Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Miłostowo (pow. międzychodzki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874 -1911 [1939 - 1976]
- brak danych - 1874 - 1911
1939 - 1976
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1911 oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń i małżeństw za lata 1939-1976 W zespole zmikrofilmowano 31 j.a. o sygn.: 1-10 (nr O: 43042-43051), 11-31 (nr O: 56402-56422) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-106
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1900/0/1/1 Księga urodzeń 1874 38
53/1900/0/1/5 Księga urodzeń 1876 197
53/1900/0/1/8 Księga urodzeń 1877 153
53/1900/0/1/11 Księga urodzeń 1878 155
53/1900/0/1/14 Księga urodzeń 1879 153
53/1900/0/1/17 Księga urodzeń 1880 163
53/1900/0/1/20 Księga urodzeń 1881 145
53/1900/0/1/23 Księga urodzeń 1882 159
53/1900/0/1/26 Księga urodzeń 1883 133
53/1900/0/1/29 Księga urodzeń 1884 165
53/1900/0/1/32 Księga urodzeń 1885 149
53/1900/0/1/35 Księga urodzeń 1886 152
53/1900/0/1/38 Księga urodzeń 1887 150
53/1900/0/1/41 Księga urodzeń 1888 154
53/1900/0/1/44 Księga urodzeń 1889 174
53/1900/0/1/47 Księga urodzeń 1890 79
53/1900/0/1/50 Księga urodzeń 1891 157
53/1900/0/1/53 Księga urodzeń 1892 155
53/1900/0/1/56 Księga urodzeń 1893 146
53/1900/0/1/59 Księga urodzeń 1894 161
53/1900/0/1/62 Księga urodzeń 1895 157
53/1900/0/1/65 Księga urodzeń 1896 152
53/1900/0/1/68 Księga urodzeń 1897 165
53/1900/0/1/71 Księga urodzeń 1898 156
53/1900/0/1/74 Księga urodzeń 1899 156
53/1900/0/1/77 Geburts-Neben-Register 1900 129
53/1900/0/1/80 Geburts-Neben-Register 1901 160
53/1900/0/1/83 Księga urodzeń 1902 149
53/1900/0/1/84 Księga urodzeń 1903 132
53/1900/0/1/89 Geburts-Neben-Register 1904 131
53/1900/0/1/90 Geburts-Neben-Register 1905 120
53/1900/0/1/103 Geburts-Neben-Register 1909-1909 111
53/1900/0/1/107 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1900/0/1/110 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0

Amount of archival material

113

113

0

1.48

1.48

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -