Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Miłostowo (pow. międzychodzki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874 -1911 [1939 - 1976]
- brak danych - 1874 - 1911
1939 - 1976
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1911 oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń i małżeństw za lata 1939-1976 W zespole zmikrofilmowano 31 j.a. o sygn.: 1-10 (nr O: 43042-43051), 11-31 (nr O: 56402-56422) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-106
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1900/0/4/2 Księga zgonów 1874 23
53/1900/0/4/4 Księga zgonów 1875 69
53/1900/0/4/7 Księga zgonów 1876 85
53/1900/0/4/10 Księga zgonów 1877 80
53/1900/0/4/13 Księga zgonów 1878 85
53/1900/0/4/16 Księga zgonów 1879 85
53/1900/0/4/19 Księga zgonów 1880 100
53/1900/0/4/22 Księga zgonów 1881 98
53/1900/0/4/25 Księga zgonów 1882 90
53/1900/0/4/28 Księga zgonów 1883 99
53/1900/0/4/31 Księga zgonów 1884 119
53/1900/0/4/34 Księga zgonów 1885 127
53/1900/0/4/37 Księga zgonów 1886 87
53/1900/0/4/40 Księga zgonów 1887 94
53/1900/0/4/43 Księga zgonów 1888 99
53/1900/0/4/46 Księga zgonów 1889 86
53/1900/0/4/49 Księga zgonów 1890 115
53/1900/0/4/52 Księga zgonów 1891 70
53/1900/0/4/55 Księga zgonów 1892 88
53/1900/0/4/58 Księga zgonów 1893 96
53/1900/0/4/61 Księga zgonów 1894 60
53/1900/0/4/64 Księga zgonów 1895 41
53/1900/0/4/67 Księga zgonów 1896 75
53/1900/0/4/70 Księga zgonów 1897 75
53/1900/0/4/73 Księga zgonów 1898 63
53/1900/0/4/76 Księga zgonów 1899 74
53/1900/0/4/79 Sterbe-Neben-Register 1900 77
53/1900/0/4/82 Sterbe-Neben-Register 1901 76
53/1900/0/4/87 Księga zgonów 1902 74
53/1900/0/4/88 Sterbe-Neben-Register 1903-1903 82
53/1900/0/4/93 Sterbe-Neben-Register 1904 59
53/1900/0/4/94 Sterbe-Neben-Register 1905 60
53/1900/0/4/97 Sterbe-Neben-Register 1906-1906 46
53/1900/0/4/98 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 76
53/1900/0/4/102 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 77
53/1900/0/4/105 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 72
53/1900/0/4/109 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1900/0/4/112 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0

Amount of archival material

113

113

0

1.48

1.48

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -