Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Modrze (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1933
- brak danych - 1874 - 1933
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1933 Wtóropisy (sygn.: 79-110) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 ( nr O: 43120-43131), 13-33 (nr O: 56444-56464), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1902/0/1/1 Księga urodzeń 1874 38
53/1902/0/1/4 Księga urodzeń 1875 129
53/1902/0/1/7 Księga urodzeń 1876 140
53/1902/0/1/10 Księga urodzeń 1877 104
53/1902/0/1/13 Księga urodzeń 1878 136
53/1902/0/1/16 Księga urodzeń 1879 131
53/1902/0/1/19 Księga urodzeń 1880 130
53/1902/0/1/22 Księga urodzeń 1881 134
53/1902/0/1/25 Księga urodzeń 1882 160
53/1902/0/1/28 Księga urodzeń 1883 137
53/1902/0/1/31 Księga urodzeń 1884 140
53/1902/0/1/34 Księga urodzeń 1885 0
53/1902/0/1/37 Księga urodzeń 1886 0
53/1902/0/1/40 Księga urodzeń 1887 0
53/1902/0/1/43 Księga urodzeń 1888 0
53/1902/0/1/46 Księga urodzeń 1889 0
53/1902/0/1/49 Księga urodzeń 1890 0
53/1902/0/1/52 Księga urodzeń 1891 0
53/1902/0/1/55 Księga urodzeń 1892 0
53/1902/0/1/58 Księga urodzeń 1893 0
53/1902/0/1/61 Księga urodzeń 1894 0
53/1902/0/1/64 Księga urodzeń 1895 0
53/1902/0/1/67 Księga urodzeń 1896 0
53/1902/0/1/70 Księga urodzeń 1897 0
53/1902/0/1/73 Księga urodzeń 1898 0
53/1902/0/1/76 Księga urodzeń 1899 0
53/1902/0/1/79 Księga urodzeń 1874 0
53/1902/0/1/81 Księga urodzeń 1875 0
53/1902/0/1/83 Księga urodzeń 1876 0
53/1902/0/1/85 Księga urodzeń 1877 0
53/1902/0/1/87 Księga urodzeń 1878 0
53/1902/0/1/90 Księga urodzeń 1879 0
53/1902/0/1/93 Księga urodzeń 1880 0
53/1902/0/1/95 Księga urodzeń 1881 0
53/1902/0/1/97 Księga urodzeń 1882 0
53/1902/0/1/99 Księga urodzeń 1883 0
53/1902/0/1/101 Księga urodzeń 1884 0
53/1902/0/1/103 Księga urodzeń 1885 0
53/1902/0/1/105 Księga urodzeń 1886 0
53/1902/0/1/107 Księga urodzeń 1887 0
53/1902/0/1/114 Geburts-Neben-Register 1893 0
53/1902/0/1/116 Geburts-Neben-Register 1894 0
53/1902/0/1/118 Geburts-Neben-Register 1895 0
53/1902/0/1/120 Geburts-Neben-Register 1896 0
53/1902/0/1/122 Geburts-Neben-Register 1897 0
53/1902/0/1/124 Geburts-Neben-Register 1898 0
53/1902/0/1/126 Geburts-Neben-Register 1899 0
53/1902/0/1/128 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1902/0/1/130 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1902/0/1/132 [Księga urodzeń] 1900-1901 0
53/1902/0/1/136 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1902/0/1/138 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1902/0/1/140 Geburts-Haupt-Register 1902-1903 0
53/1902/0/1/144 Geburts-Haupt-Register 1904-1905 0
53/1902/0/1/148 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1902/0/1/150 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1902/0/1/152 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1906 0
53/1902/0/1/154 Geburts-Neben-Register 1907-1907 0
53/1902/0/1/156 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1902/0/1/159 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1902/0/1/162 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1902/0/1/165 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1902/0/1/168 Geburts-Haupt-Register 1906-1907 0
53/1902/0/1/172 Geburts-Haupt-Register 1908-1909 0
53/1902/0/1/175 Księga urodzeń [Rejestr główny urodzeń] 1910-1912 0
53/1902/0/1/177 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1902/0/1/180 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0

Amount of archival material

213

213

0

2.61

2.61

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -