Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Morasko (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1914
- brak danych - 1874 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).

urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43166-43177), 13-33 (nr O: 56465-56485), oraz zdigitalizowano sygnatury 1-7, 13-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1903/0/4/3 Księga zgonów 1874 10
53/1903/0/4/6 Księga zgonów 1875 27
53/1903/0/4/9 Księga zgonów 1876 0
53/1903/0/4/12 Księga zgonów 1877 0
53/1903/0/4/15 Księga zgonów 1878 44
53/1903/0/4/18 Księga zgonów 1879 50
53/1903/0/4/21 Księga zgonów 1880 61
53/1903/0/4/24 Księga zgonów 1881 48
53/1903/0/4/27 Księga zgonów 1882 53
53/1903/0/4/30 Księga zgonów 1883 40
53/1903/0/4/33 Księga zgonów 1884 58
53/1903/0/4/36 Księga zgonów 1885 0
53/1903/0/4/39 Księga zgonów 1886 0
53/1903/0/4/42 Księga zgonów 1887 0
53/1903/0/4/45 Księga zgonów 1888 0
53/1903/0/4/48 Księga zgonów 1889 0
53/1903/0/4/51 Księga zgonów 1890 0
53/1903/0/4/54 Księga zgonów 1891 0
53/1903/0/4/57 Księga zgonów 1892 0
53/1903/0/4/60 Księga zgonów 1893 0
53/1903/0/4/63 Księga zgonów 1894 0
53/1903/0/4/66 Księga zgonów 1895 0
53/1903/0/4/69 Księga zgonów 1896 0
53/1903/0/4/72 Księga zgonów 1897 0
53/1903/0/4/75 Księga zgonów 1898 0
53/1903/0/4/78 Księga zgonów 1899 0
53/1903/0/4/81 Księga Zgonów [wtóropis] 1901 0
53/1903/0/4/84 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1903/0/4/87 Rejestr śmierci 1901 0
53/1903/0/4/90 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1903/0/4/93 Rejestr śmierci 1902 0
53/1903/0/4/96 Rejestr śmierci 1903 0
53/1903/0/4/99 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1903/0/4/102 Księga zgonów 1904 0
53/1903/0/4/105 Rejestr śmierci 1905 0
53/1903/0/4/109 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1903/0/4/110 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1903/0/4/111 Sterbe-Neben-Register 1906 0
53/1903/0/4/114 Rejestr śmierci 1906 0
53/1903/0/4/115 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 0
53/1903/0/4/118 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1903/0/4/121 Rejestr śmierci [Rejestr poboczny zgonów] 1907-1907 0
53/1903/0/4/124 [Rejestr poboczny zgonów] 1908-1908 0
53/1903/0/4/125 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1903/0/4/128 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1903/0/4/129 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1903/0/4/132 Rejestr śmierci [Rejestr poboczny zgonów] 1909-1909 0
53/1903/0/4/135 Rejestr poboczny zgonów 1910-1910 0
53/1903/0/4/137 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1903/0/4/139 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1903/0/4/142 Rejestr poboczny zgonów 1911-1911 0
53/1903/0/4/145 Rejestr poboczny zgonów 1912-1912 0
53/1903/0/4/148 Rejestr poboczny zgonów 1913-1913 0
53/1903/0/4/151 Rejestr poboczny zgonów 1914-1914 0
53/1903/0/4/154 Rejestr poboczny zgonów 1915-1915 0
53/1903/0/4/156 Rejestr poboczny zgonów 1916-1916 0
53/1903/0/4/163 Rejestr poboczny zgonów 1917-1917 0
53/1903/0/4/164 Rejestr poboczny zgonów 1918-1918 0
53/1903/0/4/165 Rejestr poboczny zgonów 1919-1919 0
53/1903/0/4/166 Rejestr poboczny zgonów 1920-1920 0
53/1903/0/4/167 Rejestr poboczny zgonów 1921-1921 0
53/1903/0/4/168 Rejestr poboczny zgonów 1922-1922 0

Amount of archival material

168

151

0

1.45

1.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -