Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Mikuszewo (pow. wrzesiński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1929
- brak danych - 1874 - 1929
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1929 Wtóropisy (sygn.: 79-153) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 42907-43008), 13-33 (nr O: 56339-56359), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-78, 157, 161-164, 171-173, 180-182, 189-191, 204-206
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1897/0/1/1 Księga urodzeń 1874 40
53/1897/0/1/4 Księga urodzeń 1875 160
53/1897/0/1/7 Księga urodzeń 1876 73
53/1897/0/1/10 Księga urodzeń 1877 85
53/1897/0/1/13 Księga urodzeń 1878 146
53/1897/0/1/16 Księga urodzeń 1879 151
53/1897/0/1/19 Księga urodzeń 1880 133
53/1897/0/1/22 Księga urodzeń 1881 131
53/1897/0/1/25 Księga urodzeń 1882 136
53/1897/0/1/28 Księga urodzeń 1883 134
53/1897/0/1/31 Księga urodzeń 1884 137
53/1897/0/1/34 Księga urodzeń 1885 125
53/1897/0/1/37 Księga urodzeń 1886 142
53/1897/0/1/40 Księga urodzeń 1887 142
53/1897/0/1/43 Księga urodzeń 1888 134
53/1897/0/1/46 Księga urodzeń 1889 124
53/1897/0/1/49 Księga urodzeń 1890 114
53/1897/0/1/52 Księga urodzeń 1891 114
53/1897/0/1/55 Księga urodzeń 1892 118
53/1897/0/1/58 Księga urodzeń 1893 107
53/1897/0/1/61 Księga urodzeń 1894 125
53/1897/0/1/64 Księga urodzeń 1895 101
53/1897/0/1/67 Księga urodzeń 1896 143
53/1897/0/1/70 Księga urodzeń 1897 110
53/1897/0/1/73 Księga urodzeń 1898 98
53/1897/0/1/76 Księga urodzeń 1899 137
53/1897/0/1/79 Księga urodzeń 1874 0
53/1897/0/1/82 Księga urodzeń 1875 0
53/1897/0/1/85 Księga urodzeń 1876 0
53/1897/0/1/88 Księga urodzeń 1877 0
53/1897/0/1/91 Księga urodzeń 1878 0
53/1897/0/1/94 Księga urodzeń 1879 0
53/1897/0/1/97 Księga urodzeń 1880 0
53/1897/0/1/100 Księga urodzeń 1881 0
53/1897/0/1/103 Księga urodzeń 1882 0
53/1897/0/1/106 Księga urodzeń 1883 0
53/1897/0/1/109 Księga urodzeń 1884 0
53/1897/0/1/112 Księga urodzeń 1885 0
53/1897/0/1/115 Księga urodzeń 1886 0
53/1897/0/1/118 Księga urodzeń 1887 0
53/1897/0/1/121 Księga urodzeń 1888 0
53/1897/0/1/124 Księga urodzeń 1889 0
53/1897/0/1/127 Księga urodzeń 1890 0
53/1897/0/1/130 Księga urodzeń 1891 0
53/1897/0/1/133 Księga urodzeń 1892 0
53/1897/0/1/136 Księga urodzeń 1893 0
53/1897/0/1/139 Księga urodzeń 1894 0
53/1897/0/1/142 Księga urodzeń 1895 0
53/1897/0/1/145 Księga urodzeń 1896 0
53/1897/0/1/148 Księga urodzeń 1897 0
53/1897/0/1/151 Księga urodzeń 1898 0
53/1897/0/1/154 Księga urodzeń 1899 0
53/1897/0/1/158 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1897/0/1/162 Księga aktów urodzenia 1900-1901 265
53/1897/0/1/165 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1897/0/1/168 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1897/0/1/171 [Księga urodzeń] 1902-1903 249
53/1897/0/1/174 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1897/0/1/177 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/1897/0/1/180 [Księga urodzeń] 1904-1905 214
53/1897/0/1/183 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/1897/0/1/186 Geburts-Neben-Register 1906 0
53/1897/0/1/189 Księga urodzeń 1906-1907 218
53/1897/0/1/192 Geburts-Neben-Register 1907 0
53/1897/0/1/195 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1897/0/1/198 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1897/0/1/201 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1897/0/1/204 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1908-1910 362
53/1897/0/1/207 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1897/0/1/210 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1897/0/1/214 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1897/0/1/217 Geburts-Neben-Register 1914-1914 0
53/1897/0/1/220 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1911-1914 0
53/1897/0/1/238 Geburts-Neben-Register 1915-1915 0
53/1897/0/1/251 Geburts-Neben-Register 1916-1916 0

Amount of archival material

259

250

- brak danych -

3.25

3.18

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -