Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Miłosław - obwód miejski (pow. wrzesiński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1929
- brak danych - 1874 - 1929
- brak danych - częściowo
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1929 Wtóropisy (sygn. 82-159) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43018-43029), 13-33 (nr O: 56360-56380), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-81, 163, 167-169, 176-178, 185-187, 194-196, 203-205, 209-211
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1898/0/4/3 Księga zgonów 1874 38
53/1898/0/4/6 Księga zgonów 1875 57
53/1898/0/4/9 Księga zgonów 1876 76
53/1898/0/4/12 Księga zgonów 1877 78
53/1898/0/4/15 Księga zgonów 1878 66
53/1898/0/4/18 Księga zgonów 1879 61
53/1898/0/4/21 Księga zgonów 1880 57
53/1898/0/4/24 Księga zgonów 1881 84
53/1898/0/4/27 Księga zgonów 1882 62
53/1898/0/4/30 Księga zgonów 1883 108
53/1898/0/4/33 Księga zgonów 1884 55
53/1898/0/4/36 Księga zgonów 1885 58
53/1898/0/4/41 Księga zgonów t.I 1886 89
53/1898/0/4/42 Księga zgonów t.II 1886 45
53/1898/0/4/45 Księga zgonów 1887 164
53/1898/0/4/48 Księga zgonów 1888 106
53/1898/0/4/51 Księga zgonów 1889 115
53/1898/0/4/54 Księga zgonów 1890 105
53/1898/0/4/57 Księga zgonów 1891 91
53/1898/0/4/60 Księga zgonów 1892 104
53/1898/0/4/63 Księga zgonów 1893 107
53/1898/0/4/66 Księga zgonów 1894 123
53/1898/0/4/69 Księga zgonów 1895 72
53/1898/0/4/72 Księga zgonów 1896 103
53/1898/0/4/75 Księga zgonów 1897 131
53/1898/0/4/78 Księga zgonów 1898 85
53/1898/0/4/81 Księga zgonów 1899 117
53/1898/0/4/84 Księga zgonów 1874 0
53/1898/0/4/87 Księga zgonów 1875 0
53/1898/0/4/90 Księga zgonów 1876 0
53/1898/0/4/93 Księga zgonów 1877 0
53/1898/0/4/96 Księga zgonów 1878 0
53/1898/0/4/99 Księga zgonów 1879 0
53/1898/0/4/102 Księga zgonów 1880 0
53/1898/0/4/105 Księga zgonów 1881 0
53/1898/0/4/108 Księga zgonów 1882 0
53/1898/0/4/111 Księga zgonów 1883 0
53/1898/0/4/114 Księga zgonów 1884 0
53/1898/0/4/117 Księga zgonów 1885 0
53/1898/0/4/122 Księga zgonów 1886 0
53/1898/0/4/123 Księga zgonów 1886 0
53/1898/0/4/126 Księga zgonów 1887 0
53/1898/0/4/129 Księga zgonów 1888 0
53/1898/0/4/132 Księga zgonów 1889 0
53/1898/0/4/135 Księga zgonów 1890 0
53/1898/0/4/138 Księga zgonów 1891 0
53/1898/0/4/141 Księga zgonów 1892 0
53/1898/0/4/144 Księga zgonów 1893 0
53/1898/0/4/147 Księga zgonów 1894 0
53/1898/0/4/150 Księga zgonów 1895 0
53/1898/0/4/153 Księga zgonów 1896 0
53/1898/0/4/156 Księga zgonów 1897 0
53/1898/0/4/159 Księga zgonów 1898 0
53/1898/0/4/162 Księga zgonów 1899 0
53/1898/0/4/166 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1898/0/4/169 Księga miejscowa zgonów 1900-1901 206
53/1898/0/4/172 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1898/0/4/175 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1898/0/4/178 Księga miejscowa zgonów 1902-1903 184
53/1898/0/4/181 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1898/0/4/184 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1898/0/4/187 Księga miejscowa zgonów 1904-1905 193
53/1898/0/4/190 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1898/0/4/193 Sterbe-Neben-Register 1906 0
53/1898/0/4/196 Księga miejscowa zgonów 1906-1907 208
53/1898/0/4/199 Sterbe-Neben-Register 1907 0
53/1898/0/4/202 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1898/0/4/205 Księga miejscowa zgonów [Rejestr główny zgonów] 1908-1909 173
53/1898/0/4/208 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1898/0/4/211 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 81
53/1898/0/4/214 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1898/0/4/217 Księga miejscowa zgonów [Rejestr główny zgonów] 1910-1911 0
53/1898/0/4/220 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1898/0/4/223 Księga miejscowa zgonów [Rejestr główny zgonów] 1912-1913 0
53/1898/0/4/227 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1898/0/4/230 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0
53/1898/0/4/234 Księga miejscowa zgonów [Rejestr główny zgonów] 1914-1915 0
53/1898/0/4/235 Księga miejscowa zgonów [Rejestr główny zgonów] 1916-1917 0
53/1898/0/4/236 Księga miejscowa zgonów [Rejestr główny zgonów] 1918-1919 0
53/1898/0/4/247 Księga miejscowa zgonów [Rejestr główny zgonów] 1920-1920 0
53/1898/0/4/248 Księga miejscowa zgonów [Rejestr główny zgonów] 1921-1921 0
53/1898/0/4/249 Księga miejscowa zgonów [Rejestr główny zgonów] 1922-1922 0
53/1898/0/4/250 Księga miejscowa zgonów [Rejestr główny zgonów] 1923-1924 0
53/1898/0/4/251 Księga miejscowa zgonów [Rejestr główny zgonów] 1925-1925 0
53/1898/0/4/252 Księga miejscowa zgonów [Rejestr główny zgonów] 1926-1926 0
53/1898/0/4/253 Księga miejscowa zgonów [Rejestr główny zgonów] 1927-1927 0
53/1898/0/4/254 Księga miejscowa zgonów [Rejestr główny zgonów] 1928-1928 0
53/1898/0/4/255 Księga miejscowa zgonów [Rejestr główny zgonów] 1929-1929 0
53/1898/0/4/258 Sterbe-Neben-Register 1915-1915 0
53/1898/0/4/264 Sterbe-Neben-Register 1916-1916 0
53/1898/0/4/265 Sterbe-Neben-Register 1917-1917 0
53/1898/0/4/266 Sterbe-Neben-Register 1918-1918 0
53/1898/0/4/267 Sterbe-Neben-Register 1919-1919 0
53/1898/0/4/268 Rejestr poboczny zgonów 1920-1920 0
53/1898/0/4/274 Rejestr poboczny zgonów 1921-1921 0
53/1898/0/4/275 Rejestr poboczny zgonów 1922-1922 0
53/1898/0/4/276 Rejestr poboczny zgonów 1923-1924 0
53/1898/0/4/277 Rejestr poboczny zgonów 1925-1915 0

Amount of archival material

277

268

0

4.28

4.15

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -