Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Nowe Miasto nad Wartą (pow. jarociński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1915
- brak danych - 1874 - 1915
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1915 Wtóropisy (sygn.: 76-78) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-9 (nr O: 43265-43273), 10-33 (nr O: 56636-56659) oraz zdigitalizowano sygnatury 10-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1912/0/1/1 Księga urodzeń 1874 0
53/1912/0/1/4 Księga urodzeń 1875 0
53/1912/0/1/7 Księga urodzeń 1876 0
53/1912/0/1/10 Księga urodzeń 1877 210
53/1912/0/1/13 Księga urodzeń 1878 202
53/1912/0/1/16 Księga urodzeń 1879 222
53/1912/0/1/19 Księga urodzeń 1880 175
53/1912/0/1/22 Księga urodzeń 1881 203
53/1912/0/1/25 Księga urodzeń 1882 223
53/1912/0/1/28 Księga urodzeń 1883 204
53/1912/0/1/31 Księga urodzeń 1884 122
53/1912/0/1/34 Księga urodzeń 1885 101
53/1912/0/1/37 Księga urodzeń 1886 98
53/1912/0/1/40 Księga urodzeń 1887 104
53/1912/0/1/43 Księga urodzeń 1888 121
53/1912/0/1/46 Księga urodzeń 1889 90
53/1912/0/1/49 Księga urodzeń 1890 93
53/1912/0/1/52 Księga urodzeń 1891 103
53/1912/0/1/55 Księga urodzeń 1892 107
53/1912/0/1/58 Księga urodzeń 1893 100
53/1912/0/1/61 Księga urodzeń 1894 101
53/1912/0/1/64 Księga urodzeń 1895 118
53/1912/0/1/67 Księga urodzeń 1896 96
53/1912/0/1/70 Księga urodzeń 1897 109
53/1912/0/1/73 Księga urodzeń 1898 97
53/1912/0/1/76 Księga urodzeń 1874 0
53/1912/0/1/79 Księga miejscowa urodzeń 1899 98
53/1912/0/1/82 Księga miejscowa urodzeń 1900-1901 214
53/1912/0/1/85 Księga miejscowa urodzeń 1902-1903 228
53/1912/0/1/88 Księga miejscowa urodzeń 1904-1905 217
53/1912/0/1/92 Księga miejscowa urodzeń 1906-1907 190
53/1912/0/1/95 Geburts-Neben-Register 1875-1875 0
53/1912/0/1/98 Geburts-Neben-Register 1876-1876 0
53/1912/0/1/101 Geburts-Neben-Register 1877-1877 0
53/1912/0/1/104 Geburts-Neben-Register 1878-1878 0
53/1912/0/1/107 Geburts-Neben-Register 1879-1879 0
53/1912/0/1/110 Geburts-Neben-Register 1880-1880 0
53/1912/0/1/113 Geburts-Neben-Register 1881-1881 0
53/1912/0/1/116 Geburts-Neben-Register 1882-1882 0
53/1912/0/1/119 Geburts-Neben-register 1883-1883 0
53/1912/0/1/122 Geburts-Neben-Register 1884-1884 0
53/1912/0/1/125 Geburts-Neben-Register 1885-1885 0
53/1912/0/1/128 Geburts-Neben-Register 1886-1886 0
53/1912/0/1/131 Geburts-Neben-Register 1887-1887 0
53/1912/0/1/134 Geburts-Neben-Register 1888-1888 0
53/1912/0/1/137 Geburts-Neben-Register 1889-1889 0
53/1912/0/1/140 Geburts-Neben-Register 1890-1890 0
53/1912/0/1/143 Geburts-Neben-Register 1891-1891 0
53/1912/0/1/146 Geburts-Neben-Register 1892-1892 0
53/1912/0/1/149 Geburts-Neben-Register 1893-1893 0
53/1912/0/1/152 Geburts-Neben-Register 1894-1894 0
53/1912/0/1/155 Geburts-Neben-Register 1895-1895 0
53/1912/0/1/158 Geburts-Neben-Register 1896-1896 0
53/1912/0/1/161 Geburts-Neben-Register 1897-1897 0
53/1912/0/1/164 Geburts-Neben-Register 1898-1898 0
53/1912/0/1/167 Geburts-Neben-Register 1899-1899 0
53/1912/0/1/170 Geburts-Neben-Register 1900-1900 0
53/1912/0/1/173 Geburts-Neben-Register 1901-1901 0
53/1912/0/1/176 Geburts-Neben-Register 1902-1902 0
53/1912/0/1/179 Geburts-Neben-Register 1903-1903 0
53/1912/0/1/182 Geburts-Neben-Register 1904-1904 0
53/1912/0/1/185 Geburts-Neben-Register 1905-1905 0
53/1912/0/1/188 Geburts-Neben-Register 1906-1906 0
53/1912/0/1/191 Geburts-Neben-Register 1907-1907 0
53/1912/0/1/196 [Rejestr główny urodzeń] 1908-1909 211
53/1912/0/1/199 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1912/0/1/202 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1912/0/1/205 [Rejestr główny urodzeń] 1910-1911 191
53/1912/0/1/208 Geburts-Neben-Register 1910-1910 0
53/1912/0/1/211 Geburts-Neben-Register 1911-1911 0
53/1912/0/1/214 [Rejestr główny urodzeń] 1912-1913 186
53/1912/0/1/217 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1912/0/1/220 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1912/0/1/223 [Rejestr główny urodzeń] 1914-1915 155
53/1912/0/1/226 Geburts-Neben-Register 1914-1914 0
53/1912/0/1/229 Geburts-Neben-Register 1915-1915 0

Amount of archival material

231

231

0

4.03

4.03

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -