Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Modrze (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1933
- brak danych - 1874 - 1933
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1933 Wtóropisy (sygn.: 79-110) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 ( nr O: 43120-43131), 13-33 (nr O: 56444-56464), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1902/0/4/3 Księga zgonów 1874 37
53/1902/0/4/6 Księga zgonów 1875 60
53/1902/0/4/9 Księga zgonów 1876 58
53/1902/0/4/12 Księga zgonów 1877 83
53/1902/0/4/15 Księga zgonów 1878 69
53/1902/0/4/18 Księga zgonów 1879 69
53/1902/0/4/21 Księga zgonów 1880 81
53/1902/0/4/24 Księga zgonów 1881 97
53/1902/0/4/27 Księga zgonów 1882 75
53/1902/0/4/30 Księga zgonów 1883 96
53/1902/0/4/33 Księga zgonów 1884 108
53/1902/0/4/36 Księga zgonów 1885 0
53/1902/0/4/39 Księga zgonów 1886 0
53/1902/0/4/42 Księga zgonów 1887 0
53/1902/0/4/45 Księga zgonów 1888 0
53/1902/0/4/48 Księga zgonów 1889 0
53/1902/0/4/51 Księga zgonów 1890 0
53/1902/0/4/54 Księga zgonów 1891 0
53/1902/0/4/57 Księga zgonów 1892 0
53/1902/0/4/60 Księga zgonów 1893 0
53/1902/0/4/63 Księga zgonów 1894 0
53/1902/0/4/66 Księga zgonów 1895 0
53/1902/0/4/69 Księga zgonów 1896 0
53/1902/0/4/72 Księga zgonów 1897 0
53/1902/0/4/75 Księga zgonów 1898 0
53/1902/0/4/78 Księga zgonów 1899 0
53/1902/0/4/89 Księga zgonów 1878 0
53/1902/0/4/92 Księga zgonów 1879 0
53/1902/0/4/134 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1902/0/4/135 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1902/0/4/142 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1902/0/4/143 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1902/0/4/146 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1902/0/4/147 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1902/0/4/158 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1902/0/4/161 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1902/0/4/164 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1902/0/4/167 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1902/0/4/170 Sterbe-Neben-Register 1906-1906 0
53/1902/0/4/171 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 0
53/1902/0/4/174 Sterbe-Haupt-Register 1908-1909 0
53/1902/0/4/176 Sterbe-Haupt-Register 1910-1912 0
53/1902/0/4/179 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1902/0/4/182 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1902/0/4/185 Sterbe-Haupt-Register 1913-1915 0
53/1902/0/4/186 Sterbe-Haupt-Register 1916-1918 0
53/1902/0/4/187 Sterbe-Haupt-Register 1919-1919 0
53/1902/0/4/201 Rejestr główny zgonów 1920-1920 0
53/1902/0/4/202 Rejestr główny zgonów 1921-1921 0
53/1902/0/4/203 Rejestr główny zgonów 1922-1922 0
53/1902/0/4/204 Rejestr główny zgonów 1923-1924 0
53/1902/0/4/205 Rejestr główny zgonów 1925-1925 0
53/1902/0/4/206 Rejestr główny zgonów 1926-1926 0
53/1902/0/4/207 Rejestr główny zgonów 1927-1927 0
53/1902/0/4/208 Rejestr główny zgonów 1928-1928 0
53/1902/0/4/209 Rejestr główny zgonów 1929-1929 0
53/1902/0/4/210 Rejestr główny zgonów 1930-1930 0
53/1902/0/4/211 Rejestr główny zgonów 1931-1931 0
53/1902/0/4/212 Rejestr główny zgonów 1932-1932 0
53/1902/0/4/213 Rejestr główny zgonów 1933-1933 0

Amount of archival material

213

213

0

2.61

2.61

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -