Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Międzychód (pow. śremski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1876-1925
- brak danych - 1876 - 1925
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1876-1925 Wtóropisy (sygn.: 70-138) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 27 j.a. o sygn.: 1-6 (nr O: 42938-42943), 7-27 (nr O: 56318-56338), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-69, 142-144, 157-162, 166-168, 172, 182-183, 190-192
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1896/0/3/2 Księga małżeństw 1876 19
53/1896/0/3/5 Księga małżeństw 1877 18
53/1896/0/3/8 Księga małżeństw 1878 15
53/1896/0/3/11 Księga małżeństw 1879 19
53/1896/0/3/14 Księga małżeństw 1880 17
53/1896/0/3/17 Księga małżeństw 1881 19
53/1896/0/3/20 Księga małżeństw 1882 25
53/1896/0/3/23 Księga małżeństw 1883 23
53/1896/0/3/26 Księga małżeństw 1884 11
53/1896/0/3/29 Księga małżeństw 1885 32
53/1896/0/3/32 Księga małżeństw 1886 24
53/1896/0/3/35 Księga małżeństw 1887 18
53/1896/0/3/38 Księga małżeństw 1888 16
53/1896/0/3/41 Księga małżeństw 1889 24
53/1896/0/3/44 Księga małżeństw 1890 16
53/1896/0/3/47 Księga małżeństw 1891 16
53/1896/0/3/50 Księga małżeństw 1892 26
53/1896/0/3/53 Księga małżeństw 1893 24
53/1896/0/3/56 Księga małżeństw 1894 20
53/1896/0/3/59 Księga małżeństw 1895 30
53/1896/0/3/62 Księga małżeństw 1896 27
53/1896/0/3/65 Księga małżeństw 1897 17
53/1896/0/3/68 Księga małżeństw 1898 22
53/1896/0/3/71 Księga małżeństw 1876 0
53/1896/0/3/74 Księga małżeństw 1877 0
53/1896/0/3/77 Księga małżeństw 1878 0
53/1896/0/3/80 Księga małżeństw 1879 0
53/1896/0/3/83 Księga małżeństw 1880 0
53/1896/0/3/86 Księga małżeństw 1881 0
53/1896/0/3/89 Księga małżeństw 1882 0
53/1896/0/3/92 Księga małżeństw 1883 0
53/1896/0/3/95 Księga małżeństw 1884 0
53/1896/0/3/98 Księga małżeństw 1885 0
53/1896/0/3/101 Księga małżeństw 1886 0
53/1896/0/3/104 Księga małżeństw 1887 0
53/1896/0/3/107 Księga małżeństw 1888 0
53/1896/0/3/110 Księga małżeństw 1889 0
53/1896/0/3/113 Księga małżeństw 1890 0
53/1896/0/3/116 Księga małżeństw 1891 0
53/1896/0/3/119 Księga małżeństw 1892 0
53/1896/0/3/122 Księga małżeństw 1893 0
53/1896/0/3/125 Księga małżeństw 1894 0
53/1896/0/3/128 Księga małżeństw 1895 0
53/1896/0/3/131 Księga małżeństw 1896 0
53/1896/0/3/134 Księga małżeństw 1897 0
53/1896/0/3/137 Księga małżeństw 1898 0
53/1896/0/3/140 Księga małżeństw 1899 0
53/1896/0/3/143 Księga małżeństw 1899 23
53/1896/0/3/146 Księga małżeństw 1900 0
53/1896/0/3/149 Heirats-Neben-Register 1901 0
53/1896/0/3/152 Heirats-Neben-Register 1902 0
53/1896/0/3/155 Heirats-Neben-Register 1903 0
53/1896/0/3/159 Heirats-Haupt-Register 1900-1901 44
53/1896/0/3/160 Heirats-Haupt-Register 1902-1903 36
53/1896/0/3/164 Heirats-Neben-Register 1904 0
53/1896/0/3/167 Heirats-Haupt-Register 1904-1905 31
53/1896/0/3/170 Heirats-Neben-Register 1905 0
53/1896/0/3/174 Heirats-Neben-Register 1906 0
53/1896/0/3/177 Heirats-Neben-Register 1907 0
53/1896/0/3/180 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1896/0/3/183 Heirats-Haupt-Register 1906-1907 45
53/1896/0/3/185 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1896/0/3/188 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1896/0/3/191 Heirats-Haupt-Register 1908-1910 51
53/1896/0/3/194 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1896/0/3/198 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1896/0/3/201 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1896/0/3/204 Heirats-Haupt-Register 1911-1913 0
53/1896/0/3/207 Heirats-Neben-Register 1914-1914 0
53/1896/0/3/209 Heirats-Haupt-Register 1914-1918 0
53/1896/0/3/211 Heirats-Haupt-Register 1919-1919 0
53/1896/0/3/213 Rejestr główny małżeństw 1920-1920 0
53/1896/0/3/219 Rejestr główny małżeństw 1921-1921 0
53/1896/0/3/220 Rejestr główny małżeństw 1922-1922 0
53/1896/0/3/221 Rejestr główny małżeństw 1923-1924 0
53/1896/0/3/222 Rejestr główny małżeństw 1925-1925 0

Amount of archival material

222

222

0

2.06

2.06

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -