Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Mikuszewo (pow. wrzesiński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1929
- brak danych - 1874 - 1929
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1929 Wtóropisy (sygn.: 79-153) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 42907-43008), 13-33 (nr O: 56339-56359), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-78, 157, 161-164, 171-173, 180-182, 189-191, 204-206
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1897/0/3/2 Księga małżeństw 1874 22
53/1897/0/3/5 Księga małżeństw 1875 35
53/1897/0/3/8 Księga małżeństw 1876 28
53/1897/0/3/11 Księga małżeństw 1877 28
53/1897/0/3/14 Księga małżeństw 1878 62
53/1897/0/3/17 Księga małżeństw 1879 44
53/1897/0/3/20 Księga małżeństw 1880 30
53/1897/0/3/23 Księga małżeństw 1881 49
53/1897/0/3/26 Księga małżeństw 1882 32
53/1897/0/3/29 Księga małżeństw 1883 58
53/1897/0/3/32 Księga małżeństw 1884 39
53/1897/0/3/35 Księga małżeństw 1885 52
53/1897/0/3/38 Księga małżeństw 1886 55
53/1897/0/3/41 Księga małżeństw 1887 45
53/1897/0/3/44 Księga małżeństw 1888 34
53/1897/0/3/47 Księga małżeństw 1889 34
53/1897/0/3/50 Księga małżeństw 1890 42
53/1897/0/3/53 Księga małżeństw 1891 53
53/1897/0/3/56 Księga małżeństw 1892 56
53/1897/0/3/59 Księga małżeństw 1893 63
53/1897/0/3/62 Księga małżeństw 1894 27
53/1897/0/3/65 Księga małżeństw 1895 41
53/1897/0/3/68 Księga małżeństw 1896 38
53/1897/0/3/71 Księga małżeństw 1897 39
53/1897/0/3/74 Księga małżeństw 1898 51
53/1897/0/3/77 Księga małżeństw 1899 44
53/1897/0/3/80 Księga małżeństw 1874 0
53/1897/0/3/83 Księga małżeństw 1875 0
53/1897/0/3/86 Księga małżeństw 1876 0
53/1897/0/3/89 Księga małżeństw 1877 0
53/1897/0/3/92 Księga małżeństw 1878 0
53/1897/0/3/95 Księga małżeństw 1879 0
53/1897/0/3/98 Księga małżeństw 1880 0
53/1897/0/3/101 Księga małżeństw 1881 0
53/1897/0/3/104 Księga małżeństw 1882 0
53/1897/0/3/107 Księga małżeństw 1883 0
53/1897/0/3/110 Księga małżeństw 1884 0
53/1897/0/3/113 Księga małżeństw 1885 0
53/1897/0/3/116 Księga małżeństw 1886 0
53/1897/0/3/119 Księga małżeństw 1887 0
53/1897/0/3/122 Księga małżeństw 1888 0
53/1897/0/3/125 Księga małżeństw 1889 0
53/1897/0/3/128 Księga małżeństw 1890 0
53/1897/0/3/131 Księga małżeństw 1891 0
53/1897/0/3/134 Księga małżeństw 1892 0
53/1897/0/3/137 Księga małżeństw 1893 0
53/1897/0/3/140 Księga małżeństw 1894 0
53/1897/0/3/143 Księga małżeństw 1895 0
53/1897/0/3/146 Księga małżeństw 1896 0
53/1897/0/3/149 Księga małżeństw 1897 0
53/1897/0/3/152 Księga małżeństw 1898 0
53/1897/0/3/155 Księga małżeństw 1899 0
53/1897/0/3/159 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1897/0/3/163 Księga aktów małżeństwa 1900-1901 132
53/1897/0/3/166 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1897/0/3/169 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1897/0/3/172 [Księga małżeństw] 1902-1903 84
53/1897/0/3/175 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1897/0/3/178 Heiraths-Neben-Register 1904 0
53/1897/0/3/181 [Księga małżeństw] 1904-1905 80
53/1897/0/3/184 Heirats-Neben-Register 1905 0
53/1897/0/3/187 Heirats-Neben-Register 1906 0
53/1897/0/3/190 Księga małżeństw 1906-1907 64
53/1897/0/3/193 Heirats-Neben-Register 1907 0
53/1897/0/3/196 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1897/0/3/199 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1897/0/3/202 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1897/0/3/205 Księga aktów małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1908-1910 122
53/1897/0/3/208 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1897/0/3/211 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1897/0/3/215 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1897/0/3/218 Heirats-Neben-Register 1914-1914 0
53/1897/0/3/221 Księga aktów małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1911-1919 0
53/1897/0/3/224 Księga aktów małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1920-1920 0
53/1897/0/3/225 Księga aktów małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1921-1921 0
53/1897/0/3/226 Rejestr główny ślubów 1922-1922 0
53/1897/0/3/227 Rejestr główny ślubów 1923-1926 0
53/1897/0/3/228 Księga aktów małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1927-1927 0
53/1897/0/3/229 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1928-1928 0
53/1897/0/3/230 Rejestr główny ślubu 1929-1929 0
53/1897/0/3/239 Heirats-Neben-Register 1915-1915 0
53/1897/0/3/241 Heirats-Neben-Register 1916-1916 0
53/1897/0/3/242 Heirats-Neben-Register 1917-1917 0
53/1897/0/3/243 Heirats-Neben-Register 1918-1918 0
53/1897/0/3/244 Heirats-Neben-Register 1919-1919 0
53/1897/0/3/245 Rejestr poboczny małżeństw 1920-1920 0
53/1897/0/3/252 Rejestr poboczny małżeństw 1921-1921 0
53/1897/0/3/253 Rejestr poboczny małżeństw 1922-1922 0
53/1897/0/3/254 Rejestr poboczny małżeństw 1923-1923 0
53/1897/0/3/255 Rejestr poboczny małżeństw 1925-1925 0

Amount of archival material

259

250

- brak danych -

3.25

3.18

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -