Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Stanu Cywilnego Oborniki

Archiwum Państwowe w Poznaniu
- brak danych - 1874-1917
- brak danych - 1874 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes patrz też system informatyczny
Urzędy stanu stany cywilnego w Prusach wprowadzono na mocy Ustawy z 9 marca 1874 r. o prowadzeniu rejestrów stanu cywilnego i zawieraniu małżeństw (obowiązującej od 1 października). Wprowadzała ona powszechną i świecką rejestrację urodzeń, małżeństw oraz zgonów, którą powierzono specjalnym urzędnikom stanu cywilnego (Standesbeamte), mianowanym i nadzorowanym przez władze administracyjne. Całe państwo pruskie podzielono na obwody (Standesamtsbezirke), obejmujące jedną lub kilka gmin, w zależności od gęstości zaludnienia.
Akta stanu cywilnego prowadzono w trzech osobnych rejestrach: urodzeń, małżeństw i zgonów w dwóch egzemplarzach. Pierwopis (Haupt-Register) zostawał w USC, wtóropis (Neben-Register) przekazywano na przechowywanie do właściwego sądu obwodowego (Amtsgericht).
urodzenia, małżeństwa, zgony za lata 1874-1917 W zespole zmikrofilmowano 12 j.a. o sygn.: 1-12 (nr O 43312-43323) oraz zdigitalizowano sygnatury 13-114
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta urodzeń
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
53/1916/0/1/1 Księga urodzeń 1874 0
53/1916/0/1/4 Księga urodzeń 1875 0
53/1916/0/1/7 Księga urodzeń 1876 0
53/1916/0/1/10 Księga urodzeń 1877 0
53/1916/0/1/13 Księga urodzeń 1878 346
53/1916/0/1/16 Księga urodzeń 1879 320
53/1916/0/1/19 Księga urodzeń 1880 328
53/1916/0/1/22 Księga urodzeń 1881 322
53/1916/0/1/25 Księga urodzeń 1882 314
53/1916/0/1/28 Księga urodzeń 1883 246
53/1916/0/1/31 Księga urodzeń 1884 293
53/1916/0/1/34 Księga urodzeń 1885 310
53/1916/0/1/37 Księga urodzeń 1886 328
53/1916/0/1/40 Księga urodzeń 1887 351
53/1916/0/1/43 Księga urodzeń 1888 309
53/1916/0/1/46 Księga urodzeń 1889 375
53/1916/0/1/49 Księga urodzeń 1890 312
53/1916/0/1/52 Księga urodzeń 1891 356
53/1916/0/1/55 Księga urodzeń 1892 297
53/1916/0/1/58 Księga urodzeń 1893 353
53/1916/0/1/61 Księga urodzeń 1894 326
53/1916/0/1/64 Księga urodzeń 1895 338
53/1916/0/1/67 Księga urodzeń 1896 350
53/1916/0/1/70 Księga urodzeń 1897 376
53/1916/0/1/73 Księga urodzeń 1898 405
53/1916/0/1/76 Księga urodzeń 1899 387
53/1916/0/1/79 Księga wtóropisów urodzin 1900 391
53/1916/0/1/82 Księga wtóropisów urodzin 1901 411
53/1916/0/1/85 Księga wtóropisów urodzeń 1902 420
53/1916/0/1/88 Księga wtóropisów urodzeń 1903 372
53/1916/0/1/91 Księga wtóropisów urodzeń 1904 427
53/1916/0/1/94 Księga wtóropisów urodzeń 1905 403
53/1916/0/1/97 Księga wtóropisów urodzeń 1906 405
53/1916/0/1/100 Księga wtóropisów urodzeń 1907 378
53/1916/0/1/103 Księga wtóropisów urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1908-1908 406
53/1916/0/1/106 Księga wtóropisów urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1909-1909 375
53/1916/0/1/109 Księga wtóropisów urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1910-1910 387
53/1916/0/1/112 Księga wtóropisów urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1911-1911 414
53/1916/0/1/115 Księga wtóropisów urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1912-1912 0
53/1916/0/1/118 Księga wtóropisów urodzeń [Rejestr poboczny urodzeń] 1913-1913 0
53/1916/0/1/121 [Rejestr poboczny urodzeń] 1914-1914 0
53/1916/0/1/124 [Rejestr poboczny urodzeń] 1915-1915 0
53/1916/0/1/131 [Rejestr poboczny urodzeń] 1916-1916 0

Amount of archival material

137

130

0

3.02

2.88

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -