Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Nowy Tomyśl - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1913
- brak danych - 1874 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1913 Wtóropisy przechowywane w APPO Konin: sygn. 78-112 W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43276-43287) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-77, 113-118, 138-146, 150-170
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1913/0/3/2 Księga małżeństw 1874 0
53/1913/0/3/5 Księga małżeństw 1875 0
53/1913/0/3/8 Księga małżeństw 1876 0
53/1913/0/3/11 Księga małżeństw 1877 0
53/1913/0/3/14 Księga małżeństw 1878 80
53/1913/0/3/17 Księga małżeństw 1879 95
53/1913/0/3/20 Księga małżeństw 1880 113
53/1913/0/3/23 Księga małżeństw 1881 100
53/1913/0/3/26 Księga małżeństw 1882 116
53/1913/0/3/29 Księga małżeństw 1883 91
53/1913/0/3/32 Księga małżeństw 1884 84
53/1913/0/3/35 Księga małżeństw 1885 99
53/1913/0/3/39 Księga małżeństw t.I 1886 133
53/1913/0/3/40 Księga małżeństw t.II 1886 57
53/1913/0/3/44 Księga małżeństw 1887 145
53/1913/0/3/47 Księga małżeństw 1888 139
53/1913/0/3/50 Księga małżeństw 1889 125
53/1913/0/3/53 Księga małżeństw 1890 141
53/1913/0/3/56 Księga małżeństw 1891 155
53/1913/0/3/59 Księga małżeństw 1892 115
53/1913/0/3/62 Księga małżeństw 1893 163
53/1913/0/3/65 Księga małżeństw 1894 123
53/1913/0/3/68 Księga małżeństw 1895 129
53/1913/0/3/73 Księga małżeństw 1897 121
53/1913/0/3/76 Księga małżeństw 1898 111
53/1913/0/3/79 Księga małżeństw 1874 0
53/1913/0/3/81 Księga małżeństw 1875 0
53/1913/0/3/83 Księga małżeństw 1876 0
53/1913/0/3/85 Księga małżeństw 1877 0
53/1913/0/3/87 Księga małżeństw 1878 0
53/1913/0/3/89 Księga małżeństw 1879 0
53/1913/0/3/91 Księga małżeństw 1880 0
53/1913/0/3/93 Księga małżeństw 1881 0
53/1913/0/3/95 Księga małżeństw 1882 0
53/1913/0/3/97 Księga małżeństw 1883 0
53/1913/0/3/99 Księga małżeństw 1884 0
53/1913/0/3/101 Księga małżeństw 1885 0
53/1913/0/3/104 Księga małżeństw 1886 0
53/1913/0/3/105 Księga małżeństw 1886 0
53/1913/0/3/107 Księga małżeństw 1887 0
53/1913/0/3/110 Księga małżeństw 1888 0
53/1913/0/3/112 Księga małżeństw 1889 0
53/1913/0/3/114 Księga małżeństw 1899 109
53/1913/0/3/117 Heiraths-Neben-Register 1900 121
53/1913/0/3/120 [Księga małżeństw] 1890 0
53/1913/0/3/139 Heiraths-Neben-Register 1901 129
53/1913/0/3/142 Heiraths-Neben-Register 1902 135
53/1913/0/3/145 Heiraths-Neben-Register 1903 126
53/1913/0/3/151 Księga pierwopisów małżeństw 1905 174
53/1913/0/3/154 Księga pierwopisów małżeństw 1904 142
53/1913/0/3/157 Heirats-Neben-Register 1906-1906 110
53/1913/0/3/160 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1907-1907 94
53/1913/0/3/163 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1908-1908 102
53/1913/0/3/166 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1909-1909 104
53/1913/0/3/169 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1910-1910 124
53/1913/0/3/172 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1911-1911 0
53/1913/0/3/175 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1912-1912 0
53/1913/0/3/178 Księga małżeństw [Rejestr poboczny małżeństw] 1913-1913 0

Amount of archival material

179

179

0

3.57

3.57

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -