Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Miłosław - obwód miejski (pow. wrzesiński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1929
- brak danych - 1874 - 1929
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1929 Wtóropisy (sygn. 82-159) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43018-43029), 13-33 (nr O: 56360-56380), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-81, 163, 167-169, 176-178, 185-187, 194-196, 203-205, 209-211
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1898/0/3/2 Księga małżeństw 1874 6
53/1898/0/3/5 Księga małżeństw 1875 38
53/1898/0/3/8 Księga małżeństw 1876 34
53/1898/0/3/11 Księga małżeństw 1877 29
53/1898/0/3/14 Księga małżeństw 1878 24
53/1898/0/3/17 Księga małżeństw 1879 34
53/1898/0/3/20 Księga małżeństw 1880 18
53/1898/0/3/23 Księga małżeństw 1881 22
53/1898/0/3/26 Księga małżeństw 1882 26
53/1898/0/3/29 Księga małżeństw 1883 38
53/1898/0/3/32 Księga małżeństw 1884 41
53/1898/0/3/35 Księga małżeństw 1885 24
53/1898/0/3/39 Księga małżeństw t.I 1886 53
53/1898/0/3/40 Księga małżeństw t.II 1886 41
53/1898/0/3/44 Księga małżeństw 1887 78
53/1898/0/3/47 Księga małżeństw 1888 70
53/1898/0/3/50 Księga małżeństw 1889 89
53/1898/0/3/53 Księga małżeństw 1890 69
53/1898/0/3/56 Księga małżeństw 1891 85
53/1898/0/3/59 Księga małżeństw 1892 95
53/1898/0/3/62 Księga małżeństw 1893 81
53/1898/0/3/65 Księga małżeństw 1894 73
53/1898/0/3/68 Księga małżeństw 1895 70
53/1898/0/3/71 Księga małżeństw 1896 86
53/1898/0/3/74 Księga małżeństw 1897 61
53/1898/0/3/77 Księga małżeństw 1898 79
53/1898/0/3/80 Księga małżeństw 1899 99
53/1898/0/3/83 Księga małżeństw 1874 0
53/1898/0/3/86 Księga małżeństw 1875 0
53/1898/0/3/89 Księga małżeństw 1876 0
53/1898/0/3/92 Księga małżeństw 1877 0
53/1898/0/3/95 Księga małżeństw 1878 0
53/1898/0/3/98 Księga małżeństw 1879 0
53/1898/0/3/101 Księga małżeństw 1880 0
53/1898/0/3/104 Księga małżeństw 1881 0
53/1898/0/3/107 Księga małżeństw 1882 0
53/1898/0/3/110 Księga małżeństw 1883 0
53/1898/0/3/113 Księga małżeństw 1884 0
53/1898/0/3/116 Księga małżeństw 1885 0
53/1898/0/3/120 Księga małżeństw 1886 0
53/1898/0/3/121 Księga małżeństw 1886 0
53/1898/0/3/125 Księga małżeństw 1887 0
53/1898/0/3/128 Księga małżeństw 1888 0
53/1898/0/3/131 Księga małżeństw 1889 0
53/1898/0/3/134 Księga małżeństw 1890 0
53/1898/0/3/137 Księga małżeństw 1891 0
53/1898/0/3/140 Księga małżeństw 1892 0
53/1898/0/3/143 Księga małżeństw 1893 0
53/1898/0/3/146 Księga małżeństw 1894 0
53/1898/0/3/149 Księga małżeństw 1895 0
53/1898/0/3/152 Księga małżeństw 1896 0
53/1898/0/3/155 Księga małżeństw 1897 0
53/1898/0/3/158 Księga małżeństw 1898 0
53/1898/0/3/161 Księga małżeństw 1899 0
53/1898/0/3/163 [Skorowidz alfabetyczny urodzeń, małżeństw i zgonów] 1874-1885 117
53/1898/0/3/165 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1898/0/3/168 Księga miejscowa małżeństw 1900-1901 183
53/1898/0/3/171 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1898/0/3/174 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1898/0/3/177 Księga miejscowa małżeństw 1902-1903 149
53/1898/0/3/180 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1898/0/3/183 Heiraths-Neben-Register 1904 0
53/1898/0/3/186 Księga miejscowa małżeństw 1904-1905 155
53/1898/0/3/189 Heirats-Neben-Register 1905 0
53/1898/0/3/192 Heirats-Neben-Register 1906 0
53/1898/0/3/195 Księga miejscowa małżeństw 1906-1907 129
53/1898/0/3/198 Heirats-Neben-Register 1907 0
53/1898/0/3/201 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1898/0/3/204 Księga miejscowa małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1908-1909 145
53/1898/0/3/207 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1898/0/3/210 Heirats-Neben-Register 1910-1910 84
53/1898/0/3/213 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1898/0/3/216 Księga miejscowa małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1910-1911 0
53/1898/0/3/219 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1898/0/3/222 Księga miejscowa małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1912-1913 0
53/1898/0/3/226 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1898/0/3/229 Heirats-Neben-Register 1914-1914 0
53/1898/0/3/231 Księga miejscowa małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1914-1915 0
53/1898/0/3/232 Księga miejscowa małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1916-1917 0
53/1898/0/3/233 Księga miejscowa małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1918-1919 0
53/1898/0/3/238 Księga miejscowa małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1920-1920 0
53/1898/0/3/239 Księga miejscowa małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1921-1921 0
53/1898/0/3/240 Księga miejscowa małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1922-1922 0
53/1898/0/3/241 Księga miejscowa małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1923-1924 0
53/1898/0/3/242 Księga miejscowa małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1925-1925 0
53/1898/0/3/243 Księga miejscowa małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1926-1926 0
53/1898/0/3/244 Księga miejscowa małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1927-1927 0
53/1898/0/3/245 Księga miejscowa małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1928-1928 0
53/1898/0/3/246 Księga miejscowa małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1929-1929 0
53/1898/0/3/257 Heirats-Neben-Register 1915-1915 0
53/1898/0/3/259 Heirats-Neben-Register 1916-1916 0
53/1898/0/3/260 Heirats-Neben-Register 1917-1917 0
53/1898/0/3/261 Heirats-Neben-Register 1918-1918 0
53/1898/0/3/262 Heirats-Neben-Register 1919-1919 0
53/1898/0/3/263 Rejestr poboczny małżeństw 1920-1920 0
53/1898/0/3/270 Rejestr poboczny małżeństw 1921-1921 0
53/1898/0/3/271 Rejestr poboczny małżeństw 1922-1922 0
53/1898/0/3/272 Rejestr poboczny małżeństw 1923-1924 0
53/1898/0/3/273 Rejestr poboczny małżeństw 1925-1925 0

Amount of archival material

277

268

0

4.28

4.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -