Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Obłaczkowo (pow. wrzesiński)

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1921
- brak danych - 1874 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1914 Wtóropisy (sygn.: 81-129) - przechowywane w APPO Konin.
W zespole zmikrofilmowano 34 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O: 43300-43311), 13-34 (nr O:56681-56702) a zdigitalizowano sygnatury 13-80, 130-132, 171-176, 188-192, 203-205, 208, 212-214
Show all units in the collection:
Units in series:: 4 Akta zgonów
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1915/0/4/3 Księga zgonów 1874 0
53/1915/0/4/6 Księga zgonów 1875 0
53/1915/0/4/9 Księga zgonów 1876 0
53/1915/0/4/12 Księga zgonów 1877 0
53/1915/0/4/16 Księga zgonów 1878 146
53/1915/0/4/19 Księga zgonów 1879 114
53/1915/0/4/22 Księga zgonów 1880 92
53/1915/0/4/25 Księga zgonów 1881 110
53/1915/0/4/28 Księga zgonów 1882 96
53/1915/0/4/31 Księga zgonów 1883 95
53/1915/0/4/34 Księga zgonów 1884 113
53/1915/0/4/37 Księga zgonów 1885 95
53/1915/0/4/40 Księga zgonów 1886 92
53/1915/0/4/43 Księga zgonów 1887 107
53/1915/0/4/46 Księga zgonów 1888 96
53/1915/0/4/49 Księga zgonów 1889 81
53/1915/0/4/52 Księga zgonów 1890 81
53/1915/0/4/55 Księga zgonów 1891 69
53/1915/0/4/58 Księga zgonów 1892 89
53/1915/0/4/61 Księga zgonów 1893 119
53/1915/0/4/64 Księga zgonów 1894 91
53/1915/0/4/68 Księga zgonów 1895 78
53/1915/0/4/71 Księga zgonów 1896 96
53/1915/0/4/76 Księga zgonów t. I 1897 125
53/1915/0/4/77 Księga zgonów t.II 1897 21
53/1915/0/4/80 Księga zgonów 1898 92
53/1915/0/4/83 Księga zgonów 1874 0
53/1915/0/4/86 Księga zgonów 1875 0
53/1915/0/4/89 Księga zgonów 1876 0
53/1915/0/4/92 Księga zgonów 1877 0
53/1915/0/4/96 Księga zgonów 1878 0
53/1915/0/4/99 Księga zgonów 1879 0
53/1915/0/4/102 Księga zgonów 1880 0
53/1915/0/4/105 Księga zgonów 1881 0
53/1915/0/4/108 Księga zgonów 1882 0
53/1915/0/4/111 Księga zgonów 1883 0
53/1915/0/4/114 Księga zgonów 1884 0
53/1915/0/4/117 Księga zgonów 1885 0
53/1915/0/4/120 Księga zgonów 1886 0
53/1915/0/4/123 Księga zgonów 1887 0
53/1915/0/4/126 Księga zgonów 1888 0
53/1915/0/4/129 Księga zgonów 1889 0
53/1915/0/4/132 Księga zgonów 1899 106
53/1915/0/4/135 Sterbe-Neben-Register 1890 0
53/1915/0/4/138 Sterbe-Neben-Register 1891 0
53/1915/0/4/141 Sterbe-Neben-Register 1892 0
53/1915/0/4/144 Sterbe-Neben-Register 1893 0
53/1915/0/4/147 Sterbe-Neben-Register 1894 0
53/1915/0/4/151 Sterbe-Neben-Register 1895 0
53/1915/0/4/154 Sterbe-Neben-Register 1896 0
53/1915/0/4/157 Sterbe-Neben-Register t. I 1897 0
53/1915/0/4/158 Sterbe-Neben-Register t. II 1897 0
53/1915/0/4/161 Sterbe-Neben-Register 1898 0
53/1915/0/4/164 Sterbe-Neben-Register 1899 0
53/1915/0/4/167 Sterbe-Neben-Register 1900 0
53/1915/0/4/170 Sterbe-Neben-Register 1901 0
53/1915/0/4/173 Sterbe-Haupt-Register 1900-1901 197
53/1915/0/4/176 Sterbe-Haupt-Register 1902-1903 164
53/1915/0/4/179 Sterbe-Neben-Register 1902 0
53/1915/0/4/182 Sterbe-Neben-Register 1903 0
53/1915/0/4/185 Sterbe-Neben-Register 1904 0
53/1915/0/4/187 Sterbe-Neben-Register 1905 0
53/1915/0/4/192 Sterbe-Haupt-Register 1904-1906 234
53/1915/0/4/196 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1906-1906 0
53/1915/0/4/199 Sterbe-Neben-Register [wtóropis] 1907-1907 0
53/1915/0/4/202 Sterbe-Neben-Register 1908-1908 0
53/1915/0/4/205 Sterbe-Haupt-Register 1907-1910 263
53/1915/0/4/207 Sterbe-Neben-Register 1909-1909 0
53/1915/0/4/209 Sterbe-Neben-Register 1910-1910 0
53/1915/0/4/214 Sterbe-Neben-Register 1911-1911 90
53/1915/0/4/218 Sterbe-Neben-Register 1912-1912 0
53/1915/0/4/221 Sterbe-Neben-Register 1913-1913 0
53/1915/0/4/225 Sterbe-Neben-Register 1914-1914 0
53/1915/0/4/240 Sterbe-Neben-Register 1915-1915 0
53/1915/0/4/241 Sterbe-Neben-Register 1916-1916 0
53/1915/0/4/242 Sterbe-Neben-Register 1917-1917 0
53/1915/0/4/243 Sterbe-Neben-Register 1918-1918 0
53/1915/0/4/244 Sterbe-Neben-Register 1919-1919 0
53/1915/0/4/245 Rejestr poboczny zgonów 1920-1920 0
53/1915/0/4/246 Rejestr poboczny zgonów 1921-1921 0
53/1915/0/4/250 Sterbe-Haupt-Register 1911-1915 0
53/1915/0/4/251 Sterbe-Haupt-Register 1916-1919 0
53/1915/0/4/252 Rejestr główny zgonów 1920-1920 0
53/1915/0/4/256 Rejestr główny zgonów 1921-1921 0
53/1915/0/4/257 Rejestr główny zgonów 1922-1924 0
53/1915/0/4/258 Rejestr główny zgonów 1925-1925 0

Amount of archival material

258

252

0

3.84

3.76

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -