Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Miłostowo (pow. międzychodzki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874 -1911 [1939 - 1976]
- brak danych - 1874 - 1911
1939 - 1976
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1911 oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego do ksiąg urodzeń i małżeństw za lata 1939-1976 W zespole zmikrofilmowano 31 j.a. o sygn.: 1-10 (nr O: 43042-43051), 11-31 (nr O: 56402-56422) oraz zdigitalizowano sygnatury 1-106

Amount of archival material

113

113

0

1.48

1.48

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -