Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Nowy Tomyśl - obwód miejski

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1913
- brak danych - 1874 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1913 Wtóropisy przechowywane w APPO Konin: sygn. 78-112 W zespole zmikrofilmowano 33 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43276-43287) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-77, 113-118, 138-146, 150-170
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1913/0/4/3 Księga zgonów 1874 0
53/1913/0/4/6 Księga zgonów 1875 0
53/1913/0/4/9 Księga zgonów 1876 0
53/1913/0/4/12 Księga zgonów 1877 0
53/1913/0/4/15 Księga zgonów 1878 158
53/1913/0/4/18 Księga zgonów 1879 162
53/1913/0/4/21 Księga zgonów 1880 187
53/1913/0/4/24 Księga zgonów 1881 174
53/1913/0/4/27 Księga zgonów 1882 158
53/1913/0/4/30 Księga zgonów 1883 179
53/1913/0/4/33 Księga zgonów 1884 181
53/1913/0/4/36 Księga zgonów 1885 197
53/1913/0/4/41 Księga zgonów t.I 1886 157
53/1913/0/4/42 Księga zgonów t.II 1886 157
53/1913/0/4/45 Księga zgonów 1887 255
53/1913/0/4/48 Księga zgonów 1888 219
53/1913/0/4/51 Księga zgonów 1889 279
53/1913/0/4/54 Księga zgonów 1890 233
53/1913/0/4/57 Księga zgonów 1891 193
53/1913/0/4/60 Księga zgonów 1892 229
53/1913/0/4/63 Księga zgonów 1893 239
53/1913/0/4/66 Księga zgonów 1894 272
53/1913/0/4/69 Księga zgonów 1895 193
53/1913/0/4/71 Księga zgonów 1896 187
53/1913/0/4/74 Księga zgonów 1897 207
53/1913/0/4/77 Księga zgonów 1898 177
53/1913/0/4/108 Księga zgonów 1887 0
53/1913/0/4/115 Księga zgonów 1899 202
53/1913/0/4/118 Sterbe-Haupt-Register 1900 183
53/1913/0/4/121 Księga Akt Zgonów 1890 0
53/1913/0/4/123 Księga Akt Zgonów 1891 0
53/1913/0/4/125 Księga Akt Zgonów 1892 0
53/1913/0/4/126 Księga Akt Zgonów 1893 0
53/1913/0/4/128 Księga Akt Zgonów 1894 0
53/1913/0/4/130 Sterbe-Neben-Register 1895 0
53/1913/0/4/132 Księga Akt Zgonów 1896 0
53/1913/0/4/133 Księga Akt Zgonów 1897 0
53/1913/0/4/134 Księga Akt Zgonów 1898 0
53/1913/0/4/135 Księga Akt Zgonów 1899 0
53/1913/0/4/136 Księga Akt Zgonów 1900 0
53/1913/0/4/137 Księga Akt Zgonów 1901 0
53/1913/0/4/140 Sterbe-Haupt-Register 1901 213
53/1913/0/4/143 Sterbe-Haupt-Register 1902 177
53/1913/0/4/146 Sterbe-Haupt-Register 1903 220
53/1913/0/4/147 Księga Akt Zgonów 1902 0
53/1913/0/4/148 Księga Akt Zgonów 1903 0
53/1913/0/4/149 Księga Akt Zgonów 1904 0
53/1913/0/4/152 Sterbe-Neben-Register 1905 208
53/1913/0/4/155 Sterbe-Haupt-Register 1904 182
53/1913/0/4/158 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1906-1906 170
53/1913/0/4/161 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1907-1907 150
53/1913/0/4/164 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1908-1908 159
53/1913/0/4/167 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1909-1909 152
53/1913/0/4/170 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1910-1910 176
53/1913/0/4/173 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1911-1911 0
53/1913/0/4/176 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1912-1912 0
53/1913/0/4/179 Księga zgonów [Rejestr poboczny zgonów] 1913-1913 0

Amount of archival material

179

179

0

3.57

3.57

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -