Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Mosina (pow. poznański)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1914
- brak danych - 1874 - 1914
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 82-129) - przechowywane w APPO Konin W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43190-43201), 13-33 (nr O:56486-56506) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1904/0/4/3 Księga zgonów 1874 0
53/1904/0/4/6 Księga zgonów 1875 0
53/1904/0/4/9 Księga zgonów 1876 0
53/1904/0/4/12 Księga zgonów 1877 0
53/1904/0/4/15 Księga zgonów 1878 168
53/1904/0/4/18 Księga zgonów 1879 159
53/1904/0/4/21 Księga zgonów 1880 210
53/1904/0/4/24 Księga zgonów 1881 177
53/1904/0/4/27 Księga zgonów 1882 106
53/1904/0/4/30 Księga zgonów 1883 210
53/1904/0/4/33 Księga zgonów 1884 132
53/1904/0/4/36 Księga zgonów 1885 0
53/1904/0/4/39 Księga zgonów 1886 0
53/1904/0/4/42 Księga zgonów 1887 0
53/1904/0/4/45 Księga zgonów 1888 0
53/1904/0/4/48 Księga zgonów 1889 0
53/1904/0/4/51 Księga zgonów 1890 0
53/1904/0/4/54 Księga zgonów 1891 0
53/1904/0/4/57 Księga zgonów 1892 0
53/1904/0/4/60 Księga zgonów 1893 0
53/1904/0/4/63 Księga zgonów 1894 0
53/1904/0/4/66 Księga zgonów 1895 0
53/1904/0/4/69 Księga zgonów 1896 0
53/1904/0/4/72 Księga zgonów 1897 0
53/1904/0/4/75 Księga zgonów 1898 0
53/1904/0/4/78 Księga zgonów 1899 0
53/1904/0/4/84 Księga zgonów 1874 0
53/1904/0/4/87 Księga zgonów 1875 0
53/1904/0/4/90 Księga zgonów 1876 0
53/1904/0/4/93 Księga zgonów 1877 0
53/1904/0/4/96 Księga zgonów 1878 0
53/1904/0/4/99 Księga zgonów 1879 0
53/1904/0/4/102 Księga zgonów 1880 0
53/1904/0/4/105 Księga zgonów 1881 0
53/1904/0/4/108 Księga zgonów 1882 0
53/1904/0/4/111 Księga zgonów 1883 0
53/1904/0/4/114 Księga zgonów 1884 0
53/1904/0/4/117 Księga zgonów 1885 0
53/1904/0/4/120 Księga zgonów 1886 0
53/1904/0/4/123 Księga zgonów 1887 0
53/1904/0/4/126 Księga zgonów 1888 0
53/1904/0/4/129 Księga zgonów 1889 0
53/1904/0/4/132 [Księga zgonów] 1900 0
53/1904/0/4/135 [Księga zgonów] 1901 0
53/1904/0/4/138 Sterbe-Neben-Register 1890 0
53/1904/0/4/141 Sterbe-Neben-Register 1891 0
53/1904/0/4/144 Sterbe-Neben-Register 1892 0
53/1904/0/4/147 Sterbe-Neben-Register 1893 0
53/1904/0/4/150 Sterbe-Neben-Register 1894 0
53/1904/0/4/153 Sterbe-Neben-Register 1895 0
53/1904/0/4/156 Sterbe-Neben-Register 1896 0
53/1904/0/4/159 Sterbe-Neben-Register 1897 0
53/1904/0/4/162 Sterbe-Neben-Register 1898 0
53/1904/0/4/165 Sterbe-Neben-Register 1899 0
53/1904/0/4/168 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1904/0/4/171 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1904/0/4/174 [Księga zgonów] 1902 0
53/1904/0/4/177 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1904/0/4/180 Księga zmarłych 1903 0
53/1904/0/4/183 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1904/0/4/186 Księga zgonów 1904 0
53/1904/0/4/189 Księga zgonów 1905 0
53/1904/0/4/192 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1904 0
53/1904/0/4/195 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1904/0/4/198 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1906-1906 0
53/1904/0/4/201 Księga zgonów 1906 0
53/1904/0/4/204 Sterbe-Neben-Registe 1907-1907 0
53/1904/0/4/207 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1904/0/4/210 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1904/0/4/214 [Rejestr główny zgonów] 1907-1908 0
53/1904/0/4/217 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1904/0/4/220 [Rejestr główny zgonów] 1909-1910 0
53/1904/0/4/223 [Rejestr główny zgonów] 1911-1911 0
53/1904/0/4/226 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1904/0/4/229 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1904/0/4/232 [Rejestr główny zgonów] 1912-1912 0
53/1904/0/4/235 [Rejestr główny zgonów] 1913-1913 0
53/1904/0/4/238 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1904/0/4/241 [Rejestr główny zgonów] 1914-1914 0
53/1904/0/4/244 [Rejestr główny zgonów] 1915-1915 0
53/1904/0/4/247 [Rejestr główny zgonów] 1916-1916 0
53/1904/0/4/257 [Rejestr główny zgonów] 1917-1917 0
53/1904/0/4/258 [Rejestr główny zgonów] 1918-1918 0
53/1904/0/4/259 [Rejestr główny zgonów] 1919-1919 0
53/1904/0/4/260 [Rejestr główny zgonów] 1920-1920 0
53/1904/0/4/261 [Rejestr główny zgonów] 1921-1921 0
53/1904/0/4/262 [Rejestr główny zgonów] 1922-1922 0
53/1904/0/4/263 [Rejestr główny zgonów] 1923-1924 0
53/1904/0/4/264 [Rejestr główny zgonów] 1924-1924 0
53/1904/0/4/265 [Rejestr główny zgonów] 1925-1925 0

Amount of archival material

265

241

0

4.53

4.23

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -