Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Murowana Goślina - obwód miejski (pow. obornicki)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1917
- brak danych - 1874 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1917 Wtóropisy (sygn.: 79-153) - przechowywane w APPO Konin
W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-3 (nr O: 43202-43204), 4-33 (nr O: 56507-56536) oraz zdigitalizowano sygnatury 4-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1905/0/4/3 Księga zgonów 1874 0
53/1905/0/4/6 Księga zgonów 1875 57
53/1905/0/4/9 Księga zgonów 1876 47
53/1905/0/4/12 Księga zgonów 1877 76
53/1905/0/4/15 Księga zgonów 1878 198
53/1905/0/4/18 Księga zgonów 1879 162
53/1905/0/4/21 Księga zgonów 1880 178
53/1905/0/4/24 Księga zgonów 1881 177
53/1905/0/4/27 Księga zgonów 1882 152
53/1905/0/4/30 Księga zgonów 1883 161
53/1905/0/4/33 Księga zgonów 1884 175
53/1905/0/4/36 Księga zgonów 1885 0
53/1905/0/4/39 Księga zgonów 1886 0
53/1905/0/4/42 Księga zgonów 1887 0
53/1905/0/4/45 Księga zgonów 1888 0
53/1905/0/4/48 Księga zgonów 1889 0
53/1905/0/4/51 Księga zgonów 1890 0
53/1905/0/4/54 Księga zgonów 1891 0
53/1905/0/4/57 Księga zgonów 1892 0
53/1905/0/4/60 Księga zgonów 1893 0
53/1905/0/4/63 Księga zgonów 1894 0
53/1905/0/4/66 Księga zgonów 1895 0
53/1905/0/4/69 Księga zgonów 1896 0
53/1905/0/4/72 Księga zgonów 1897 0
53/1905/0/4/75 Księga zgonów 1898 0
53/1905/0/4/78 Księga zgonów 1899 0
53/1905/0/4/81 Księga zgonów 1874 0
53/1905/0/4/84 Księga zgonów 1875 0
53/1905/0/4/87 Księga zgonów 1876 0
53/1905/0/4/90 Księga zgonów 1877 0
53/1905/0/4/93 Księga zgonów 1878 0
53/1905/0/4/96 Księga zgonów 1879 0
53/1905/0/4/99 Księga zgonów 1880 0
53/1905/0/4/102 Księga zgonów 1881 0
53/1905/0/4/105 Księga zgonów 1882 0
53/1905/0/4/108 Księga zgonów 1883 0
53/1905/0/4/111 Księga zgonów 1884 0
53/1905/0/4/114 Księga zgonów 1885 0
53/1905/0/4/117 Księga zgonów 1886 0
53/1905/0/4/120 Księga zgonów 1887 0
53/1905/0/4/123 Księga zgonów 1888 0
53/1905/0/4/126 Księga zgonów 1889 0
53/1905/0/4/129 Księga zgonów 1890 0
53/1905/0/4/132 Księga zgonów 1891 0
53/1905/0/4/135 Księga zgonów 1892 0
53/1905/0/4/138 Księga zgonów 1893 0
53/1905/0/4/141 Księga zgonów 1894 0
53/1905/0/4/144 Księga zgonów 1895 0
53/1905/0/4/147 Księga zgonów 1896 0
53/1905/0/4/150 Księga zgonów 1897 0
53/1905/0/4/153 Księga zgonów 1898 0
53/1905/0/4/156 Księga zgonów 1899 0
53/1905/0/4/159 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1905/0/4/162 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1905/0/4/166 Sterbe-Haupt-Register 1900-1901 0
53/1905/0/4/169 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1905/0/4/172 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1905/0/4/175 Sterbe-Haupt-Register 1902-1903 0
53/1905/0/4/178 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1905/0/4/181 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1905/0/4/184 Sterbe-Haupt-Register 1904-1905 0
53/1905/0/4/187 Sterbe-Neben-Register 1906 0
53/1905/0/4/190 Sterbe-Neben-Register 1907 0
53/1905/0/4/193 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1906-1907 0
53/1905/0/4/196 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1908-1908 0
53/1905/0/4/199 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1909-1909 0
53/1905/0/4/202 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1905/0/4/205 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1905/0/4/208 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1905/0/4/211 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1905/0/4/214 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1905/0/4/217 [Rejestr główny zgonów] 1910-1911 0
53/1905/0/4/220 [Rejestr główny zgonów] 1912-1913 0
53/1905/0/4/223 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1905/0/4/226 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0
53/1905/0/4/229 Sterbe-Neben-Register 1915-1915 0
53/1905/0/4/232 Sterbe-Neben-Register 1916-1916 0
53/1905/0/4/233 Sterbe-Neben-Register 1917-1917 0
53/1905/0/4/238 Sterbe-Neben-Register 1918-1918 0
53/1905/0/4/239 Sterbe-Neben-Register 1919-1919 0
53/1905/0/4/240 Rejestr poboczny zgonów 1920-1920 0
53/1905/0/4/243 [Rejestr główny zgonów] 1914-1915 0
53/1905/0/4/257 [Rejestr główny zgonów] 1916-1917 0
53/1905/0/4/258 [Rejestr główny zgonów] 1918-1919 0
53/1905/0/4/259 [Rejestr główny zgonów] 1920-1920 0
53/1905/0/4/260 [Rejestr główny zgonów] 1921-1921 0
53/1905/0/4/261 [Rejestr główny zgonów] 1922-1923 0
53/1905/0/4/262 [Rejestr główny zgonów] 1924-1926 0
53/1905/0/4/263 [Rejestr główny zgonów] 1927-1929 0
53/1905/0/4/264 [Rejestr główny zgonów] 1930-1930 0
53/1905/0/4/265 [Rejestr główny zgonów] 1931-1931 0
53/1905/0/4/266 [Rejestr główny zgonów] 1932-1932 0
53/1905/0/4/267 [Rejestr główny zgonów] 1933-1933 0
53/1905/0/4/268 [Rejestr główny zgonów] 1934-1934 0
53/1905/0/4/269 [Rejestr główny zgonów] 1935-1935 0

Amount of archival material

269

233

0

4.59

4.03

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -