Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Miłosław - obwód miejski (pow. wrzesiński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1929
- brak danych - 1874 - 1929
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1929 Wtóropisy (sygn. 82-159) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43018-43029), 13-33 (nr O: 56360-56380), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-81, 163, 167-169, 176-178, 185-187, 194-196, 203-205, 209-211
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1898/0/1/1 Księga urodzeń 1874 29
53/1898/0/1/4 Księga urodzeń 1875 100
53/1898/0/1/7 Księga urodzeń 1876 98
53/1898/0/1/10 Księga urodzeń 1877 88
53/1898/0/1/13 Księga urodzeń 1878 96
53/1898/0/1/16 Księga urodzeń 1879 90
53/1898/0/1/19 Księga urodzeń 1880 98
53/1898/0/1/22 Księga urodzeń 1881 77
53/1898/0/1/25 Księga urodzeń 1882 95
53/1898/0/1/28 Księga urodzeń 1883 69
53/1898/0/1/31 Księga urodzeń 1884 81
53/1898/0/1/34 Księga urodzeń 1885 87
53/1898/0/1/37 Księga urodzeń t.I 1886 121
53/1898/0/1/38 Księga urodzeń t.II 1886 59
53/1898/0/1/43 Księga urodzeń 1887 122
53/1898/0/1/46 Księga urodzeń 1888 204
53/1898/0/1/49 Księga urodzeń 1889 182
53/1898/0/1/52 Księga urodzeń 1890 186
53/1898/0/1/55 Księga urodzeń 1891 172
53/1898/0/1/58 Księga urodzeń 1892 177
53/1898/0/1/61 Księga urodzeń 1893 172
53/1898/0/1/64 Księga urodzeń 1894 181
53/1898/0/1/67 Księga urodzeń 1895 188
53/1898/0/1/70 Księga urodzeń 1896 181
53/1898/0/1/73 Księga urodzeń 1897 185
53/1898/0/1/76 Księga urodzeń 1898 203
53/1898/0/1/79 Księga urodzeń 1899 198
53/1898/0/1/82 Księga urodzeń 1874 0
53/1898/0/1/85 Księga urodzeń 1875 0
53/1898/0/1/88 Księga urodzeń 1876 0
53/1898/0/1/91 Księga urodzeń 1877 0
53/1898/0/1/94 Księga urodzeń 1878 0
53/1898/0/1/97 Księga urodzeń 1879 0
53/1898/0/1/100 Księga urodzeń 1880 0
53/1898/0/1/103 Księga urodzeń 1881 0
53/1898/0/1/106 Księga urodzeń 1882 0
53/1898/0/1/109 Księga urodzeń 1883 0
53/1898/0/1/112 Księga urodzeń 1884 0
53/1898/0/1/115 Księga urodzeń 1885 0
53/1898/0/1/118 Księga urodzeń 1886 0
53/1898/0/1/119 Księga urodzeń 1886 0
53/1898/0/1/124 Księga urodzeń 1887 0
53/1898/0/1/127 Księga urodzeń 1888 0
53/1898/0/1/130 Księga urodzeń 1889 0
53/1898/0/1/133 Księga urodzeń 1890 0
53/1898/0/1/136 Księga urodzeń 1891 0
53/1898/0/1/139 Księga urodzeń 1892 0
53/1898/0/1/142 Księga urodzeń 1893 0
53/1898/0/1/145 Księga urodzeń 1894 0
53/1898/0/1/148 Księga urodzeń 1895 0
53/1898/0/1/151 Księga urodzeń 1896 0
53/1898/0/1/154 Księga urodzeń 1897 0
53/1898/0/1/157 Księga urodzeń 1898 0
53/1898/0/1/160 Księga urodzeń 1899 0
53/1898/0/1/164 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1898/0/1/167 Księga miejscowa urodzeń 1900-1901 415
53/1898/0/1/170 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1898/0/1/173 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1898/0/1/176 [Księga urodzeń] 1902-1903 416
53/1898/0/1/179 Geburts Neben-Register 1903 0
53/1898/0/1/182 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/1898/0/1/185 [Księga urodzeń] 1904-1905 378
53/1898/0/1/188 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/1898/0/1/191 Geburts-Neben-Register 1906 0
53/1898/0/1/194 Księga miejscowa urodzeń 1906-1907 385
53/1898/0/1/197 Geburts-Neben-Register 1907 0
53/1898/0/1/200 Geburts-Neben -Registe 1908-1908 0
53/1898/0/1/203 Księga miejscowa urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1908-1909 363
53/1898/0/1/206 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1898/0/1/209 Geburts-Neben-Register 1910-1910 169
53/1898/0/1/212 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1898/0/1/215 Księga miejscowa urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1910-1911 0
53/1898/0/1/218 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1898/0/1/221 Księga miejscowa urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1912-1913 0
53/1898/0/1/225 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1898/0/1/228 Geburts-Neben-Register 1914-1914 0
53/1898/0/1/237 Księga miejscowa urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1914-1915 0
53/1898/0/1/256 Geburts-Neben-Register 1915-1915 0
53/1898/0/1/269 Geburts-Neben-Register 1916-1916 0

Amount of archival material

277

268

0

4.28

4.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -