271 [Rejestr główny zgonów] 1925-1925 0
53/1895/0/4/276 Sterbe-Nebenregister 1917-1917 0
53/1895/0/4/277 Sterbe-Nebenregister 1918-1918 0

Amount of archival material

277

262

0

3.67

3.51

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -