Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Miłostowo (pow. międzychodzki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874 -1911 [1939 - 1976]
- brak danych - 1874 - 1911
1939 - 1976
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1911 oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń i małżeństw za lata 1939-1976 W zespole zmikrofilmowano 31 j.a. o sygn.: 1-10 (nr O: 43042-43051), 11-31 (nr O: 56402-56422) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-106
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1900/0/3/3 Księga małżeństw 1875 61
53/1900/0/3/6 Księga małżeństw 1876 43
53/1900/0/3/9 Księga małżeństw 1877 37
53/1900/0/3/12 Księga małżeństw 1878 50
53/1900/0/3/15 Księga małżeństw 1879 62
53/1900/0/3/18 Księga małżeństw 1880 55
53/1900/0/3/21 Księga małżeństw 1881 68
53/1900/0/3/24 Księga małżeństw 1882 60
53/1900/0/3/27 Księga małżeństw 1883 43
53/1900/0/3/30 Księga małżeństw 1884 64
53/1900/0/3/33 Księga małżeństw 1885 69
53/1900/0/3/36 Księga małżeństw 1886 51
53/1900/0/3/39 Księga małżeństw 1887 51
53/1900/0/3/42 Księga małżeństw 1888 59
53/1900/0/3/45 Księga małżeństw 1889 63
53/1900/0/3/48 Księga małżeństw 1890 74
53/1900/0/3/51 Księga małżeństw 1891 47
53/1900/0/3/54 Księga małżeństw 1892 53
53/1900/0/3/57 Księga małżeństw 1893 57
53/1900/0/3/60 Księga małżeństw 1894 59
53/1900/0/3/63 Księga małżeństw 1895 77
53/1900/0/3/66 Księga małżeństw 1896 65
53/1900/0/3/69 Księga małżeństw 1897 65
53/1900/0/3/72 Księga małżeństw 1898 53
53/1900/0/3/75 Księga małżeństw 1899 48
53/1900/0/3/78 Heiraths-Neben-Register 1900 60
53/1900/0/3/81 Heiraths-Neben-Register 1901 68
53/1900/0/3/85 Księga małżeństw 1902 60
53/1900/0/3/86 Księga małżeństw 1903 52
53/1900/0/3/91 Heirath-Neben-Register 1904 58
53/1900/0/3/92 Heirath-Neben-Register 1905 62
53/1900/0/3/95 Heirath-Neben-Register 1906-1906 38
53/1900/0/3/96 Heirath-Neben-Register 1907-1907 44
53/1900/0/3/101 Heirats-Neben-Register 1908-1908 44
53/1900/0/3/104 Heirats-Neben-Register 1909-1909 50
53/1900/0/3/108 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1900/0/3/111 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0

Amount of archival material

113

113

0

1.48

1.48

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -