Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Modrze (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1933
- brak danych - 1874 - 1933
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1933 Wtóropisy (sygn.: 79-110) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 ( nr O: 43120-43131), 13-33 (nr O: 56444-56464), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1902/0/3/2 Księga małżeństw 1874 7
53/1902/0/3/5 Księga małżeństw 1875 49
53/1902/0/3/8 Księga małżeństw 1876 43
53/1902/0/3/11 Księga małżeństw 1877 27
53/1902/0/3/14 Księga małżeństw 1878 28
53/1902/0/3/17 Księga małżeństw 1879 48
53/1902/0/3/20 Księga małżeństw 1880 42
53/1902/0/3/23 Księga małżeństw 1881 48
53/1902/0/3/26 Księga małżeństw 1882 52
53/1902/0/3/29 Księga małżeństw 1883 40
53/1902/0/3/32 Księga małżeństw 1884 52
53/1902/0/3/35 Księga małżeństw 1885 0
53/1902/0/3/38 Księga małżeństw 1886 0
53/1902/0/3/41 Księga małżeństw 1887 0
53/1902/0/3/44 Księga małżeństw 1888 0
53/1902/0/3/47 Księga małżeństw 1889 0
53/1902/0/3/50 Księga małżeństw 1890 0
53/1902/0/3/53 Księga małżeństw 1891 0
53/1902/0/3/56 Księga małżeństw 1892 0
53/1902/0/3/59 Księga małżeństw 1893 0
53/1902/0/3/62 Księga małżeństw 1894 0
53/1902/0/3/65 Księga małżeństw 1895 0
53/1902/0/3/68 Księga małżeństw 1896 0
53/1902/0/3/71 Księga małżeństw 1897 0
53/1902/0/3/74 Księga małżeństw 1898 0
53/1902/0/3/77 Księga małżeństw 1899 0
53/1902/0/3/80 Księga małżeństw 1874 0
53/1902/0/3/82 Księga małżeństw 1875 0
53/1902/0/3/84 Księga małżeństw 1876 0
53/1902/0/3/86 Księga małżeństw 1877 0
53/1902/0/3/88 Księga małżeństw 1878 0
53/1902/0/3/91 Księga małżeństw 1879 0
53/1902/0/3/94 Księga małżeństw 1880 0
53/1902/0/3/96 Księga małżeństw 1881 0
53/1902/0/3/98 Księga małżeństw 1882 0
53/1902/0/3/100 Księga małżeństw 1883 0
53/1902/0/3/102 Księga małżeństw 1884 0
53/1902/0/3/104 Księga małżeństw 1885 0
53/1902/0/3/106 Księga małżeństw 1886 0
53/1902/0/3/108 Księga małżeństw 1887 0
53/1902/0/3/109 Księga małżeństw 1888 0
53/1902/0/3/110 Księga małżeństw 1888 0
53/1902/0/3/111 [Księga małżeństw] 1890 0
53/1902/0/3/112 Heiraths-Neben-Register 1891 0
53/1902/0/3/113 Heiraths-Neben-Register 1892 0
53/1902/0/3/115 Heiraths-Neben-Register 1893 0
53/1902/0/3/117 Heiraths-Neben-Register 1894 0
53/1902/0/3/119 Heiraths-Neben-Register 1895 0
53/1902/0/3/121 Heiraths-Neben-Register 1896 0
53/1902/0/3/123 Heiraths-Neben-Register 1897 0
53/1902/0/3/125 Heiraths-Neben-Register 1898 0
53/1902/0/3/127 Heiraths-Neben-Register 1899 0
53/1902/0/3/129 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1902/0/3/131 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1902/0/3/133 Heiraths-Haupt-Register 1900-1901 0
53/1902/0/3/137 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1902/0/3/139 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1902/0/3/141 Heiraths-Haupt-Register 1902-1903 0
53/1902/0/3/145 Heiraths-Haupt-Register 1904-1905 0
53/1902/0/3/149 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1902/0/3/151 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1902/0/3/153 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1906 0
53/1902/0/3/155 Heirats-Neben-Register [ 1907-1907 0
53/1902/0/3/157 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1902/0/3/160 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1902/0/3/163 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1902/0/3/166 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1902/0/3/169 Heirats-Haupt-Register 1906-1907 0
53/1902/0/3/173 Heirats-Haupt-Register 1908-1909 0
53/1902/0/3/178 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1902/0/3/181 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1902/0/3/183 Heirats-Haupt-Register 1910-1912 0
53/1902/0/3/184 Heirats-Haupt-Register 1913-1919 0
53/1902/0/3/188 Rejestr główny małżeństw 1920-1920 0
53/1902/0/3/189 Rejestr główny małżeństw 1921-1921 0
53/1902/0/3/190 Rejestr główny małżeństw 1922-1922 0
53/1902/0/3/191 Rejestr główny małżeństw 1923-1924 0
53/1902/0/3/192 Rejestr główny małżeństw 1925-1925 0
53/1902/0/3/193 Rejestr główny małżeństw 1926-1926 0
53/1902/0/3/194 Rejestr główny małżeństw 1927-1927 0
53/1902/0/3/195 Rejestr główny małżeństw 1928-1928 0
53/1902/0/3/196 Rejestr główny małżeństw 1929-1929 0
53/1902/0/3/197 Rejestr główny małżeństw 1930-1930 0
53/1902/0/3/198 Rejestr główny małżeństw 1931-1931 0
53/1902/0/3/199 Rejestr główny małżeństw 1932-1932 0
53/1902/0/3/200 Rejestr główny małżeństw 1933-1933 0

Amount of archival material

213

213

0

2.61

2.61

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -