Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Niemierzyce (pow. nowotomyski)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874 - 1910
- brak danych - 1874 - 1910
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1910 Wtóropisy (sygn.: 76-150) - przechowywane w APPO Konin.
W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43450-43461), 13-33 (nr O: 56591-56611) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1909/0/3/2 Księga małżeństw 1874 0
53/1909/0/3/5 Księga małżeństw 1875 0
53/1909/0/3/8 Księga małżeństw 1876 0
53/1909/0/3/11 Księga małżeństw 1877 0
53/1909/0/3/14 Księga małżeństw 1878 39
53/1909/0/3/17 Księga małżeństw 1879 32
53/1909/0/3/20 Księga małżeństw 1880 20
53/1909/0/3/23 Księga małżeństw 1881 14
53/1909/0/3/26 Księga małżeństw 1882 32
53/1909/0/3/29 Księga małżeństw 1883 28
53/1909/0/3/32 Księga małżeństw 1884 14
53/1909/0/3/35 Księga małżeństw 1885 0
53/1909/0/3/38 Księga małżeństw 1886 0
53/1909/0/3/41 Księga małżeństw 1887 0
53/1909/0/3/44 Księga małżeństw 1888 0
53/1909/0/3/47 Księga małżeństw 1889 0
53/1909/0/3/50 Księga małżeństw 1890 0
53/1909/0/3/53 Księga małżeństw 1891 0
53/1909/0/3/56 Księga małżeństw 1892 0
53/1909/0/3/59 Księga małżeństw 1893 0
53/1909/0/3/62 Księga małżeństw 1894 0
53/1909/0/3/65 Księga małżeństw 1895 0
53/1909/0/3/68 Księga małżeństw 1896 0
53/1909/0/3/71 Księga małżeństw 1897 0
53/1909/0/3/74 Księga małżeństw 1898 0
53/1909/0/3/77 Księga małżeństw 1874 0
53/1909/0/3/80 Księga małżeństw 1875 0
53/1909/0/3/83 Księga małżeństw 1876 0
53/1909/0/3/86 Księga małżeństw 1877 0
53/1909/0/3/89 Księga małżeństw 1878 0
53/1909/0/3/92 Księga małżeństw 1879 0
53/1909/0/3/95 Księga małżeństw 1880 0
53/1909/0/3/98 Księga małżeństw 1881 0
53/1909/0/3/101 Księga małżeństw 1882 0
53/1909/0/3/104 Księga małżeństw 1883 0
53/1909/0/3/107 Księga małżeństw 1884 0
53/1909/0/3/110 Księga małżeństw 1885 0
53/1909/0/3/113 Księga małżeństw 1886 0
53/1909/0/3/116 Księga małżeństw 1887 0
53/1909/0/3/119 Księga małżeństw 1888 0
53/1909/0/3/122 Księga małżeństw 1889 0
53/1909/0/3/125 Księga małżeństw 1890 0
53/1909/0/3/128 Księga małżeństw 1891 0
53/1909/0/3/131 Księga małżeństw 1892 0
53/1909/0/3/134 Księga małżeństw 1893 0
53/1909/0/3/137 Księga małżeństw 1894 0
53/1909/0/3/140 Księga małżeństw 1895 0
53/1909/0/3/143 Księga małżeństw 1896 0
53/1909/0/3/146 Księga małżeństw 1897 0
53/1909/0/3/149 Księga małżeństw 1898 0
53/1909/0/3/152 Księga małżeństw 1899 0
53/1909/0/3/155 Księga małżeństw 1899 0
53/1909/0/3/159 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1909/0/3/162 Księga aktów małżeństw 1900-1901 0
53/1909/0/3/165 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1909/0/3/168 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1909/0/3/171 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1909/0/3/174 Księga małżeństw 1902-1903 0
53/1909/0/3/177 Księga małżeństw 1904-1905 0
53/1909/0/3/180 Heiraths-Neben-Register 1904 0
53/1909/0/3/183 Heiraths-Neben-Register 1905 0

Amount of archival material

185

185

0

2.23

2.23

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -