Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Młodasko (pow. szamotulski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1916
- brak danych - 1874 - 1916
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1916 Wtóropisy (sygn.: 80-154) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr 0: 43052-43063), 13-33 (nr O: 56423-56443), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-79, 164-166, 170-172, 179-181, 191-202
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1901/0/1/1 Księga urodzeń 1874 26
53/1901/0/1/4 Księga urodzeń 1875 99
53/1901/0/1/7 Księga urodzeń 1876 125
53/1901/0/1/10 Księga urodzeń 1877 85
53/1901/0/1/13 Księga urodzeń 1878 111
53/1901/0/1/16 Księga urodzeń 1879 94
53/1901/0/1/19 Księga urodzeń 1880 87
53/1901/0/1/22 Księga urodzeń 1881 100
53/1901/0/1/25 Księga urodzeń 1882 90
53/1901/0/1/28 Księga urodzeń 1883 105
53/1901/0/1/31 Księga urodzeń 1884 93
53/1901/0/1/34 Księga urodzeń 1885 103
53/1901/0/1/37 Księga urodzeń 1886 96
53/1901/0/1/40 Księga urodzeń 1887 102
53/1901/0/1/43 Księga urodzeń 1888 104
53/1901/0/1/46 Księga urodzeń 1889 120
53/1901/0/1/49 Księga urodzeń 1890 104
53/1901/0/1/52 Księga urodzeń 1891 106
53/1901/0/1/55 Księga urodzeń 1892 92
53/1901/0/1/58 Księga urodzeń 1893 118
53/1901/0/1/61 Księga urodzeń 1894 112
53/1901/0/1/64 Księga urodzeń 1895 108
53/1901/0/1/67 Księga urodzeń 1896 118
53/1901/0/1/70 Księga urodzeń 1897 108
53/1901/0/1/73 Księga urodzeń 1898 117
53/1901/0/1/77 Księga urodzeń 1899 134
53/1901/0/1/80 Księga urodzeń 1874 0
53/1901/0/1/83 Księga urodzeń 1875 0
53/1901/0/1/86 Księga urodzeń 1876 0
53/1901/0/1/89 Księga urodzeń 1877 0
53/1901/0/1/92 Księga urodzeń 1878 0
53/1901/0/1/95 Księga urodzeń 1879 0
53/1901/0/1/98 Księga urodzeń 1880 0
53/1901/0/1/101 Księga urodzeń 1881 0
53/1901/0/1/104 Księga urodzeń 1882 0
53/1901/0/1/107 Księga urodzeń 1883 0
53/1901/0/1/110 Księga urodzeń 1884 0
53/1901/0/1/113 Księga urodzeń 1885 0
53/1901/0/1/116 Księga urodzeń 1886 0
53/1901/0/1/119 Księga urodzeń 1887 0
53/1901/0/1/122 Księga urodzeń 1888 0
53/1901/0/1/125 Księga urodzeń 1889 0
53/1901/0/1/128 Księga urodzeń 1890 0
53/1901/0/1/131 Księga urodzeń 1891 0
53/1901/0/1/134 Księga urodzeń 1892 0
53/1901/0/1/137 Księga urodzeń 1893 0
53/1901/0/1/140 Księga urodzeń 1894 0
53/1901/0/1/143 Księga urodzeń 1895 0
53/1901/0/1/146 Księga urodzeń 1896 0
53/1901/0/1/149 Księga urodzeń 1897 0
53/1901/0/1/152 Księga urodzeń 1898 0
53/1901/0/1/155 Geburts-Neben-Register 1899 0
53/1901/0/1/158 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1901/0/1/161 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1901/0/1/164 [Księga urodzeń] 1900-1901 239
53/1901/0/1/167 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1901/0/1/170 [Księga urodzeń] 1902-1903 233
53/1901/0/1/173 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1901/0/1/174 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/1901/0/1/179 [Księga urodzeń] 1904-1905 209
53/1901/0/1/182 Geburts-Neben-Register 1905 0
53/1901/0/1/185 Geburts-Neben-Register 1906-1906 0
53/1901/0/1/188 Geburts-Neben-Register 1907-1907 0
53/1901/0/1/191 [Rejestr główny urodzeń] 1906-1907 219
53/1901/0/1/194 Geburts-Neben-Register 1908-1908 103
53/1901/0/1/197 Geburts-Neben-Register 1909-1909 114
53/1901/0/1/200 Geburts-Neben-Register 1910-1910 115
53/1901/0/1/203 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1901/0/1/206 [Rejestr główny urodzeń] 1908-1909 0
53/1901/0/1/212 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1901/0/1/215 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1901/0/1/218 Geburts-Neben-Register 1914-1914 0
53/1901/0/1/219 Geburts-Neben-Register 1915-1915 0
53/1901/0/1/220 Geburts-Neben-Register 1916-1916 0

Amount of archival material

232

226

0

2.62

2.59

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -