Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Murowana Goślina - obwód miejski (pow. obornicki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1917
- brak danych - 1874 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1917 Wtóropisy (sygn.: 79-153) - przechowywane w APPO Konin
W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-3 (nr O: 43202-43204), 4-33 (nr O: 56507-56536) oraz zdigitalizowano sygnatury 4-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1905/0/3/2 Księga małżeństw 1874 0
53/1905/0/3/5 Księga małżeństw 1875 18
53/1905/0/3/8 Księga małżeństw 1876 40
53/1905/0/3/11 Księga małżeństw 1877 24
53/1905/0/3/14 Księga małżeństw 1878 98
53/1905/0/3/17 Księga małżeństw 1879 85
53/1905/0/3/20 Księga małżeństw 1880 85
53/1905/0/3/23 Księga małżeństw 1881 94
53/1905/0/3/26 Księga małżeństw 1882 90
53/1905/0/3/29 Księga małżeństw 1883 87
53/1905/0/3/32 Księga małżeństw 1884 77
53/1905/0/3/35 Księga małżeństw 1885 0
53/1905/0/3/38 Księga małżeństw 1886 0
53/1905/0/3/41 Księga małżeństw 1887 0
53/1905/0/3/44 Księga małżeństw 1888 0
53/1905/0/3/47 Księga małżeństw 1889 0
53/1905/0/3/50 Księga małżeństw 1890 0
53/1905/0/3/53 Księga małżeństw 1891 0
53/1905/0/3/56 Księga małżeństw 1892 0
53/1905/0/3/59 Księga małżeństw 1893 0
53/1905/0/3/62 Księga małżeństw 1894 0
53/1905/0/3/65 Księga małżeństw 1895 0
53/1905/0/3/68 Księga małżeństw 1896 0
53/1905/0/3/71 Księga małżeństw 1897 0
53/1905/0/3/74 Księga małżeństw 1898 0
53/1905/0/3/77 Księga małżeństw 1899 0
53/1905/0/3/80 Księga małżeństw 1874 0
53/1905/0/3/83 Księga małżeństw 1875 0
53/1905/0/3/86 Księga małżeństw 1876 0
53/1905/0/3/89 Księga małżeństw 1877 0
53/1905/0/3/92 Księga małżeństw 1878 0
53/1905/0/3/95 Księga małżeństw 1879 0
53/1905/0/3/98 Księga małżeństw 1880 0
53/1905/0/3/101 Księga małżeństw 1881 0
53/1905/0/3/104 Księga małżeństw 1882 0
53/1905/0/3/107 Księga małżeństw 1883 0
53/1905/0/3/110 Księga małżeństw 1884 0
53/1905/0/3/113 Księga małżeństw 1885 0
53/1905/0/3/116 Księga małżeństw 1886 0
53/1905/0/3/119 Księga małżeństw 1887 0
53/1905/0/3/122 Księga małżeństw 1888 0
53/1905/0/3/125 Księga małżeństw 1889 0
53/1905/0/3/128 Księga małżeństw 1890 0
53/1905/0/3/131 Księga małżeństw 1891 0
53/1905/0/3/134 Księga małżeństw 1892 0
53/1905/0/3/137 Księga małżeństw 1893 0
53/1905/0/3/140 Księga małżeństw 1894 0
53/1905/0/3/143 Księga małżeństw 1895 0
53/1905/0/3/146 Księga małżeństw 1896 0
53/1905/0/3/149 Księga małżeństw 1897 0
53/1905/0/3/152 Księga małżeństw 1898 0
53/1905/0/3/155 Księga miejscowa małżeństw 1899 0
53/1905/0/3/158 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1905/0/3/161 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1905/0/3/165 Księga małżeństw 1900-1901 0
53/1905/0/3/168 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1905/0/3/171 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1905/0/3/174 Księga małżeństw 1902-1903 0
53/1905/0/3/177 Heiraths-Neben-Register 1904 0
53/1905/0/3/180 Heiraths-Neben-Register 1905 0
53/1905/0/3/183 Księga małżeństw 1904-1905 0
53/1905/0/3/186 Heiraths-Neben-Register 1906 0
53/1905/0/3/189 Heiraths-Neben-Register 1907 0
53/1905/0/3/192 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1906-1907 0
53/1905/0/3/195 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1908-1908 0
53/1905/0/3/198 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1909-1909 0
53/1905/0/3/201 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1905/0/3/204 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1905/0/3/207 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1905/0/3/210 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1905/0/3/213 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1905/0/3/216 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1910-1911 0
53/1905/0/3/219 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1912-1913 0
53/1905/0/3/222 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1905/0/3/225 Heirats-Neben-Register 1914-1914 0
53/1905/0/3/228 Heirats-Neben-Register 1915-1915 0
53/1905/0/3/230 Heirats-Neben-Register 1916-1916 0
53/1905/0/3/231 Heirats-Neben-Register 1917-1917 0
53/1905/0/3/235 Heirats-Neben-Register 1918-1918 0
53/1905/0/3/236 Heirats-Neben-Register 1919-1919 0
53/1905/0/3/237 Rejestr poboczny małżeństw 1920-1920 0
53/1905/0/3/242 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1914-1915 0
53/1905/0/3/244 Księga małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1916-1918 0
53/1905/0/3/245 [Rejestr główny małżeństw] 1919-1919 0
53/1905/0/3/246 [Rejestr główny małżeństw] 1920-1920 0
53/1905/0/3/247 [Rejestr główny małżeństw] 1921-1921 0
53/1905/0/3/248 [Rejestr główny małżeństw] 1922-1923 0
53/1905/0/3/249 [Rejestr główny małżeństw] 1924-1926 0
53/1905/0/3/250 [Rejestr główny małżeństw] 1927-1929 0
53/1905/0/3/251 [Rejestr główny małżeństw] 1930-1930 0
53/1905/0/3/252 [Rejestr główny małżeństw] 1931-1931 0
53/1905/0/3/253 [Rejestr główny małżeństw] 1932-1932 0
53/1905/0/3/254 [Rejestr główny małżeństw] 1933-1933 0
53/1905/0/3/255 [Rejestr główny małżeństw] 1934-1934 0
53/1905/0/3/256 [Rejestr główny małżeństw] 1935-1935 0

Amount of archival material

269

233

0

4.59

4.03

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -