Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Morasko (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1914
- brak danych - 1874 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43166-43177), 13-33 (nr O: 56465-56485), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-7, 13-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1903/0/3/2 Księga małżeństw 1874 15
53/1903/0/3/5 Księga małżeństw 1875 23
53/1903/0/3/8 Księga małżeństw 1876 0
53/1903/0/3/11 Księga małżeństw 1877 0
53/1903/0/3/14 Księga małżeństw 1878 34
53/1903/0/3/17 Księga małżeństw 1879 37
53/1903/0/3/20 Księga małżeństw 1880 15
53/1903/0/3/23 Księga małżeństw 1881 27
53/1903/0/3/26 Księga małżeństw 1882 30
53/1903/0/3/29 Księga małżeństw 1883 26
53/1903/0/3/32 Księga małżeństw 1884 24
53/1903/0/3/35 Księga małżeństw 1885 0
53/1903/0/3/38 Księga małżeństw 1886 0
53/1903/0/3/41 Księga małżeństw 1887 0
53/1903/0/3/44 Księga małżeństw 1888 0
53/1903/0/3/47 Księga małżeństw 1889 0
53/1903/0/3/50 Księga małżeństw 1890 0
53/1903/0/3/53 Księga małżeństw 1891 0
53/1903/0/3/56 Księga małżeństw 1892 0
53/1903/0/3/59 Księga małżeństw 1893 0
53/1903/0/3/62 Księga małżeństw 1894 0
53/1903/0/3/65 Księga małżeństw 1895 0
53/1903/0/3/68 Księga małżeństw 1896 0
53/1903/0/3/71 Księga małżeństw 1897 0
53/1903/0/3/74 Księga małżeństw 1898 0
53/1903/0/3/77 Księga małżeństw 1899 0
53/1903/0/3/80 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1903/0/3/83 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1903/0/3/86 Rejestr małżeństw 1901 0
53/1903/0/3/89 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1903/0/3/92 Rejestr małżeństw 1902 0
53/1903/0/3/95 Rejestr małżeństw 1903 0
53/1903/0/3/98 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1903/0/3/101 Heiraths-Neben-Register 1904 0
53/1903/0/3/104 Heiraths-Neben-Register 1905 0
53/1903/0/3/113 Heiraths-Neben-Register 1906 0
53/1903/0/3/117 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1903/0/3/120 Heirats-Neben-Register 1907-1907 0
53/1903/0/3/123 [Rejestr poboczny małżeństw] 1908-1908 0
53/1903/0/3/127 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1903/0/3/131 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1903/0/3/134 [Rejestr poboczny małżeństw] 1910-1910 0
53/1903/0/3/141 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1903/0/3/144 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1903/0/3/147 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1903/0/3/150 Heirats-Neben-Register 1914-1914 0
53/1903/0/3/153 Heirats-Neben-Register 1915-1915 0
53/1903/0/3/157 Heirats-Neben-Register 1917-1917 0
53/1903/0/3/158 Heirats-Neben-Register 1918-1918 0
53/1903/0/3/159 Heirats-Neben-Register 1919-1919 0
1 2

Amount of archival material

168

151

0

1.45

1.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -