Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Morasko (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1914
- brak danych - 1874 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43166-43177), 13-33 (nr O: 56465-56485), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-7, 13-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1903/0/1/1 Księga urodzeń 1874 16
53/1903/0/1/4 Księga urodzeń 1875 54
53/1903/0/1/7 Księga urodzeń 1876 75
53/1903/0/1/10 Księga urodzeń 1877 0
53/1903/0/1/13 Księga urodzeń 1878 68
53/1903/0/1/16 Księga urodzeń 1879 66
53/1903/0/1/19 Księga urodzeń 1880 82
53/1903/0/1/22 Księga urodzeń 1881 69
53/1903/0/1/25 Księga urodzeń 1882 78
53/1903/0/1/28 Księga urodzeń 1883 80
53/1903/0/1/31 Księga urodzeń 1884 69
53/1903/0/1/34 Księga urodzeń 1885 0
53/1903/0/1/37 Księga urodzeń 1886 0
53/1903/0/1/40 Księga urodzeń 1887 0
53/1903/0/1/43 Księga urodzeń 1888 0
53/1903/0/1/46 Księga urodzeń 1889 0
53/1903/0/1/49 Księga urodzeń 1890 0
53/1903/0/1/52 Księga urodzeń 1891 0
53/1903/0/1/55 Księga urodzeń 1892 0
53/1903/0/1/58 Księga urodzeń 1893 0
53/1903/0/1/61 Księga urodzeń 1894 0
53/1903/0/1/64 Księga urodzeń 1895 0
53/1903/0/1/67 Księga urodzeń 1896 0
53/1903/0/1/70 Księga urodzeń 1897 0
53/1903/0/1/73 Księga urodzeń 1898 0
53/1903/0/1/76 Księga urodzeń 1899 0
53/1903/0/1/79 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1903/0/1/82 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1903/0/1/85 Księga urodzin 1901 0
53/1903/0/1/88 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1903/0/1/91 Księga urodzeń 1902 0
53/1903/0/1/94 Księga urodzin 1903 0
53/1903/0/1/97 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1903/0/1/100 Księga urodzeń 1904 0
53/1903/0/1/103 Księga urodzeń 1905 0
53/1903/0/1/106 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1903/0/1/107 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1903/0/1/108 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1906 0
53/1903/0/1/112 Księga urodzeń 1906 0
53/1903/0/1/116 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1903/0/1/119 Geburts-Neben-Register 1907-1907 0
53/1903/0/1/122 Księga urodzin [Rejestr poboczny urodzeń] 1908-1908 0
53/1903/0/1/126 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1903/0/1/130 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1903/0/1/133 Księga urodzin [Rejestr poboczny urodzeń] 1910-1910 0
53/1903/0/1/136 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1903/0/1/138 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1903/0/1/140 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1903/0/1/143 Księga urodzin [Rejestr poboczny urodzeń] 1912-1912 0
53/1903/0/1/146 Księga urodzin [Rejestr poboczny urodzeń] 1913-1913 0
53/1903/0/1/149 Księga urodzin [Rejestr poboczny urodzeń] 1914-1914 0
53/1903/0/1/152 Księga urodzin [Rejestr poboczny urodzeń] 1915-1915 0
53/1903/0/1/155 Księga urodzin [Rejestr poboczny urodzeń] 1916-1916 0

Amount of archival material

168

151

0

1.45

1.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -