Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Nowe Miasto nad Wartą (pow. jarociński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1915
- brak danych - 1874 - 1915
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1915 Wtóropisy (sygn.: 76-78) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-9 (nr O: 43265-43273), 10-33 (nr O: 56636-56659) oraz zdigitalizowano sygnatury 10-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1912/0/3/2 Księga małżeństw 1874 0
53/1912/0/3/5 Księga małżeństw 1875 0
53/1912/0/3/8 Księga małżeństw 1876 0
53/1912/0/3/11 Księga małżeństw 1877 71
53/1912/0/3/14 Księga małżeństw 1878 110
53/1912/0/3/17 Księga małżeństw 1879 71
53/1912/0/3/20 Księga małżeństw 1880 72
53/1912/0/3/23 Księga małżeństw 1881 80
53/1912/0/3/26 Księga małżeństw 1882 86
53/1912/0/3/29 Księga małżeństw 1883 51
53/1912/0/3/32 Księga małżeństw 1884 82
53/1912/0/3/35 Księga małżeństw 1885 40
53/1912/0/3/38 Księga małżeństw 1886 42
53/1912/0/3/41 Księga małżeństw 1887 54
53/1912/0/3/44 Księga małżeństw 1888 29
53/1912/0/3/47 Księga małżeństw 1889 37
53/1912/0/3/50 Księga małżeństw 1890 38
53/1912/0/3/53 Księga małżeństw 1891 53
53/1912/0/3/56 Księga małżeństw 1892 35
53/1912/0/3/59 Księga małżeństw 1893 35
53/1912/0/3/62 Księga małżeństw 1894 40
53/1912/0/3/65 Księga małżeństw 1895 58
53/1912/0/3/68 Księga małżeństw 1896 33
53/1912/0/3/71 Księga małżeństw 1897 41
53/1912/0/3/74 Księga małżeństw 1898 35
53/1912/0/3/77 Księga małżeństw 1874 0
53/1912/0/3/80 Księga miejscowa małżeństw 1899 36
53/1912/0/3/83 Księga miejscowa małżeństw 1900-1901 88
53/1912/0/3/86 Księga miejscowa małżeństw 1902-1903 92
53/1912/0/3/89 Księga miejscowa małżeństw 1904-1905 64
53/1912/0/3/93 Księga miejscowa małżeństw 1906-1907 92
53/1912/0/3/96 Heiraths-Neben-Register 1875-1875 0
53/1912/0/3/99 Heiraths-Neben -Register 1876-1876 0
53/1912/0/3/102 Heiraths-Neben-Register 1877-1877 0
53/1912/0/3/105 Heiraths-Neben-Register 1878-1878 0
53/1912/0/3/108 Heiraths-Neben-Register 1879-1879 0
53/1912/0/3/111 Heiraths-Neben-Register 1880-1880 0
53/1912/0/3/114 Heiraths-Neben-Register 1881-1881 0
53/1912/0/3/117 Heiraths-Neben-register 1882-1882 0
53/1912/0/3/120 Heiraths-Neben-Register 1883-1883 0
53/1912/0/3/123 Heiraths-Neben-Register 1884-1884 0
53/1912/0/3/126 Heiraths-Neben-Register 1885-1885 0
53/1912/0/3/129 Heiraths-Neben-Register 1886-1886 0
53/1912/0/3/132 Heiraths-Neben-Register 1887-1887 0
53/1912/0/3/135 Heiraths-Neben-Register 1888-1888 0
53/1912/0/3/138 Heiraths-Neben-Register 1889-1889 0
53/1912/0/3/141 Heiraths-Neben-Register 1890-1890 0
53/1912/0/3/144 Heiraths-Neben-Register 1891-1891 0
53/1912/0/3/147 Heiraths-Neben-Register 1892-1892 0
53/1912/0/3/150 Heiraths-Neben-Register 1893-1893 0
53/1912/0/3/153 Heiraths-Neben-Register 1894-1894 0
53/1912/0/3/156 Heiraths-Neben-Register 1895-1895 0
53/1912/0/3/159 Heiraths-Reben-Register 1896-1896 0
53/1912/0/3/162 Heiraths-Neben-Register 1897-1897 0
53/1912/0/3/165 Heiraths-Neben-Register 1898-1898 0
53/1912/0/3/168 Heiraths-Neben-Register 1899-1899 0
53/1912/0/3/171 Heiraths-Neben-Register 1900-1900 0
53/1912/0/3/174 Heiraths-Neben-Register 1901-1901 0
53/1912/0/3/177 Heiraths-Neben-Register 1902-1902 0
53/1912/0/3/180 Heiraths-Neben-Register 1903-1903 0
53/1912/0/3/183 Heiraths-Neben-Register 1904-1904 0
53/1912/0/3/186 Heirats-Neben-Register 1905-1905 0
53/1912/0/3/189 Heirats-Neben-Register 1906-1906 0
53/1912/0/3/192 Heirats-Neben-Register 1907-1907 0
53/1912/0/3/197 Księga miejscowa małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1908-1909 76
53/1912/0/3/200 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1912/0/3/203 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1912/0/3/206 Księga miejscowa małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1910-1911 82
53/1912/0/3/209 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1912/0/3/212 Heirats-Neben-Register 1911-1911 0
53/1912/0/3/215 Księga miejscowa małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1912-1913 64
53/1912/0/3/218 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1912/0/3/221 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1912/0/3/224 Księga miejscowa małżeństw [Rejestr główny małżeństw] 1914-1915 34
53/1912/0/3/227 Heirats-Neben-Register 1914-1914 0
53/1912/0/3/230 Heirats-Neben-Register 1915-1915 0

Amount of archival material

231

231

0

4.03

4.03

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -