Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Międzychód (pow. śremski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1876-1925
- brak danych - 1876 - 1925
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1876-1925 Wtóropisy (sygn.: 70-138) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 27 j.a. o sygn.: 1-6 (nr O: 42938-42943), 7-27 (nr O: 56318-56338), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-69, 142-144, 157-162, 166-168, 172, 182-183, 190-192
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1896/0/4/3 Księga zgonów 1876 38
53/1896/0/4/6 Księga zgonów 1877 25
53/1896/0/4/9 Księga zgonów 1878 34
53/1896/0/4/12 Księga zgonów 1879 30
53/1896/0/4/15 Księga zgonów 1880 23
53/1896/0/4/18 Księga zgonów 1881 26
53/1896/0/4/21 Księga zgonów 1882 26
53/1896/0/4/24 Księga zgonów 1883 26
53/1896/0/4/27 Księga zgonów 1884 12
53/1896/0/4/30 Księga zgonów 1885 28
53/1896/0/4/33 Księga zgonów 1886 32
53/1896/0/4/36 Księga zgonów 1887 26
53/1896/0/4/39 Księga zgonów 1888 24
53/1896/0/4/42 Księga zgonów 1889 24
53/1896/0/4/45 Księga zgonów 1890 26
53/1896/0/4/48 Księga zgonów 1891 21
53/1896/0/4/51 Księga zgonów 1892 27
53/1896/0/4/54 Księga zgonów 1893 28
53/1896/0/4/57 Księga zgonów 1894 27
53/1896/0/4/60 Księga zgonów 1895 22
53/1896/0/4/63 Księga zgonów 1896 18
53/1896/0/4/66 Księga zgonów 1897 24
53/1896/0/4/69 Księga zgonów 1898 24
53/1896/0/4/72 Księga zgonów 1876 0
53/1896/0/4/75 Księga zgonów 1877 0
53/1896/0/4/78 Księga zgonów 1878 0
53/1896/0/4/81 Księga zgonów 1879 0
53/1896/0/4/84 Księga zgonów 1880 0
53/1896/0/4/87 Księga zgonów 1881 0
53/1896/0/4/90 Księga zgonów 1882 0
53/1896/0/4/93 Księga zgonów 1883 0
53/1896/0/4/96 Księga zgonów 1884 0
53/1896/0/4/99 Księga zgonów 1885 0
53/1896/0/4/102 Księga zgonów 1886 0
53/1896/0/4/105 Księga zgonów 1887 0
53/1896/0/4/108 Księga zgonów 1888 0
53/1896/0/4/111 Księga zgonów 1889 0
53/1896/0/4/114 Księga zgonów 1890 0
53/1896/0/4/117 Księga zgonów 1891 0
53/1896/0/4/120 Księga zgonów 1892 0
53/1896/0/4/123 Księga zgonów 1893 0
53/1896/0/4/126 Księga zgonów 1894 0
53/1896/0/4/129 Księga zgonów 1895 0
53/1896/0/4/132 Księga zgonów 1896 0
53/1896/0/4/135 Księga zgonów 1897 0
53/1896/0/4/138 Księga zgonów 1898 0
53/1896/0/4/141 Księga zgonów 1899 0
53/1896/0/4/144 Księga zgonów 1899 17
53/1896/0/4/147 Księga zgonów 1900 0
53/1896/0/4/150 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1896/0/4/153 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1896/0/4/156 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1896/0/4/161 Sterbe-Haupt-Register 1900-1901 49
53/1896/0/4/162 Sterbe-Haupt-Register 1902-1903 55
53/1896/0/4/165 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1896/0/4/168 Sterbe-Haupt-Register 1904-1905 36
53/1896/0/4/171 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1896/0/4/172 Sterbe-Haupt-Register 1906-1907 43
53/1896/0/4/175 Sterbe-Neben-Register 1906 0
53/1896/0/4/178 Sterbe-Neben-Register 1907 0
53/1896/0/4/181 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1896/0/4/186 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1896/0/4/189 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1896/0/4/192 Sterbe-Haupt-Register 1908-1910 62
53/1896/0/4/195 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1896/0/4/199 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1896/0/4/202 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1896/0/4/205 Sterbe-Haupt-Register 1911-1913 0
53/1896/0/4/208 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0
53/1896/0/4/210 Sterbe-Haupt-Register 1914-1918 0
53/1896/0/4/212 Sterbe-Haupt-Register 1919-1919 0
53/1896/0/4/214 Rejestr główny zgonów 1920-1920 0
53/1896/0/4/215 Rejestr główny zgonów 1921-1921 0
53/1896/0/4/216 Rejestr główny zgonów 1922-1922 0
53/1896/0/4/217 Rejestr główny zgonów 1923-1924 0
53/1896/0/4/218 Rejestr główny zgonów 1925-1925 0

Amount of archival material

222

222

0

2.06

2.06

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -