Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Miłosław - obwód wiejski (pow. wrzesiński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874 - 1885
- brak danych - 1874 - 1885
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1885 Wtóropisy (sygn.: 37-62) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 32 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43030-43041), 13-32 (nr O: 56381-56400) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33

Amount of archival material

73

73

0

0.88

0.88

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -