Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Obłaczkowo (pow. wrzesiński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 81-129) - przechowywane w APPO Konin.
W zespole zmikrofilmowano 34 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43300-43311), 13-34 (nr O:56681-56702) a zdigitalizowano sygnatury 13-80, 130-132, 171-176, 188-192, 203-205, 208, 212-214
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1915/0/1/1 Księga urodzeń 1874 0
53/1915/0/1/4 Księga urodzeń 1875 0
53/1915/0/1/7 Księga urodzeń 1876 0
53/1915/0/1/10 Księga urodzeń 1877 0
53/1915/0/1/13 Księga urodzeń t.I 1878 187
53/1915/0/1/14 Księga urodzeń t.II 1878 39
53/1915/0/1/17 Księga urodzeń 1879 151
53/1915/0/1/20 Księga urodzeń 1880 167
53/1915/0/1/23 Księga urodzeń 1881 145
53/1915/0/1/26 Księga urodzeń 1882 171
53/1915/0/1/29 Księga urodzeń 1883 149
53/1915/0/1/32 Księga urodzeń 1884 157
53/1915/0/1/35 Księga urodzeń 1885 180
53/1915/0/1/38 Księga urodzeń 1886 157
53/1915/0/1/41 Księga urodzeń 1887 169
53/1915/0/1/44 Księga urodzeń 1888 160
53/1915/0/1/47 Księga urodzeń 1889 156
53/1915/0/1/50 Księga urodzeń 1890 165
53/1915/0/1/53 Księga urodzeń 1891 160
53/1915/0/1/56 Księga urodzeń 1892 187
53/1915/0/1/59 Księga urodzeń 1893 177
53/1915/0/1/62 Księga urodzeń 1894 180
53/1915/0/1/65 Księga urodzeń t.I 1895 177
53/1915/0/1/66 Księga urodzeń t.II 1895 37
53/1915/0/1/69 Księga urodzeń 1896 195
53/1915/0/1/74 Księga urodzeń 1897 220
53/1915/0/1/78 Księga urodzeń 1898 200
53/1915/0/1/81 Księga urodzeń 1874 0
53/1915/0/1/84 Księga urodzeń 1875 0
53/1915/0/1/87 Księga urodzeń 1876 0
53/1915/0/1/90 Księga urodzeń 1877 0
53/1915/0/1/93 Księga urodzeń 1878 0
53/1915/0/1/94 Księga urodzeń 1878 0
53/1915/0/1/97 Księga urodzeń 1879 0
53/1915/0/1/100 Księga urodzeń 1880 0
53/1915/0/1/103 Księga urodzeń 1881 0
53/1915/0/1/106 Księga urodzeń 1882 0
53/1915/0/1/109 Księga urodzeń 1883 0
53/1915/0/1/112 Księga urodzeń 1884 0
53/1915/0/1/115 Księga urodzeń 1885 0
53/1915/0/1/118 Księga urodzeń 1886 0
53/1915/0/1/121 Księga urodzeń 1887 0
53/1915/0/1/124 Księga urodzeń 1888 0
53/1915/0/1/127 Księga urodzeń 1889 0
53/1915/0/1/130 Księga urodzeń 1899 196
53/1915/0/1/133 Geburts-Neben-Register 1890 0
53/1915/0/1/136 Geburts-Neben-Register 1891 0
53/1915/0/1/139 Geburts-Neben-Register 1892 0
53/1915/0/1/142 Geburts-Neben-Register 1893 0
53/1915/0/1/145 Geburts-Neben-Register 1894 0
53/1915/0/1/148 Geburts-Neben-Register t.I 1895 0
53/1915/0/1/149 Geburts-Neben-Register t.II 1895 0
53/1915/0/1/152 Geburts-Neben-Register 1896 0
53/1915/0/1/155 Geburts-Neben-Register 1897 0
53/1915/0/1/159 Geburts-Neben-Register 1898 0
53/1915/0/1/162 Geburts-Neben-Register 1899 0
53/1915/0/1/165 Geburts-Neben-Register 1900 0
53/1915/0/1/168 Geburts-Neben-Register 1901 0
53/1915/0/1/171 Księga aktów urodzeń 1900-1901 417
53/1915/0/1/174 Księga urodzeń 1902-1903 418
53/1915/0/1/177 Geburts-Neben-Register 1902 0
53/1915/0/1/180 Geburts-Neben-Register 1903 0
53/1915/0/1/183 Geburts-Neben-Register 1904 0
53/1915/0/1/188 Księga urodzeń 1904-1905 373
53/1915/0/1/189 Geburts-Haupt-Register 1906 171
53/1915/0/1/193 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1905 0
53/1915/0/1/194 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1906-1906 0
53/1915/0/1/197 Geburts-Neben-Register [wtóropis] 1907-1907 0
53/1915/0/1/200 Geburts-Neben-Register 1908-1908 0
53/1915/0/1/203 [Rejestr główny urodzeń] 1907-1909 487
53/1915/0/1/206 Geburts-Neben-Register 1909-1909 0
53/1915/0/1/208 Geburts-Neben-Register 1910-1910 191
53/1915/0/1/212 Geburts-Neben-Register 1911-1911 171
53/1915/0/1/215 [Rejestr główny urodzeń] 1910-1912 0
53/1915/0/1/216 Geburts-Neben-Register 1912-1912 0
53/1915/0/1/219 Geburts-Neben-Register 1913-1913 0
53/1915/0/1/223 Geburts-Neben-Register 1914-1914 0
53/1915/0/1/226 Geburts-Neben-Register 1915-1915 0
53/1915/0/1/227 Geburts-Neben-Register 1916-1916 0
53/1915/0/1/228 Geburts-Neben-Register 1917-1917 0
53/1915/0/1/229 Geburts-Neben-Register 1918-1918 0
53/1915/0/1/230 Geburts-Neben-Register 1919-1919 0
53/1915/0/1/231 Rejestr poboczny urodzeń 1920-1920 0
53/1915/0/1/232 Rejestr poboczny urodzeń 1921-1921 0
53/1915/0/1/247 [Rejestr główny urodzeń] 1913-1915 0

Amount of archival material

258

252

0

3.84

3.76

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -