Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Nowy Tomyśl - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1913
- brak danych - 1874 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1913 Wtóropisy przechowywane w APPO Konin: sygn. 78-112 W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43276-43287) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-77, 113-118, 138-146, 150-170
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1913/0/1/1 Księga urodzeń 1874 0
53/1913/0/1/4 Księga urodzeń 1875 0
53/1913/0/1/7 Księga urodzeń 1876 0
53/1913/0/1/10 Księga urodzeń 1877 0
53/1913/0/1/13 Księga urodzeń 1878 273
53/1913/0/1/16 Księga urodzeń 1879 264
53/1913/0/1/19 Księga urodzeń 1880 223
53/1913/0/1/22 Księga urodzeń 1881 269
53/1913/0/1/25 Księga urodzeń 1882 272
53/1913/0/1/28 Księga urodzeń 1883 274
53/1913/0/1/31 Księga urodzeń 1884 293
53/1913/0/1/34 Księga urodzeń 1885 274
53/1913/0/1/37 Księga urodzeń t.I 1886 301
53/1913/0/1/38 Księga urodzeń t.II 1886 85
53/1913/0/1/43 Księga urodzeń 1887 415
53/1913/0/1/46 Księga urodzeń 1888 390
53/1913/0/1/49 Księga urodzeń 1889 393
53/1913/0/1/52 Księga urodzeń 1890 377
53/1913/0/1/55 Księga urodzeń 1891 389
53/1913/0/1/58 Księga urodzeń 1892 351
53/1913/0/1/61 Księga urodzeń 1893 355
53/1913/0/1/64 Księga urodzeń 1894 364
53/1913/0/1/67 Księga urodzeń 1895 348
53/1913/0/1/70 Księga urodzeń 1896 370
53/1913/0/1/72 Księga urodzeń 1897 329
53/1913/0/1/75 Księga urodzeń 1898 329
53/1913/0/1/78 Księga urodzeń 1874 0
53/1913/0/1/80 Księga urodzeń 1875 0
53/1913/0/1/82 Księga urodzeń 1876 0
53/1913/0/1/84 Księga urodzeń 1877 0
53/1913/0/1/86 Księga urodzeń 1878 0
53/1913/0/1/88 Księga urodzeń 1879 0
53/1913/0/1/90 Księga urodzeń 1880 0
53/1913/0/1/92 Księga urodzeń 1881 0
53/1913/0/1/94 Księga urodzeń 1882 0
53/1913/0/1/96 Księga urodzeń 1883 0
53/1913/0/1/98 Księga urodzeń 1884 0
53/1913/0/1/100 Księga urodzeń 1885 0
53/1913/0/1/102 Księga urodzeń 1886 0
53/1913/0/1/103 Księga urodzeń 1886 0
53/1913/0/1/106 Księga urodzeń 1887 0
53/1913/0/1/109 Księga urodzeń 1888 0
53/1913/0/1/111 Księga urodzeń 1889 0
53/1913/0/1/113 Księga urodzeń 1899 295
53/1913/0/1/116 Geburts-Neben-Register 1900 305
53/1913/0/1/119 Księga Akt Urodzenia 1890 0
53/1913/0/1/122 Księga Akt Urodzenia 1891 0
53/1913/0/1/124 Księga Akt Urodzenia 1892 0
53/1913/0/1/127 Księga Akt Urodzenia 1894 0
53/1913/0/1/129 Księga Akt Urodzenia 1895 0
53/1913/0/1/131 Księga Akt Urodzenia 1896 0
53/1913/0/1/138 Księga urodzeń 1901 311
53/1913/0/1/141 Księga urodzeń 1902 301
53/1913/0/1/144 Geburts-Neben-Register 1903 274
53/1913/0/1/150 Księga urodzeń 1905 303
53/1913/0/1/153 Księga pierwopisów urodzeń 1904 310
53/1913/0/1/156 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1906-1906 282
53/1913/0/1/159 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1907-1907 247
53/1913/0/1/162 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1908-1908 225
53/1913/0/1/165 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1909-1909 219
53/1913/0/1/168 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1910-1910 244
53/1913/0/1/171 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1911-1911 0
53/1913/0/1/174 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1912-1912 0
53/1913/0/1/177 Księga urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1913-1913 0

Amount of archival material

179

179

0

3.57

3.57

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -