Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Nekla (pow. wrzesiński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1920
- brak danych - 1874 - 1920
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 79-153) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-9 (nr O: 43220-43228), 10-33 (nr O: 56567-56590) oraz zdigitalizowano sygnatury 10-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1908/0/4/3 Księga zgonów 1874 0
53/1908/0/4/6 Księga zgonów 1875 0
53/1908/0/4/9 Księga zgonów 1876 0
53/1908/0/4/12 Księga zgonów 1877 185
53/1908/0/4/15 Księga zgonów 1878 161
53/1908/0/4/18 Księga zgonów 1879 132
53/1908/0/4/21 Księga zgonów 1880 136
53/1908/0/4/24 Księga zgonów 1881 149
53/1908/0/4/27 Księga zgonów 1882 136
53/1908/0/4/30 Księga zgonów 1883 146
53/1908/0/4/33 Księga zgonów 1884 126
53/1908/0/4/36 Księga zgonów 1885 0
53/1908/0/4/39 Księga zgonów 1886 0
53/1908/0/4/42 Księga zgonów 1887 0
53/1908/0/4/45 Księga zgonów 1888 0
53/1908/0/4/48 Księga zgonów 1889 0
53/1908/0/4/51 Księga zgonów 1890 0
53/1908/0/4/54 Księga zgonów 1891 0
53/1908/0/4/57 Księga zgonów 1892 0
53/1908/0/4/60 Księga zgonów 1893 0
53/1908/0/4/63 Księga zgonów 1894 0
53/1908/0/4/66 Księga zgonów 1895 0
53/1908/0/4/69 Księga zgonów 1896 0
53/1908/0/4/72 Księga zgonów 1897 0
53/1908/0/4/75 Księga zgonów 1898 0
53/1908/0/4/78 Księga zgonów 1899 0
53/1908/0/4/81 Księga zgonów 1874 0
53/1908/0/4/84 Księga zgonów 1875 0
53/1908/0/4/87 Księga zgonów 1876 0
53/1908/0/4/90 Księga zgonów 1877 0
53/1908/0/4/93 Księga zgonów 1878 0
53/1908/0/4/96 Księga zgonów 1879 0
53/1908/0/4/99 Księga zgonów 1880 0
53/1908/0/4/102 Księga zgonów 1881 0
53/1908/0/4/105 Księga zgonów 1882 0
53/1908/0/4/108 Księga zgonów 1883 0
53/1908/0/4/111 Księga zgonów 1884 0
53/1908/0/4/114 Księga zgonów 1885 0
53/1908/0/4/117 Księga zgonów 1886 0
53/1908/0/4/120 Księga zgonów 1887 0
53/1908/0/4/123 Księga zgonów 1888 0
53/1908/0/4/126 Księga zgonów 1889 0
53/1908/0/4/129 Księga zgonów 1890 0
53/1908/0/4/132 Księga zgonów 1891 0
53/1908/0/4/135 Księga zgonów 1892 0
53/1908/0/4/138 Księga zgonów 1893 0
53/1908/0/4/141 Księga zgonów 1894 0
53/1908/0/4/144 Księga zgonów 1895 0
53/1908/0/4/147 Księga zgonów 1896 0
53/1908/0/4/150 Księga zgonów 1897 0
53/1908/0/4/153 Księga zgonów 1898 0
53/1908/0/4/156 Księga zgonów 1899 0
53/1908/0/4/159 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1908/0/4/169 Księga zgonów 1900-1901 0
53/1908/0/4/172 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1908/0/4/175 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1908/0/4/178 [Księga zgonów] 1902-1903 0
53/1908/0/4/181 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1908/0/4/184 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1908/0/4/187 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1908/0/4/191 [Księga zgonów] 1904-1905 0
53/1908/0/4/192 [Księga zgonów] 1906-1906 0
53/1908/0/4/195 Sterbe-Neben-Register 1906 0
53/1908/0/4/198 Księga zgonów 1907-1907 0
53/1908/0/4/201 Sterbe-Neben-Register 1907 0
53/1908/0/4/204 Księgazgonów [Rejestr główny zgonów] 1908-1908 0
53/1908/0/4/243 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1908/0/4/246 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1909-1909 0
53/1908/0/4/250 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1908/0/4/253 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1908/0/4/256 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1908/0/4/259 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1908/0/4/262 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1910-1911 0
53/1908/0/4/265 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1912-1912 0
53/1908/0/4/271 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1908/0/4/274 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1913-1913 0
53/1908/0/4/278 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0
53/1908/0/4/281 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1914-1914 0
53/1908/0/4/284 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1915-1915 0
53/1908/0/4/288 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1916-1916 0
53/1908/0/4/289 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1917-1917 0
53/1908/0/4/290 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1918-1918 0
53/1908/0/4/291 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1919-1919 0
53/1908/0/4/292 Księga zgonów [Rejestr główny zgonów] 1920-1920 0
53/1908/0/4/297 Sterbe-Neben-Register 1915-1915 0
53/1908/0/4/303 Sterbe-Neben-Register 1916-1916 0
53/1908/0/4/304 Sterbe-Neben-Register 1917-1917 0
53/1908/0/4/305 Sterbe-Neben-Register 1918-1918 0
53/1908/0/4/306 Sterbe-Neben-Register 1919-1919 0
53/1908/0/4/307 Rejestr poboczny zgonów 1920-1920 0
53/1908/0/4/314 Rejestr poboczny zgonów 1921-1921 0
53/1908/0/4/315 Rejestr poboczny zgonów 1922-1922 0
53/1908/0/4/316 Rejestr poboczny zgonów 1923-1923 0
53/1908/0/4/317 Rejestr poboczny zgonów 1924-1924 0
53/1908/0/4/318 Rejestr poboczny zgonów 1925-1925 0

Amount of archival material

318

307

0

5.84

5.74

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -