Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Nowe Miasto nad Wartą (pow. jarociński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1915
- brak danych - 1874 - 1915
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1915 Wtóropisy (sygn.: 76-78) - przechowywane w APPO Konin. W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-9 (nr O: 43265-43273), 10-33 (nr O: 56636-56659) oraz zdigitalizowano sygnatury 10-33
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1912/0/4/3 Księga zgonów 1874 0
53/1912/0/4/6 Księga zgonów 1875 0
53/1912/0/4/9 Księga zgonów 1876 0
53/1912/0/4/12 Księga zgonów 1877 140
53/1912/0/4/15 Księga zgonów 1878 140
53/1912/0/4/18 Księga zgonów 1879 110
53/1912/0/4/21 Księga zgonów 1880 100
53/1912/0/4/24 Księga zgonów 1881 103
53/1912/0/4/27 Księga zgonów 1882 161
53/1912/0/4/30 Księga zgonów 1883 136
53/1912/0/4/33 Księga zgonów 1884 80
53/1912/0/4/36 Księga zgonów 1885 58
53/1912/0/4/39 Księga zgonów 1886 59
53/1912/0/4/42 Księga zgonów 1887 69
53/1912/0/4/45 Księga zgonów 1888 56
53/1912/0/4/48 Księga zgonów 1889 56
53/1912/0/4/51 Księga zgonów 1890 57
53/1912/0/4/54 Księga zgonów 1891 50
53/1912/0/4/57 Księga zgonów 1892 59
53/1912/0/4/60 Księga zgonów 1893 68
53/1912/0/4/63 Księga zgonów 1894 55
53/1912/0/4/66 Księga zgonów 1895 60
53/1912/0/4/69 Księga zgonów 1896 65
53/1912/0/4/72 Księga zgonów 1897 51
53/1912/0/4/75 Księga zgonów 1898 54
53/1912/0/4/78 Księga zgonów 1874 0
53/1912/0/4/81 Księga miejscowa zgonów 1899 55
53/1912/0/4/84 Księga miejscowa zgonów 1900-1901 138
53/1912/0/4/87 Księga miejscowa zgonów 1902-1903 112
53/1912/0/4/90 Księga miejscowa zgonów 1904-1905 89
53/1912/0/4/94 Księga miejscowa zgonów 1906-1907 113
53/1912/0/4/97 Sterbe-Neben- Register 1875-1875 0
53/1912/0/4/100 Sterbe-Neben-Register 1876-1876 0
53/1912/0/4/103 Sterbe-Neben-Register 1877-1877 0
53/1912/0/4/106 Sterbe -Neben-Register 1878-1878 0
53/1912/0/4/109 Sterbe-Neben-Register 1879-1879 0
53/1912/0/4/112 Sterbe-Neben-Register 1880-1880 0
53/1912/0/4/115 Sterbe-Neben-Register 1881-1881 0
53/1912/0/4/118 Sterbe-Neben-Register 1882-1882 0
53/1912/0/4/121 Sterbe-Neben-Register 1883-1883 0
53/1912/0/4/124 Sterbe-Neben-Register 1884-1884 0
53/1912/0/4/127 Sterbe-Neben-Register 1885-1885 0
53/1912/0/4/130 Sterbe-Neben-Register 1886-1886 0
53/1912/0/4/133 Sterbe-Neben-Register 1887-1887 0
53/1912/0/4/136 Sterbe-Neben-Register 1888-1888 0
53/1912/0/4/139 Sterbe-Neben-Register 1889-1889 0
53/1912/0/4/142 Sterbe-Neben-Register 1890-1890 0
53/1912/0/4/145 Sterbe-Neben-Register 1891-1891 0
53/1912/0/4/148 Sterbe-Neben-Register 1892-1892 0
53/1912/0/4/151 Sterbe-Neben-Register 1893-1893 0
53/1912/0/4/154 Sterbe-Neben-Register 1894-1894 0
53/1912/0/4/157 Sterbe-Neben-Register 1895-1895 0
53/1912/0/4/160 Sterbe-Neben-Register 1896-1896 0
53/1912/0/4/163 Sterbe-Neben-Register 1897-1897 0
53/1912/0/4/166 Sterbe-Neben-Register 1898-1898 0
53/1912/0/4/169 Sterbe-Neben-Register 1899-1899 0
53/1912/0/4/172 Sterbe-Neben-Register 1900-1900 0
53/1912/0/4/175 Sterbe-Neben-Register 1901-1901 0
53/1912/0/4/178 Sterbe-Neben-Register 1902-1902 0
53/1912/0/4/181 Sterbe-Neben-Register 1903-1903 0
53/1912/0/4/184 Sterbe-Neben-Register 1904-1904 0
53/1912/0/4/187 Sterbe-Neben-Register 1905-1905 0
53/1912/0/4/190 Sterbe-Neben-Register 1906-1906 0
53/1912/0/4/193 Sterbe-Neben-Register 1907-1907 0
53/1912/0/4/198 Księga miejscowa zgonów [Rejestr główny zgonów] 1908-1909 101
53/1912/0/4/201 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1912/0/4/204 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1912/0/4/207 Księga miejscowa zgonów [Rejestr główny zgonów] 1910-1911 106
53/1912/0/4/210 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1912/0/4/213 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 0
53/1912/0/4/216 Księga miejscowa zgonów [Rejestr główny zgonów] 1912-1913 86
53/1912/0/4/219 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1912/0/4/222 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1912/0/4/225 Księga miejscowa zgonów [Rejestr główny zgonów] 1914-1915 97
53/1912/0/4/228 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0
53/1912/0/4/231 Sterbe-Neben-Register 1915-1915 0

Amount of archival material

231

231

0

4.03

4.03

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -