Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Obłaczkowo (pow. wrzesiński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 81-129) - przechowywane w APPO Konin.
W zespole zmikrofilmowano 34 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43300-43311), 13-34 (nr O:56681-56702) a zdigitalizowano sygnatury 13-80, 130-132, 171-176, 188-192, 203-205, 208, 212-214
Show all units in the collection:
Units in series:: 3 Akta małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1915/0/3/2 Księga małżeństw 1874 0
53/1915/0/3/5 Księga małżeństw 1875 0
53/1915/0/3/8 Księga małżeństw 1876 0
53/1915/0/3/11 Księga małżeństw 1877 0
53/1915/0/3/15 Księga małżeństw 1878 54
53/1915/0/3/18 Księga małżeństw 1879 60
53/1915/0/3/21 Księga małżeństw 1880 48
53/1915/0/3/24 Księga małżeństw 1881 54
53/1915/0/3/27 Księga małżeństw 1882 74
53/1915/0/3/30 Księga małżeństw 1883 66
53/1915/0/3/33 Księga małżeństw 1884 60
53/1915/0/3/36 Księga małżeństw 1885 73
53/1915/0/3/39 Księga małżeństw 1886 55
53/1915/0/3/42 Księga małżeństw 1887 69
53/1915/0/3/45 Księga małżeństw 1888 57
53/1915/0/3/48 Księga małżeństw 1889 85
53/1915/0/3/51 Księga małżeństw 1890 71
53/1915/0/3/54 Księga małżeństw 1891 73
53/1915/0/3/57 Księga małżeństw 1892 60
53/1915/0/3/60 Księga małżeństw 1893 74
53/1915/0/3/63 Księga małżeństw 1894 64
53/1915/0/3/67 Księga małżeństw 1895 67
53/1915/0/3/70 Księga małżeństw 1896 69
53/1915/0/3/75 Księga małżeństw 1897 79
53/1915/0/3/79 Księga małżeństw 1898 59
53/1915/0/3/82 Księga małżeństw 1874 0
53/1915/0/3/85 Księga małżeństw 1875 0
53/1915/0/3/88 Księga małżeństw 1876 0
53/1915/0/3/91 Księga małżeństw 1877 0
53/1915/0/3/95 Księga małżeństw 1878 0
53/1915/0/3/98 Księga małżeństw 1879 0
53/1915/0/3/101 Księga małżeństw 1880 0
53/1915/0/3/104 Księga małżeństw 1881 0
53/1915/0/3/107 Księga małżeństw 1882 0
53/1915/0/3/110 Księga małżeństw 1883 0
53/1915/0/3/113 Księga małżeństw 1884 0
53/1915/0/3/116 Księga małżeństw 1885 0
53/1915/0/3/119 Księga małżeństw 1886 0
53/1915/0/3/122 Księga małżeństw 1887 0
53/1915/0/3/125 Księga małżeństw 1888 0
53/1915/0/3/128 Księga małżeństw 1889 0
53/1915/0/3/131 Księga małżeństw 1899 65
53/1915/0/3/134 Heiraths-Neben-Register 1890 0
53/1915/0/3/137 Heiraths-Neben-Register 1891 0
53/1915/0/3/140 Heiraths-Neben-Register 1892 0
53/1915/0/3/143 Heiraths-Neben-Register 1893 0
53/1915/0/3/146 Heiraths-Neben-Register 1894 0
53/1915/0/3/150 Heiraths-Neben-Register 1895 0
53/1915/0/3/153 Heiraths-Neben-Register 1896 0
53/1915/0/3/156 Heiraths-Neben-Register 1897 0
53/1915/0/3/160 Heiraths-Neben-Register 1898 0
53/1915/0/3/163 Heiraths-Neben-Register 1899 0
53/1915/0/3/166 Heiraths-Neben-Register 1900 0
53/1915/0/3/169 Heiraths-Neben-Register 1901 0
53/1915/0/3/172 Heiraths-Haupt-Register 1900-1901 145
53/1915/0/3/175 Heiraths-Haupt-Register 1902-1903 142
53/1915/0/3/178 Heiraths-Neben-Register 1902 0
53/1915/0/3/181 Heiraths-Neben-Register 1903 0
53/1915/0/3/184 Heiraths-Neben-Register 1904 0
53/1915/0/3/186 Heiraths-Neben-Register 1905 0
53/1915/0/3/190 Heiraths-Haupt-Register 1904-1906 162
53/1915/0/3/191 Heiraths-Haupt-Register tom II 1906-1906 34
53/1915/0/3/195 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1906-1906 0
53/1915/0/3/198 Heiraths-Neben-Register [wtóropis] 1907-1907 0
53/1915/0/3/201 Heirats-Neben-Register 1908-1908 0
53/1915/0/3/204 Heirats-Haupt-Register 1907-1910 189
53/1915/0/3/210 Heirats-Neben-Register 1909-1909 0
53/1915/0/3/211 Heirats-Neben-Register 1910-1910 0
53/1915/0/3/213 Heirats-Neben-Register 1911-1911 44
53/1915/0/3/217 Heirats-Neben-Register 1912-1912 0
53/1915/0/3/220 Heirats-Neben-Register 1913-1913 0
53/1915/0/3/222 Heirats-Haupt-Register 1911-1914 0
53/1915/0/3/224 Heirats-Neben-Register 1914-1914 0
53/1915/0/3/233 Heirats-Neben-Register 1915-1915 0
53/1915/0/3/234 Heirats-Neben-Register 1916-1916 0
53/1915/0/3/235 Heirats-Neben-Register 1917-1917 0
53/1915/0/3/236 Heirats-Neben-Register 1918-1918 0
53/1915/0/3/237 Heirats-Neben-Register 1919-1919 0
53/1915/0/3/238 Rejestr poboczny małżeństw 1920-1920 0
53/1915/0/3/239 Rejestr poboczny małżeństw 1921-1921 0
53/1915/0/3/248 Heirats-Haupt-Register 1915-1919 0
53/1915/0/3/249 Rejestr główny małżeństw 1920-1920 0
53/1915/0/3/253 Rejestr główny małżeństw 1921-1921 0
53/1915/0/3/254 Rejestr główny małżeństw 1922-1924 0
53/1915/0/3/255 Rejestr główny małżeństw 1925-1925 0

Amount of archival material

258

252

0

3.84

3.76

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -